Copyright © The Malta Historical Society, 2005.

Source: Melita Historica : [Published by the Malta Historical Society]. 7(1978)3(296-300)

[p.296] Melitensia : A List of Books and Articles on Maltese History published in 1978

[compiled by] Winston L. Zammit, Joseph F. Grima

A. Agius, San Publiju l-ewwel Isqof ta’ Malta, 68 pp.
Anon., 75th Anniversary of the Salesians in Malta, Salesians Press.
G. Azzopardi, Għejdut Manwel Dimech, Union Press, 239 pp.
J. Azzopardi (ed.), The Church of St John in Valletta 1578-1978, Progress Press. 116 pp.
S. Borg, Ix-Xewkija fi Ġrajjiet il-Kappillani u l-Arċiprieti tagħha, Progress Press, 101 pp.
M. Busietta, Tas-Sliema: Il-Knisja u l-Parroċċa ta’ Stella Maris, San Ġwakkin Press, B’Kara, 108 pp.
A. Buttigieg, Toni tal-Baħri, KKM, Interprint.
J.M. Cassar, Il-Fratellanza ta’ San Ġużepp ta’ Ħal Kirkop, Veritas Press, 23 pp.
J. Cauchi, Marija Bambina, Mellieħa 1853-1978, Dormax Press, 15 pp.
O. Friggieri, La Cultura Italiana a Malta, Firenze, 168 pp.
Mekkaniżmi Metaforici f’Dun Karm, Univ. Press, 33 pp.
J. Houel, Voyage pittoresque des Isles de Sicile, de Malte et de Lipari, traduz. italiana, Soc. Edit, St. della Sicilia.
‘Kilin’, Osanna (Kappelli u Knejjes Żgħar No IV), Veritas Press, 105 pp.
S. Mallia, Manwel Magri SJ, Veritas Press, 154 pp.
J. Micallef, Raħal fi Ġwerra, Il-Ħajja Press, 113 pp.
O. Micallef, L’Arċikonfraternita ta’ San Ġużepp, Rabat, Vexillana Press, 20 pp.
J. Mizzi, Catalogue of the Records of the Order of St John, vol. II, parts 3 and 4, Univ. Press, pp. 333-676.
E. Sammut, Handlist of Writings on Art in Malta, Univ. Press, 39 pp.
A. Vella, E. Camilleri & A. Azzopardi, Ġrajjet Malta — it-tieni ktieb; minn żmien in-Normanni sa l-Assedju l-Kbir, Interprint, 191 pp.
P. Xuereb, A Bibliography of Maltese Bibliographies, Univ. Press, 16 pp.
W.R. Zahra, Storja taż-Żejtun u l-Inħawi tiegħu, Veritas Press, (vol. 1), 152 pp.
J. Abdilla & J. Muscat, Ships of the Order of St. John — The Caracca, Heritage 10.
S. Abela, It-Tellieqa Tradizzjonali ta’ l-Irġiel, Programme Feast of Our Lady of Mt Carmel, Mdina, pp. 9-11.
A. Agius Muscat, Past Maltese Esperantists, STOM 20/8.
Anon., It-Trasport f’Malta, Lejn ix-Xefaq 15, p.14.
J. Aquilina,
[p.297]
Gallery of Distinguished Maltese, TOM: A E. Caruana (1838-1907), 3/1; Abate Giuseppe Zammit (1802-1890), 10/1; E.B. Vella (1899-1946), 17/1; Giorgio Grognet De Vasse (1774-1862), 24/1; Giuseppe Calì (1846-1930), 31/1; Fr A. Cuschieri (1876-1962), 7/2; Mgr L. Mifsud Tommasi (1796-1879), 14/2; Don G. Diacono (1845-1923), 21/2; A. Preca (1830-1901), 28/2; Laurent Ropa (1891-1967), 7/3; Ġanni Vella (1885-1976),14/3; F.S. Caruana (1899-1971), 21/3; R. Mifsud Bonnici (1884-1967), 28/3; Prof. J. Galea (1901-1978), 4/4; Josef Kalleja (1898- ), 11/4; A. Levanzin (1872-1955), 18/4; Sir A. Dingli (1817-1900), 25/4; Sir A. Mercieca (1878-1969), 2/5; Giorgio Mitrovich (1794-1885), 9/5; Manwel Dimech (1860-1921), 16/5; Sigismondo Savona (1837-1908), 23/5; Canon P. Pullicino (1815-1890), 30/5; Lord Strickland (1861-1941), 6/6; Fr Giuseppe Delia (1900-  ), 20/6; Inez Soler (1908-1974), 4/7; George Zammit (1908-  ), 18/7; Ġużè Chetcuti (1914-  ), 1/8; Karmenu Vassallo (1914-  ), 15/8; A. Ferris (1838-1907), 29/8; Mgr S.Bartoli Galea (1915-1973), 12/9; Ġorġ Pisani (1909-  ), 26/9; Maestro Giuseppe Caruana (1880-1931), 1/10; Erin Serracino Inglott (1904-  ), 25/10; Sir Hannibal P. Scicluna (1880-  ), 7/11; Archbishop Michael Gonzi (1885-  ), 21/11; Count Alfredo Caruana Gatto (1868-1926), 5/12; Vincenzo Maria Pellegrini (1911-  ), 19/12.
Comparative Notes on the Influence of Arabic on Spanish and Maltese Toponomy, Proceedings of the Second International Congress of Studies on Cultures of the Western Mediterranean, pp. 192-8.
P. Aquilina, Maltese Landmarks — Is-Salib ta’ l-Għolja, Heritage 16.
C. Attard, The Administration of Gozo after the French Departure, Gżejritna 2, pp. 16-17.
E.F. Attard, Dun Mikiel Xerri u l-Kżar tar-Russja (ittra), L-orizzont 1/8.
L. Attard, Maltese Missionary among the Red Indians ― Fr Jos Caruana SJ (1836-1913), STOM 19/3.
G. Attard Gouder, Social Services in Malta, TOM 29/4.
G. Azzopardi, Is-sehem ta’ Malta fil-każ kontroversjali tar-Re Ġorġ V, L-Oriżont 27, 28, 29/11.
J. Azzopardi, Il-Polittiku ta’ San Pawl, Il-Festa Tagħna ― Rabat, pp. 1, 2, 8.
P. Bartolo, Il-Ħobż tal-Maltin u l-Kummerċ ħieles li riedu l-Ingliżi (1812-1838), Storja 78, pp. 77-96.
A. Bassino Cossu, Malta sotto il governo di Alfonso V, Il Delfino 39, 12-18.
Malta e la politica imperiale britannica, Delfino 43.
‘Belandist,’ Il-Banda Beland, Leħen l-Għaqda Muż, Beland, Mejju 78.
C. Bezzina, Balzan, Herit. 17.
J. Bezzina, Il-bini tal-knisja ta’ San Ġorġ: 1506-1678, Il-Bażilika San Ġorġ Martri 4, 17-25, 28-40.
Jos Bezzina, Lewwel knisja ta’ San Ġużepp f’Għawdex, Il-Ħajja f’Għawdex, April, pp. 16, 17, 22.
C. Boffa, Malta in World War II ― The Blitz Begins, Herit. 15.
J. Bonello, L-Iskultur Bormliż Abram Gatt, It-Torċa 17/12.
Al Bonnici, It-Twelid tal-Parroċċa tax-Xagħra, Ix-Xagħra 3, 33-6.
Bormla tas-sena 1758, Bormla Mejju-ġunju.
Xewqa ta’ Djoċesi u ta’ Tribunal ta’ l-Appell f’Għawdex f’talba ħażina mill-Arċipriet Cassar fis-sena 1800, L-Għid ta’ l-Assunta 13, pp. 7-8.
Is-Santwarju tal-Madonna tas-Saħħa fir-Rabat, In-Nazzjon Tagħna 14/10.
Ġrajjiet Bikrin tal-Parr. tax-Xagħra, B’Tifkira tal-Konsagrazz. Bażilika tax-Xagħra 1878-1978, pp. 17-23.
Ar Bonnici,. Ġonna u Monumenti, LIS 18/3.
J Borg, The 13 Towers of De Redin, Herit, 16.
J Borg, Maltese Landmarks ― The Lighthouses, Herit, 12.
The Sedan Chair, Herit, 15.
V. Borg, Il-Qima lejn is-Salib f’Malta u f’Birkirkara, Programm Festa S. Elena 1978, pp.13-18.
Fil Mewt ta’ Mons. Prof. Arturo Bonnici, LIS 28/10, pp. 5-6.
M. Buhagiar, The Casa Ippolito at Birżebbuġia, Herit. 13.
V. Buhagiar, Vincenzo Borg u l-Imblokk tal-Franċiżi, Programm Festa S. Elena 1978, pp.16-19.
M. Busietta, The Old Chapel at Tigné, TOM 12/8.
J.J. Camilleri, The Keenan Report ― A Definition, Hyphen 4, pp. 1-8.
P. Cassar, The Holy Infirmary of the Order of St John in Valletta, Herit. 11.
Joseph Pulis ― American Consul in Malta (1801-1818), Herit. 17.
P.M. Cassar, La Stella Band of Gozo, Herit. 14.
G. Cassar Pullicino, Il-Ġnien tal-Milorda, Heritage 14.
M. Cauchi, St Ubaldesca and her Church at Paola, Malta News 26/5.
St Catherine of Italy, Daily News 29/11.
F. Ciappara, Lay Healers and Sorcerers in Malta (1770-1798), Storja 78, pp. 60-76.
N. Ciappara, Il-Qniepen tal-Knisja Tagħna Jagħlqu 50 Sena, Leħen il-Parr. Luqa, Dec. 78.
C. Colombero, L’Isola di Malta nella descrizione di un erudito del XVI secolo, Il Delfino 39, 8-11.
J. Consiglio, History of Banking in Malta, Herit. 14.
[p.298]  
S. Cossu, Storia dell’Ordine, Il Delfino 39 e 40.
C. Cuschieri, Il-Mejda ta’ l-Appostli f’Malta, Holy Week at Paceville, pp. 9-20.
D. Cutajar, Vicissitudes of the Maltese Environment — an unwritten history, TOM 16/1, 23/1.
The Church and Frescoes at Birmiftuh, TOM 30/10, 6/1.
The Calcholitic Civilization of Malta, TOM 28/3; 3, 10, 17/4.
Icon of the Damascene Madonna. The Earliest Panel Painting in Malta, TOM 25/5.
The Eleimonitria Icon, TOM 29/5.
Cult and Culture in Calcholitic Malta, TOM 26/6.
Iċ-ċiviltà ta’ Malta ta’ Żmien ir-Ram, It-Torċa 9/7.
Il Wirt Medjovali tal-Maltin, Torċa 17/12.
N. Cutajar, The Police Postal Agencies, Il-Pulizija, June ’78, pp. 1, 9.
Postal Censorship in World War I, AFM Journ. 30, pp.37-40.
The History of the Maltese Postal Service (2), Herit. 13.
P.J. Debono, Lepanto — L-aħħar battalja navali tal-galeri fl-Istorja, It-Torċa 3/12.
P. Demajo, Albanese, Malta’s Oldest Airfield, Herit. 13.
G. Dimech, Il-Knisja Parrokkjali, Ħal-Balzan Nos. 39-44.
D. Ellul, Dun Mikiel Xerri ried f’Malta lill-Kżar tar-Russja, L-orizzont 21/7.
G.V. Ellul, The French Invasion of Malta — An Unpublished Account, Hyphen 3, pp. 1-20.
M. Ellul, The National Museum of Fine Arts, Herit. 17.
P. Fava, A Reign of Austerity — Economic Difficulties during the reign of G.M. Ximenes, Storja 78, pp. 42-59.
E. French, L-Istorja tal-Festi Kmandati, Il-ħajja 5, 12, 19/1.
H. Ferro, The R.M.A.’s part in the defence of the Submarine Base, AFMJ 29, pp. 3-7.
H. Frendo,„ The Maltese Colonial Experience, Malta News 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29/4.
The Influence of Religion on Malta’s Society, Malta News 25, 26, 29, 30, 31/5, 2, 2/6.
Manwel Dimech’s Repatriation — The Death of a Dissident in Exile, Malta News 26, 27, 28, 30, 31/10; Daily News 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 20/11.
Manwel Dimech — A Biography, Herit. 16.
L-Evoluzzjoni tal-Partiti Politiċi fil-Gżejjer Maltin (1880-1926), Storja 78, pp. 97-120.
O. Friggieri, L-Iskultur V. Dimech u l-Istatwa ta’ San Publiju, Il-Furjana July-Sept, Oct.-Dec.
A Structural Introduction to the History of Maltese Poetry, STOM 17/12.
M. Fsadni, L-450 Sena tad-Dumnikani fil-Birgu, It-Torċa 13/8.
C.M. Gaffiero, Captain S. Vella’s military service and his part in Dun Mikiel Xerri’s plot, AFMJ 30, pp. 29-30.
B. Galea, Il-Festa tal-Corpus fir-Rabat, In-Nazzjon 27/5.
G. Galea, Dawk tal-Blakk, L-orizzont 1/3.
J. Galea, Blessed Gerard Founder of the Order of St John, STOM 25/6.
J. Galea, Antoine Favray, Herit. 11.
M. Galea, Il-Gran Mastru De Rohan u l-Kolleġġjata ta’ San Pawl fil-Belt Valletta, LIS 4/2.
Malta Diary of Prince Charles of Capua in Malta, Malta Year Book, 445-7.
L’intervento del Re di Napoli per l’elezione di Mons. Labini al Vescovado di Malta, Maltanapoli ott.-dic.
C. Galea Scannura,
[p.299]
Holy Week Traditions in Malta, Holy Week at Paceville, 21-31.
L-Artijiet tal-Magistral Secrezia f’Għhawdex 1770-1798, Gżejritna 2, pp. 6-9.
L-artal tal-barklori, Bormla 39.
Il-fratellanza ta’ Sant’Agata f’Bormla, Bormla 41.
Mutiny on the Corona Ottomana, Herit. 13.
Skejjel Bormliżi tas-seklu dsatax, Bormla 43.
Edukazzjoni Elementari f’Bormla fi żmien il-Kavalieri, Bormla 45.
L-Iskultur Karl Darmanin (1825-1909), Sagħtar 57, p.20.
Some Amulets from Phoenician Malta, Herit. 16.
A. Gauci, Fiftieth Anniversary of the death of Archdeacon Mgr Luigi Vella, STOM 17/7.
T. Gouder, Phoenician Malta, Herit. 9-10.
The Press in Malta under the French, Herit. 11.
L. Grech, Onorato Bres and the 1812 Royal Commission, Herit. 9.
J. Grima, Il-Buonavoglie fuq il-Galeri Maltin (1600-1650), Pronostku Malti, 143-6.
The Press in Malta under the British (1800-1836), Herit. 17.
The Order of St. John’s Galley Squadron at Sea, Storja 78, 9-41.
A. Hoppen, The defence of Malta in the 18th century: a changing strategy, STOM 2/4.
The development of the coastal strategy, STOM 9/4.
The Knights Hospitallers and the Defence of Malta, AOSMM, XXXV, 30-37.
Q. Hughes, Guardian of the Mediterranean, STOM 16, 23, 30/4, 7/5.
J.C., I-Istatwa Titulari ta’ San Nikola ta’ Bari, Is-Siġġiewi 5.
A. Leaver, 1864: Malta’s first Industrial Exhibition and a review of Maltese Industries in 1886, STOM supplement 16/4.
A. Livingstone, Concerning the Trials of Capt. Atchenson and Lt. Dawson R.A. in 1824, AFMJ 30, pp. 41-2.
A. Luttrell, The House of the Castellan at Malta, Herit. 9.
P. Mallia, L-isqof Portelli f’egħluq il-50 sena minn mewtu, Riflessi.
Mgr Angelo Portelli, Herit. 13.
V. Mallia Milanes, Towards an Economic History of Eighteenth Century Malta. Hyphen 2, pp. 1-24.
Mangion, A. Preti’s Zurrieq Masterpiece—analysis and appreciation, TOM 2/9.
The Parish Church at St. Catherine, Zurrieq, Herit. 12.
G. Mangion, Questioni di lingua a Malta, Maltanapoli genn.-marzo.
Girolamo Cassar, Dizionario Biografico degli Italiani, vol. XXI, 441-2.
Giovan Francesco Buouamico, Heritage 15.
Corrispondenza da Malta, Rivista Italiana di Dialettologia, Bologna a.1, n.1, pp. 334-341.
A Bibliographical Note on Maltese Onomastic Research, Onoma, Proceedings of the Int. Congr. of Onomastic Sciences (Bern 1975), vol. 3.
F. Masini, An unusual death certificate of 1810, AFMJ 29, p.13.
J. Micallef, Ħarsa lejn l-ewwel reġistru tal-magħmudijiet (1599-1621), Programme Feast of St. Mary, Mqabba.
Il-Viżti Pastorali f’Ħal Luqa, Leħen il-Parr. Luqa, Nos. 77-81.
P. Micallef, Sundials at Rabat’s St. Dominic Priory, Malta News 26/5.
Malta fir-riċerka ta’l-astronomija, L-orizzont 29/5.
William Lassell (1799-1880), L-orizzont 24/7.
L-Iżvilupp tal-Mappa ta’ Malta, It-Torċa 24/9.
P. Micallef, The National Football Team 1966-71, Herit. 15.
P. Mizzi, Race and Cultures of the Maltese Islands — The Earliest Maltese, Herit. 12, 135-40.
The Basilica of St George in Gozo, Herit. 14.
The Rising of the Priests, Herit. 16.
M.M.T., History of the Malta Police, Il-Pulizija, Febr.-March.
Francesco Rivarola, ibid., May.
V.M. Pellegrini, The first Rector of the University of Malta, STOM 24/7.
Raffaele Bonici Cal`i, Pittore e Restauratore, Delfino 43.
P. Portelli, 75th Anniversary of the Salesian Community in Malta, TOM 30/11.
T. Putzulu, Le chiese parrocchiali dei villaggi di Malta e Gozo, Il Delfino 40.
A. Samut Tagliaferro,
[p.300]
Maltese Regiments — Early Events in Maltese Military
History, Herit. 12.
D. Scerri, Aspects of Anglo-Maltese Relations under the later Stuarts, Storja 78, 2-8.
L. Schiavone, Vittorio Barzoni (1767-1843), Herit. 10, 187-190.
C. Schroth-Köhler, T. Kölzer u H. Zielinski, Zwei staufische Diplome für Malta aus den Jahren 1198 and 1212, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, vol. 33, part 2, 501-521.
J. Scicluna, De Rohan’s Diritto Municipale, Herit. 17.
J. Spike, Mattia Preti’s Passage to Malta, Burlington Magazine, August.
J.J. Vella, Kappelli Rurali f’Għawdex, Gozo Primary Schools Magazine 7, pp. 15-41.
P. Vella, An invitation to the historic anniversary ball of the 5th September 1801, AFMJ 30, pp. 35-6.
N. Vella Apap, Dun ġużepp Cassar (1926-1927), Leħen il-Qala 4.
Dun Ġużepp Vella (1927-1955), ibid. 5.
Dun Manwel Xerri 1955-64, ibid. 6.
R. Vella Bonavita, The 100 ton 17.72 inch R.M.I. Armstrong Gun at Rinella Battery in Malta, Malta Year Book 431-443.
P. Warwick, Pioneer Builder of Great Lakes was Maltese, TOM 13/10.
G. Wettinger, Ġrajjiet Artna fiż-żmien nofsani, It-Torċa 22/1.
Non-Arabo-Berber Influences on Maltese Medieval Nomenclature, Proceedings 2nd Int. Congr. of ... Western Mediterranean, pp. 199-213.
V. Wickman, L-istorja marittima ta’ Malta u Għawdex, L-orizzont 9, 16, 23, 30/11; 7, 14, 28/12.
K.N. Wilkins,  Marine McSweeney Long Remembered, Globe and Laurel Sept.-Oct., 306-7.
J.M. Wismayer, In Malta’s Defence, STOM 19/11.
Odyssey of a Maltese Infantry Regiment. STOM 17/12.
P. Xuereb, Il-Koppla tas-Santwarju Zabbari, L-orizzont 4/8.
L. Zahra, Lapidi fil-knisja tal-Birgu, L-orizzont 4/8.
W. Zahra, Historic Towers, TOM 13/11.
G. Zammit, Il-Fortizzi ta’ Malta u l-Inġiniera li pproġettawhom, L-orizzont 15/4.
W.L. Zammit, Mons. Lucas Buenos Isqof ta’ Malta 1666-1668, Pronostku Malti, 113-122.
Malta under the Cotoners 1660-1680 (Parts II and III), AFMJ 29, 30.
Tas-Sliema mitt sena ilu (1878), Programme Feast of Stella Maris, 8-9.
Il-Kan. Kapp. Dun Ġwann Bugeja (1838-1891), Programme Feast of St Helen, B’Kara, 20-21.
Il-Gran Mastru N Cotoner u l-ħatra ta’ żewġ kanonċi fil-Knisja Matriċi (1671-1674), L-Għid ta’ l-Assunta 13, pp. 11-12.
Sliema, Heritage 11, 215-221.
A. Zammit Gabarretta, It-Twaqqif tal-Kolleġġjata tal-Velt Vittoriosa, Pronostku Malti, 99-111.
The French Blockaded in Valletta (1799-1800), AFMJ 29, 11-12.
Meta l-Knisja ta’ San Lawrenz saret Kolleġġjata, Programme Feast of St Lawrence, Vittoriosa, pp. 15-18.
Report of Captain Ball on the situation in Malta (1799-1800), AFMJ 30, pp. 31-4.
G. Zammit Maempel, & S.E. Kuss, The Magical Properties of Rock from St. Paul’s Grotto, Malta, Studies in Speleology vol. 3, part I, pp. 29-32.
On the Record of Trilophodon olisiponensis Zbyszewski from the Maltese Islands, Ber. Naturf. Ges. Freiburg i. Br. 67, pp. 147-151.

Winston L. Zammit

Joseph F. Grima