Copyright © The Malta Historical Society, 2005.

Source: Melita Historica. [Published by the Malta Historical Society]. 7(1976)1(101-104)

[p.101] Books and Articles on Maltese History Published during 1976

[compiled by] W.L. Zammit

S. Abela, L-ewwel Karmelitani f’Malta, 69 pp.
Ch.J. Boffa, It-tlitt Ibliet matul l-Aħħar Gwerra 1940-1944, 56 pp.
Ar. Bonnici, Il-Kappillan Karlu Manchè, Malta 1976, 21 pp.
P. Cassar, Early Relations between Malta and the United States of America, 129 pp.
J. Cassar Pullicino, Studies in Maltese Folklore, 279 pp.
R. Cauchi, The Malta Rotunda, Malta 1976, 76 pp.
H. Clews (editor), Malta Year Book, 530 pp.
A. Cremona, Mikiel Anton Vassalli. Malta 1976 (new edition), 139 pp.
A. Ebejer, Ħal-Lija — Il-Villa Maltija, 65 pp.
K. Ellul Galea, Ħaż-Żabbar u l-Inkurunazzjoni fil - 25 Anniversarju, 50 pp.
D. Fenech, The Making of Archbishop Gonzi, 50 pp.
M. Galea,
Ferdinand von Hompesch. A German Grandmaster in Malta, 60 pp.
The Church of St. Paul Ship-wreck in Valletta (guide).
A. Luttrell (ed.), Ħal Millieri. A Maltese Casale: Its Churches and Paintings, viii-208 pp.
A. Samut Tagliaferro, History of the Royal Malta Artillery (1800-1939) Vol. I, 491 pp.
C. Zammit, Good Friday Procession at Luqa, 20 pp.
J. Abela, “Cospicua on Good Friday and Easter Sunday,” TOM 14.4.76.
Anon.,“Żewġ Ġrajjiet ta’ Ħamsin Sena ilu,” Leħen il-Banda, Sliema, 4.
“Relikwija tal-Kolonna ta’ San Pawl li nĠiebet f’Malta fl-1818,” In-Nazzjon Tagħna, 7.2.76.
“The Italian E Boats’ Fatal Attack on Grand Harbour,” STOM, 25.7.76.
“The Wickman Maritime Collection. 24 Years of Progress,” STOM, 26.9.76.
“Preziosi — 19th Century Painter”, TOM 4.11.76.
“F’Egħluq il-250 Sena mit-Twaqqif tal-Monasteru ta’ Santa Margarita f’Bormla,” LIS 27.11.76.
“Knisja ta’ Sarria Għeluq it-300 Sena, 1676-1976,” Lil Ħbiebna, Dec. 1976.
“It-Trasport f’Malta,” Lejn ix-Xefaq, 13.
G. Aquilina, “Il Bambin tal-Knisja ta’ Ġieżu tal-Belt Valletta,” In-Nazzjon Tagħna, 21.12.76.
J. Aquilina, “The Making of a Chair, Oct. 1937 — Sept. 1976,’ STOM 26.9.76.
F. Azzopardi, “Il-Kappuċċini Maltin fil-Mard tal-Pesta u tal-Kolera,” Pronostku Malti, 135-142.
J. Azzopardi, “Dun Beninn Zerafa (1726-1804),” Ir-Rabat u l-Imdina, 4.
C.P. Bartolo, “Historical Church of St. Barbara in Valletta,” TOM 4.12.76.
J. Bezzina, “Il Patroċinju ta’ San Ġorġ,” Il-Bażilika San Ġorġ Martri, Nru. 2.
A. Bonanno, “Incontri con l’Archeologia Maltese,” Il Veliero 7-8.
C.J. Bonavia, “Zabbar’s Titular Painting and its Artist,” STOM 5.9.76.
J. Bonello,
[p.102]
“Il-Knisja ta’ San Ġwann t’Għuxa,” Leħen il-Banda San Ġorġ, Bormla.
Ar. Bonnici,

“Reliġjuż, Poeta, Filosfu u Patrijott” (Patri A. Cuschieri), LIS 10.1.76.
“Iva, l-Knisja u n-Nies Xejn?” (l-Edukazzjoni u l-Knisja), LIS 6.3.76.
“Il-Prinċep Eredi (Dwardu) fMalta’,” LIS 3.4.76.
“Il-Karnival ta’ l-1876,’ LIS 1.4.76.
“Alla biss jaf x’qed jagħmlu” (Istituti ta’ edukazzjoni) LIS 4.9.76.
“Palazzi Medjevali” (fl-Imdina), LIS 16.10.76.
“L-ewwel Skola — l-ewwel Għalliem” (Skola ta’ l-Anatomija — Dr. G. Zammit), LIS 30.10.76.
Alex. Bonnici,

“Frenċ tal-Għarb u s-Santwarju ta’ Pinu,” Problemi ta’ Llum, April 76, 85-89.
“Sħarijiet u Superstizzjonijiet fil Ħaqq ta’ l-Inkwiċizzjoni,” It-Torċa 9.5.76, 16.5.76, 23.5.76.
“Ix-Xewkija, l-ewwel Parroċċa li saret f’Raħal,” Gorgion, 20.
“Il-Parroċċa ta’ Ħ’Attard. Meta saret, fl-1575 jew fl-1578?” It-Torċa, 11.7.76.
“Il-Bżonn li l-Parroċċa ta’ B’Kara Tinqasam,” Ġabra taMħabba u Storja Elenjana.
“Santu Spirtu fis-sena 1552,” Ir-Rabat u l-Imdina, 5, pp. 10-12.
“Ir-Rabat u l-Imdina mriegħda bil-biża! Il-Pesta l-Kbira ta’ l-1676,” Ir-Rabat u l-Imdina, 6, pp. 9-10.
Alf. Bonnici, “The evolution of the one-half-penny Queen Victoria Yellow Stamp,” The Philatelic Society of Malta Magazine, Tenth Anniversary 1976, 13-21.
G. Borg, “Il-Knisja ta’ Loretu tal-Gudja tagħlaq 300 Sena,” It-Torċa 5.11.76.
V. Borg, “Tagħrif ġdid dwar il-bini tal-Knisja l-qadima ta’ Birkirkara,” Birkirkara tqim lill-Patruna tagħha Sant’Elena.
V. Buhagiar, “Il-Pittura fil-Kolleġġjata ta’ Sant’Elena Birkirkara”, ibidem.
E. Camilleri,
„|
“Il-klassi tal-Ħaddiem Malti fiż-Żmenijiet Nofsana,” It-Torċa 4.1.1976.
“Sehem il-Ħaddiem Malti fl-ekonomija medjevali,” It-Torċa 11.1.76.
“Pagi, prezzijiet u taxxi f’Malta medjevali,” It-Torċa 12.12.76.
R.J. Camilleri, “A legal career in Malta during the days of the Orders,” Armed Forces of Malta Journal, 26, pp. 35-38.
G. Cardona, “Mikiel Anton Vassalli (1764-1829),” Pronostku Malti, 143-9.
P. Cassar,
“The Diplomatic Courier of the Order of St. John in Eighteenth Century Malta,” The Philatelic Society of Malta Magazine, 29-33.
“Inventory of a Sixteenth Century Pharmacy in Malta,” The St. Luke’s Hospital Gazette, XI, 1.
J. Cassar Pullicino, “The Printing of Malta Illustrata,” STOM 22.2.76.
P. Condulmen, “A Malta con gli esiliati italiani,” Il Delfino, 28.
A. Cossu, “Stato e Chiesa a Malta dal 1814 ai giorni nostri,” ,Il Delfino, 30.
C.J.S.,
“The failure of an experiment: More O’Ferrall’s Governorship,” STOM, 26.9.76.
“The Order’s Contribution to the French Navy,” STOM, 5.12.76.
[p.103]  
D. Cutajar, “Cultural Continuity in Malta,” TOM, 4/6.3.76.
G. David, “L’inizio della stampa a Malta,” Il Delfino 29.
M. Di Gianni, “I Gesuiti scacciati da Napoli come assassini, accolti e benedetti come servi di Dio a Malta,” Maltanapoli Jan. Feb., 1976.
G. Dimech, “Il-Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Balzan,” Ħal Balzan Jan — Dec. 1976.
G. Ellul, “Malta u Sqallija. L-arma tal-benefiċċji Sqallin,” Pronostku Malti, 119-126.
E. Fenech, “Lill-Gran Mastru Cotoner, ta’ G.F. Bonamico,” Il-Mument 14.3.76.
J. Fenech, “Fit-tieni Ċentenarju tal-Kwaranturi,” Villa Lija, April 1976.
J. Galea,

“Iċ-Ċimiterju ta’ Santa Margerita,” Ir-Rabat u l-Imdina, 4, pp. 4-7.
“Is-sejba ta’ teżor fl-Imdina,” ibidem, 5, pp. 7-9.
“It-testment tat-tabib Nikol Saura,” ibid. 6, pp. 4-6.
M. Galea,
“First Investiture in Malta of the Order of St. Michael and St. George,” Malta Year Book, 429-431.
“It-testment ta’ Dun Mikiel Xerri,’ Pronostku Malti, 127-134.
“1808. Le truppe maltesi in Capri,’ Maltanapoli March-April.
“La Chiesa di Santa Caterina dei Cavalieri della Lingua d’Italia,” Maltanapoli May-June-July.
“Ferdinand Von Hompesch — ein deutscher Grossmeister auf Malta,’ Malteser Hilfsdienst Mitteilungen 3-4 (German trans, by W. Kallen).
“Un ‘te deum’ per la liberazionedi Napoli dai Francesi,’ Maltanapoli Nov.-Dec.
S. Galea, “Sarria Church is 300 years old,” STOM 5.12.76.
C. Galea Scannura,


“Holy Week Traditions in Cospicua,” The Bulletin 14.4.76 (see also L-Orizzont 15.4.76).
“L-Altar li ma jidhirx,” Bormla, Ġunju 76.
“Il-Banda tal-Bormliżi fis-snin 1862-1900,” Leħen il-Banda San Ġorġ.
J. Grima, “L-Istampa f’Malta (1642-1839),” Pronostku Malti, 99-117.
V. Lewis, “The Manoel Theatre,” Malta Year Book, 421-3.
G. Mangion,

“Le vicende della stampa a Malta,” Maltanapoli, Jan.-Feb., March-Apr. 1976.
Review of Melita Historica 1975, TOM 4.8.76.
“A Bibliography of Maltese (1953-1973),” Atti del XIV Congresso Internazionale di Linguistica a Filologia Romanza, Naples 1976, pp. 611-641.
D. Micallef, “L-Imnarja ta’ l-1800 u l-Banda L’Isle Adam,” In-Nazzjon Tagħna 29.4.76.
J. Mifsud, “Is-Soċjetà Filarmonika La Vittoria,’ La VittoriaGħaqda Mużikali Mellieħa.
V.M. Pellegrini, “Lazzaro Pisani — Malti (1865-1932),” Pronostku Malti, 151-158.
G. Pullicino, “Un musicista maltese nella Napoli del Settecento’ (Francesco Azzopardi), Maltanapoli Nov.-Dec.
T.E. Putzulu, “Le chiese parrocchiali dei villaggi di Malta e Gozo,” Il Delfino 28, 29, 30.
C.J. Sammut, [p.104] “Cannonheads: The Truth behind the Tale,’ Armed
Forces of Malta Journal, No. 26, pp. 27-29.
A. Vella, „ “It-tielet Ċentenarju mill-mewt ta’ Patri Dumink Ottoman.” L-Orizzont 2.9.76.
“Dun Mikiel Scerri and his Associates,’ STOM 7.9.76 (see also It-Torċa 21.9.76).
N. Vella Apap,

“Il-Kwadri Laterali tal-Kor fil-Bażilika ta’ San Ġorġ,’ Il-Bażilika San Ġorġ Martri, 2.
“Dun Salv Grima D.D. l-ewwel Kappillan,” Leħen il-Qala, 12.
“Dun Ġużepp Diacono it-tieni Kappillan,” ibid. 13.
J. Vella Bondin, “Five Maltese Composers of the 18th Century,” STOM 25.7.76.
W.L. Zammit,

“Ħal Balzan u l-Festa tal-Lunzjata 1875-1885,” Ħal Balzan, July-August.
“Il-Gran Mastri Lascaris (1636-1657) u Rafel Cotoner (1660-1663) u l-Knisja Kolleġġjata ta’ B’Kara,” B’Kara tqim lill-Patruna tagħha Sant’ Elena.
“Il-Gran Mastru Nikol Cotoner u l-Knisja Matrici t’ Għawdex 1663-1680,’ L-Għid ta’ l-Assunta.
A. Zammit Gabarretta,

“The Lanzon Manuscripts in the Capitular Archives of Vittoriosa,” STOM 20.6.76.
“L-Inkwiżituri u l-knisja ta’ San Lawrenz,” LIS, 31.7.76.
“Il-Mużika fil-Knisja ta’ San Lawrenz,’ LIS, 7.8.76.

Winston L. Zammit

N.B. Review copies of books and articles on Maltese History are to be forwarded to Dr. G. Mangion. Authors of articles in newspapers and other publications are requested to contact Mr. W.L. Zammit who is in charge of drawing up a complete list of such articles for Melita Historica.