Copyright © The Malta Historical Society, 2005.

Source: Melita Historica. [Published by the Malta Historical Society]. 7(1977)2(206-210)

[p.206] A List of Books and Articles on Maltese History Published in 1977

[Compiled by] William L. Zammit.

[Books]
A.E. Azzopardi, We Maltese, Milan, 92 pp.
J. Azzopardi, Archives of the Cathedral of Malta Misc. 32A:1313-1529, 98 pp.
Al. Bonnici,


Dun Ġorġ Preca fid-dawl ta’l-ittri tiegħu, 260 pp.
Dun Ġorġ Preca (1880-1962), Ġrajjiet ewlenin ta’ħajtu, 48 pp.
Dun Ġorġ Preca u s-Soċjetŕ Museum, Progress Press, 80 pp.
Maltin u l-Inkwiżizzjoni f’nofs is-seklu sbatax, KKM, 227 pp.
P. Cassar, Fr James Cassar OFM, a Pioneer Priest (1849-1927), Australia, 13 pp.
B. Cassar Borg Olivier, The Shield of Europe. The life and times of La Valette, Progress Press, 205 pp.
N. Ellul Vincenti,
St. Mary of Jesus Church, Valletta. Brief history and guide.
E. Fenech, Vassalli u Ħidmietu, Il-Ħajja Press, 188 pp.
O. Friggieri, La cultura italiana a Malta nell800 e nel primo 900, Roma, 35pp.
M. Fsadni, Id-Dumnikani Maltin fi żmien il-Gwerra 1939-1945, KKM, 261 pp.
H. Ganado, Rajt Malta Tinbidel, vol. IV (1955-69), Il-Ħajja, 600 pp.
Għaqda tal-Malti Universŕ, Ġuże Aquililina. Numru Speċjali ta’Leħen il-Malti, 62 pp.
R. Ingham, What Happened to the Empress, The Netherlands, 39 pp.
H. Lewis, Ancient Malta. A study of its antiquities, Bucks, 166 pp.
P. Mifsud, Il-FguralBieraħu Llum, Union Press, 64 pp.
F. Restelli & J. Sammut, The Coinage of the Knights in Malta, Printex, 2 voll., 219 + 199 pp.
M. Vassallo (ed.), Contributions to Mediterranean Studies, special issue Journal Faculty of Arts, MUP, 282 pp.
[Articles]
A. Agius Muscat,

Malta of 1894 — Dun Karm’s Ordination, STOM 6/2.
A Man to Remember — Ġużč Muscat Azzopardi (1853-1927), STOM 14/8.
Il-Ħabib, LIS 3/9.
Anon,
Il-Ġimgħa l-Kbira fil-Mosta, Suppliment il-Mosta 73.
A Governor is buried at sea, Supplement STOM 3/4.
Fifty Years Ago — Great Siege Monunument Unveiled, STOM 22/5.
The Malta Union Club — Its History, Malta Union Club Magazine I.
Il-Banda Prekursur — Ir-rinnovazzjoni tal-Banda, Gorgion 21.
Santa Katerina matul is-sekli, In-Nazzjon Tagħna 2/9.
Oġġetti Prezzjużi fis-Santwarju, Il-Mellieħa, Oct.
L-Għaqda Mużikali Sant’Andrija, Leħen il-Parroċċa Luqa 65.
The Malta Garrison of 1877, A.F.M. Journal 28.
Dun Anġ Camilleri ex-Prokuratur tal-Knisja — 50 sena wara mewtu, Il-Mosta 76.
E. Apap, Dokument fuq il-Pesta li ħakmet fix-Xagħra fl-1814, Ix-Xagħra, II, pp. 9-14, 51-62.
J. Aquilina,
[p.207]
Gallery of Distinguished Maltese, TOM 31.5.77 — : Prof. Sir Temi Zammit (1864-1935), 31/5; Prof. Mgr. P.P. Saydon (1895-1971), 7/6; Prof J. Borg (1873-1945), 14/6; Dr A.V Laferla (1887-1943), 21/6; G.P. Agius de Soldanis (1712-1770), 28/6; Dun Karm (Mgr. Carmelo Psaila) (1871-1961), 5/7; Ninu Cremona (1880-1972), 12/7; Dun Gorg Preca (1880-1962), 19/7; Sir Paul Boffa (1890-1962), 26/7; Dr. Rużar Briffa (1906-1963), 2/8; Ġużč Muscat Azzopardi (1853-1927), 9/8; Alfonso Maria Galea (1861-1941), 16/8; Enrico Mizzi (1885-1950), 23/8; Mikiel Anton Vassalli (1764-1829), 30/8; Rev. Prof. Seraphim Zarb (1899-1976), 6/9; Chev. E. Caruana Dingli (1877-1950), 13/9; Carmelo Mifsud Bonnici (1897-1948), 20/9; Ġużč Micallef (1891-1940), 27/9; Nikol Zammit (1815-1899), 4/10;
Fr Manwel Magri (1851-1907), 11/10; Dr. Ġużč Bonnici (1907-1940), 18/10; Antonio Sciortino (1874-1947), 25/10; Lazzaro Pisani (1856-1932), l/11; Mgr Giuseppe Depiro (1877-1933), 8/11; Ġużč Ellul Mercer (1898-1961), 15/11; Dr. Giovanni Curmi (1900-1973), 22/l.l; Comm G.F. Abela (1582-1655), 29/11; Sir Augustus Bartolo (1883-1937), 6/12; Napuljun Tagliaferro (1843-1915), 13/12; Dom Mauro Inguanez (1887-1955), 20/12; Gananton Vassallo (1817-1868), 27/12/77.
N. Aquilina,
X’intqal fuq il-Prof. Nikola Zammit, Għaqda Kulturali Siġġiewi — Monument Prof. N. Zammit.
L-Oratorju tas-Sagra Familja, Siġġiewi 2.
P. Aquilina, Is-Salib ta’ l-Għolja, Siġġiewi 1.
L. Attard, First Chaplain to Maltese Migrants in Australia, STOM 30/10.
F. Azzopardi, L-Arċikonfraternita tal-Madonna msejħa tat-Tama Tajba, LIS 12/11.
J. Azzopardi, L-Istatwa ta’ San Pawl, Programme Feasts of Corpus Christi and St. Paul — Rabat.
C. Bezzina, Balzan Street Names, Ħal-Balzan 36.
C. Boffa, Malta in World War II — The first air raids, Heritage 8, pp.149-153.
J. Bonello, Mons Gużeppi DePiro — Qassis għal Żmienna, Pastor, Nov.
Al. Bonnici,
Ir-rabta tal-Parroċċi t’Għawdex mal-Kolleġġjata ta’ l-Assunta, L-Orizzont 3/5.
It-Talba lir-Re Ferdinandu III ta’ Sqallija biex Għawdex jinqata’ fi Djoċesi għalih, L-Għid ta’ l-Assunta 12.
Il-Parroċċa tax-Xewkija mill-Viżta Pastorali ta’ l-Isqof Ġakbu Cannaves (1716), Gorgion 21.
Meta l-Kolleġġjata minn B’Kara bilkemm ma tteħditx fil-Birgu, Ġabra ta’ Mħabba u Storja Elenjana, pp. 41-47.
Il-Viżitatur Appostoliku Mons. Pietru Dusina f’Bormla, Bormla III, 31.
Knisja mitluqa bla ma ħadd jieħu ħsiebha, Bormla III, 32.
Ar. Bonnici,
Il-Magħmudija ta’ Kristu f’San Ġwann, LIS 8/l.
Jissokta d-dokument importanti, LIS 22/l.
Sant’Agata Patruna ta’ Malta, LIS 5/2.
Il-Pallju ta’ l-Arċisqof, LIS 19/2.
400 sena ilu (il-mewt ta’ l-isqof Royas), LIS 19/3.
Iżjed fuq il-Katidral, LIS 25/6.
Minn La Cassičre għal La Senglč, LIS 9/7.
Pesta u Qaddisin, LIS 7/8.
Il-Patrijiet Franġiskani f’Malta, LIS l/10.
Fabio Chigi, LIS 15/10.
L-Arti Sagra f’Malta 1530-1800, LIS 29/10.
Prodotti Maltin fl-1800, LIS 12/11.
L-ewwel isqof Għawdxi f’Malta — Mons G. Pace Forno, LIS 26/11.
Kif inbniet il-Belt Valletta fi żmien il-Kavalieri, LIS 10/12.
E.V. Borg, Soldani Benzi and the Vilhena Monument, Supplement STOM 22/5.
S. Borg, L-Arċipriet Dun Anton Aquilina (1908-1920), Gorgion 21.
V. Borg,
Il-Barokk fil-knisja l-qadima ta’ B’Kara, Programm Festa Santa Liena pp. 13-18, 25-26.
L-Istatwa proċessjonali l-qadima ta’ San Nikola, Is-Siġġiewi 3.
M. Buhagiar, The Church of St. Paul the Hermit, Heritage 8.
V. Buhagiar, L-ewwel reġistru tal-magħmudija f’B’Kara, Programm Festa S. Liena, pp. 36-41.
E. Camilleri,


Il-Villa Rumana Maltija u s-sisien tar-raħal medjevali f’Malta, It-Torċa 16/1.
Il-gagħda ekonomika f’Malta fl-ewwel nofs tas-seklu tlettax, It-Torċa 4/12.
Malta fl-1240 — Ittra ta’ Federiku II, It-Torċa 11/12.
L-Għagdiet tal-ĦĦaddiema Maltin fiż-żmien nofsani, It-Torċa 25/12.
J.J. Camilleri, Can. Paolo Pullicino, Heritage 6.
G. Cardona, Ġużč Muscat Azzopardi, Sagħtar 47.
C. Cassar, Melchiorre Gafŕ, Heritage 5.
P. Cassar,
[p.208]
The Plague of 1813, Heritage 1.
Il-Prof Nikola Zammit fis-soċjeta ta’ żmienu u llum, Għ. Kult. Siġġiewi — Monument N. Zammit.
Surgeon Mikiel Grima, Heritage 4.
An 18th century bill of health of the Order of St. John from Malta, Medical History, 21, 182-6.
The discovery of the microbe of undulant fever in the goat, Heritage 6.
Dr. Agostino Naudi, Heritage 8.
J. Cassar Pullicino,
Maltese Folklore, Heritage 4.
Marriage customs, Heritage 7.
U. Corrado, Un giovane Cavaliere di Montecorvino Rovella, Maltanapoli ott.-dic.
R. Cossu,

Notizie storiche di Malta nel Medioevo, Il Delfino 33, pp.14-18.
Nazionali e legittimisti a Malta, Il Delfino 34, 6-9.
Malta tra il 1798 ed il Congresso di Vienna, Il Delfino 35, 12-18.
S. Cossu, Storia dell’Ordine, Il Delfino 33, 34, 35.
J. Cutajar, Dun P. Agius Kappillan ta’ al-Lija, Villa Lija 64.
N. Cutajar, The History of the Maltese Postal Service, Heritage 7.
J. Deacon, B’kara’s Big Bell, Heritage 2.
D. De Lucca, Mdina, Heritage 2, 3, 5, 7.
G. Dimech, Il-knisja parrokkjali, al-Balzan 33-38.
M. Ellul,
Il-Katidral t’Għawdex — Tagħrif fil-qosor dwar l-arkitettura tiegħu, L-Għid ta’ l-Assunta 12, pp. 12-15.
Malta’s new Chamber of Parliament, The Parliamentarian (London), LVIII, 2, pp. 107-8.
C. Ellul Galea, Il-Każini tal-Banda u l-Malta Band Clubs Association, Il-ĦĦajja 27/10.
J. Eynaud, Giacomo Farrugia poeta e letterato maltase, Maltanapoli ott.-dic.
E. Fenech,

Mill-biża’ tat-terremoti eħlisna Mulej, Il-Ħajja 7/7.
Mikiel Ang Borg (1868-1939), In-Nazzjon Tagħna 23-30/8.
L-Epidemji tal-Kolera f’Malta, Il-Ħajja 6/10.
L-Ospizju l-qadim tal-Furjana, Il-Ħajja 13/10.
Wigi Rosato (1795-1872), In-Nazz. Taghna 11,18/10.
L-Iskola Medika ta’ Malta, Il-Ħajja 20/10.
Il-Fundatur tas-Soċjeta Missjunarja San Pawl, Il-Ħajja 27/10.
Il-Kummissjoni Rjali ta’ l-1836 u l-Edukazzjoni, Il-Ħajja 10/11.
Il-Ħidma ta’ Fra Diegu Bonanno, Il-Ħajja 17/11.
Il-Kan Pawlu Pullicino u l-Edukazzjoni, Il-Ħajja 24/11.
Il-Kummissjoni ta’ l-1865 dwar l-Edukazzjoni, Il-Ħajja l/12.
Ir-Rapport ta’ P.J. Keenan u l-Edukazzjoni, Il-Ħajja 8/12.
Sir Arthur Borton u r-riformi ta’ P.J. Keenan, Il-Ħajja 15/12.
Sigismondo Savona l-ewwel Direttur ta’ l-Edukazzjoni, Il-Ħajja 22/12.
L-Istorja tal- Festi Kmandati f’Malta — minn Mons. P. Duzzina sa’ Mons. D. Cocco Palmieri (1575-1703), Il-Ħajja 29/12.
J. Fenech, Il-lampieri fil-knisja tagħna, Villa Lija 62.
H. Frendo,
Il-P.N. fl-istorja, Il-Mument 14, 21, 28/8. 4, 11, 18, 25/9. 2, 9, 16/10.
The Anti-Colonialist Crusade — A brief history of the Nationalist Party, AZAD Perspektiv I, 15-21.
M. Fsadni, Benefattur kbir tal-Maltin (Patri. F. Grech O.P.), LIS 15/10.
B. Galea, Grand Master La Valetta — A Man of Great Faith, TOM 8/9.
G. Galea,
Maltese Arts and Crafts, Heritage 2.
The King’s Own Band of Valletta, Heritage 6
J. Galea,

The Maltese Militia of 1800, A.F.M, Journal 27, 5-8.
The Principal Medical Officer of the Forces (1845-1851). A.F.M. Journal 28, 60-62.
Ġrajja f’Ħal-Balzan fis-sena 1800, Ħal Balzan 38.
M. Galea,

[p.209]


Aktar dwar De Soldanis — Dokument dwar il-funeral tiegħu, Pronostku Malti, 99-103.
Francesco Crispi esule a Malta, Maltanapoli Jan-March.
Lungo soggiorno del Principe di Capua a Malta, Maltanapoli Apr-June.
Malta — Diary of a War (June 1940-August 1945), Part I, AFM Journal 28.
King Alfonso visits Malta, STOM Supplement 13/11.
C. Galea Scannura,
The Sette Giugno Affair, Heritage 6, 109-114.
Unuri lill-Banda San Ġorġ 1893-1905, Leħen il-Banda San Ġorġ Bormla, pp.11-14.
The Malta Union of Teachers — A Historical Outline, The Teacher, Souvenir Issue, pp. 9-17, 20-22.
L-Innu Malti, Sagħtar 51.
L-Altar ta’ San Dimitri, Bormla III, 33.
Il-Fratellanza tal-Kunċizzjoni ta’ Bormla, Bormla III, 38.
T. Gouder,
Megalithic Temples — Il-Borġ ta’ l-Imramma, Heritage 2, 29-32.
T. Gouder & B. Rocco,
Un talismano bronzeo da Malta contenente un nastro di papiro con iscrizione fenicia, Studi Margeleni 1975 — IUO, Napoli.
J. Grima,

Is-sehem ta’ Malta u ta’ l-Ordni ta’ San Ġwann fil-Gwerer Navali tasseklu XVII fil-Mediterran, Pronostku Malti, 111-127.
The introduction of printing in Malta, Heritage 4, 77-80.
T. Hadley,
The Malta Blockade 1798-1800, STOM 20, 27/3, 3/4.
G. Lanfranco,
The General’s Root, Heritage 1.
C. Liberto,
Cagliostro e Malta, Maltanapoli July-Sept.
H. Lewis
The Emergence of Christianity in Malta, Malta Year Book, 413-4.
W. Lloyd,
Operation Argonaut — From Malta to Yalta, STOM 20, 27/2, 6/3.
A.T. Luttrell,

The Christianization of Malta, Malta Year Book, 415-421.
Ħal Millieri, Heritage I, 9-12.
P. Mallia,

Mons. Fra Angelo Portelli O.P. Isqof Awżiljarju ta’ Malta, Riflessi Feb-Dec.
Dominican Bishop who played a vital role in 1919 riots, STOM 19/6.
P. Manduca,
Early History of the Air Base and RAF in Malta, AFM Journal 27, 2-4.
G. Mangion,
Questioni di lingua, Maltanapoli Ott.-Dic.
J. Meli,
Malta’s Roman Towers, Supplement STOM 22/5.
J. Micallef,
Luqa, Heritage 4, 65-8.
J. Micallef,
The National Football Team 1956-62, Heritage 6, 115-7.
A. Mifsud,
Andrea De Bono — Explorer of the Nile, Heritage 3, 49-52.
P. Mizzi,

A French Cemetery in Gozo, Heritage 1.
Contemporary Maltese Artists — J. Briffa, Heritage 7.
J. Muscat,
It-Trunċiera, Il-Mellieħa 117.
V.M. Pellegrini,

Flemish Tapestries at St. John, STOM 19/6.
Choral Books at St. John, STOM Supplement 18/12.
A. Pertusi, Le isole maltesi dall’epoca bizantina al periodo normanno e svevo (secc. VI-XIII) e descrizioni di esse dal sec. XII al sec. XVI, Byzantinische Forschungen V.
T.E. Putzulu, Le chiese parrocchiali dei villaggi di Malta e Gozo, Il Delfino 33.
Sacerdos, F’egħluq it-52 sena mill-mewt ta’ Mons. Ignazio Panzavecchia, LIS 20/8.
J. Said, It-Torri ta’ Garzes, The Gozo Primary Schools Magazine 6, 77-9.
A. Sammut,
L-Infermiera tal-Mediterran—Malta waqt il-Gwerra tal-Krimea, In-Nazzjon Tagħna 2/11.
Sir Richard More O’Ferrall, In-Nazzjon Tagħna 30/11.
C. Sammut, Ponsonby — A Man of Exceptional Fibre, AFM Journal 28.
E. Sammut, The Old Dragonara, STOM Supplement 24/7.
F. Sammut, San Pawl il-Baħar fl-Istorja, Leħen il Parroċċa San Pawl il-Baħar, July.
J.C. Sammut, The Story of the Maltese Ħabba or Grano, Heritage 5, 92-6; 8, 154-7.
A. Samut Tagliaferro,
[p.210]
The Great Cyclone and Hailstorm of 1898, AFM Journal 27, 17-20.
Maltese Regiments — Early Events in Maltese Military History, Heritage 1, 3 & 8.
M. Samut Tagliaferro, The Malta Convoys of World War II, AFM Journal 27 & 28.
C. Scicluna, The Gozo Cathedral, STOM 14/8.
S. Scicluna, The Anchors of the Order of St. John, Heritage 3, 57-9.
L. Uhlin, Bebyggelse pa Malta, Arkitektur 6 (Stockholm), 27-30.
G.M. Vacca, L’addestramento della Marina dell’Ordine e gli interventi bellici di Andrea Doria a sostegno delle flotte cristiane, Il Delfino 33, 10-15.
A.P. Vella, Malta’s special characteristics, Malta Year Book, 423-6.
J. Vella, A Tale of Two Motets, STOM Supplement 4/12.
J.J. Vella, Kappelli Rurali f’Ghawdex, Gozo Prim. School Mag. 6.
M. Vella, Mitt Sena ta’ Devozzjoni f’tas-Sliema, Leħen il-Parrċċa Madonna tas-Sacro Cuor Sliema, Jan-Dec.
N. Vella Apap,
Il Kan Dun Ġwann Saliba (1891-1919), it-tielet Kappillan tal-Qala, Leħen il-Qala, Jan.
Il-Knisja tal-Lunzjata   fir-Rabat t’Għawdex, Ħal-Balzan 33, 34, 35.
Dun M.A. Cauchi (1919-21), ir-raba’ Kappillan, Leħen il-Qala, Mar.
Il-Festa ta’ San Ġorġ fir-Rabat t’Għawdex fis-sena 1877, Il-Mument 10/7.
Art Treasures in the Collegiate Basilica of St. George in Gozo, STOM 17/7.
Il-Ħames Kappillan tal-Qala, Leħen il-Qala, Sept.
R. Vella Bonavita, Britain and Malta 1787-1798, Hyphen I.
G. Wettinger, The Gozitan Captives of 1551, Malta Yr Book, 427-30.
P. Xuereb, The National Library of Malta, Heritage 5, 86-91.
W.L. Zammit,

Il-Gran Mastru Rafel Cotoner (1660-63), Pronostku Malti, 105-9.
Major General Lazzarini and Colonel De Piro, AFM Journal 27.
Il-Furjana fi żmien il-Gran Mastru N. Cotoner, Il-Furjana 33, p.6.
Mgr George Caruana (1882-1951), Heritage 2.
Taħbit biex il-Knisja tagħna ssir Parroċċa (1899-1918), Leħen il Parr. Sacro Cuor Sliema, July.
Ħal-Balzan u l-Festa tal-Lunzjata 1890-95, Ħal-Balzan 36, p.4.
Installation of Raphael Cotoner at Mdina and Vittoriosa, Heritage 4, 73-6.
Mitt sena ilu — Il-tra, konsagrazzjoni u pussess ta’ l-Isqof Pietru Pace, L-ħid ta’ l-Assunta 12.
Il-Kan Prespostu Dun Kruċ Pisani Borg 1849-88, Programm Festa S. Liena B’Kara.
Il-Mużika fil-Kolleġġjata Elenjana 1852-1976, Ġabra ta’ Mħabba u Storja Elenjana, pp. 16-20.
Malta under the Cotoners 1660-1680, Part I, AFM Jour. 28.
L. Zahra,
L-Arċikonfraternita tas-Salib, In-Nazzjon Tagħna 6/4.
Il Porto Grande, Il Delfino 37.
A. Zammit Gabarretta,

The Parish Church of Vittoriosa, Heritage 3, 41-5.
Saints Petards and Courts Martial, AFM Jour. 28.
The Dairy of Sir Richard Bourke in the National Library, STOM Supplement 4/12.

Winston L. Zammit