Copyright © The Malta Historical Society, 2005.

Source: Melita Historica : A Journal of Maltese History. 7(1979)4(389-94)

[p.389] Melitensia : A List of Books and Articles on Maltese History Published in 1979

[compiled by] William L. Zammit and Joseph F. Grima

Anon., Parroċċa tad-Duluri San Pawl il-Ba’ħar. Tkabbir tal-Knisja Parrokkjali, Veritas Press, 24 pp.
Anon., Historical and Cultural Society Vittoriosa 25th Anniversary, Lux Press, 16 pp.
Azzopardi G., Meta l-Malti g’ħadab – Is-7 ta’ Ġunju 1919. 60 Sena Wara, Printex Ltd., 50 pp.
Bezzina J., Ħarsa qasira lejn is-Sinodi f’dawn il-Gżejjer, Gozo Press, 31 pp.
Il-Kungress Ewkaristiku ta’G’ħawdex 1929, Gozo Press, 91 pp.
Bonnici A., Malta Kattolika fil-’Ħajja Mqallba tas-Seklu XX, Lux Press, 85 pp.
Ħjiel mien Ġrajjiet il-Parroċċa ta’l-Assunta ta’Ħad-Dingli 1575-l678, Dar San Gużepp Hamrun, 12 pp.
Borg J., The Public Gardens and Groves of Malta and Gozo, Lux Press, 138 pp.
Briffa Brincat G., Il-Venerabbli Adeodata Pisani, Vexillina Press, 55 pp.
Brincat E., Senglea during the Second Great War (1940-1944), Progress Press, 107 pp.
Dimech J., A Short visit to Balzan Parish Church, cyclostyled, 12 pp.
Dingli Attard M., The Family of Inguanez, A.C. Aquilina & Co., 85 pp.
Eynaud J., Il Teatro Italiano a Malta, Lux Press, 127 pp.
Friggieri O., Storja tal-Letteratura Maltija, Vol. I, Lux Press, 294 pp.
L-Iskultur Vincenzo Dimech u l-Istatwa ta’San Publju, cyclostyled, 20 pp.
Gerada & Zuber, Malta an Island Republic, Boulogne France, 270 pp.
Hoppen A., The Fortification of Malta by the Order of St. John, Edinburgh, 221 pp.
Mifsud R., Malta at War, Progress Press, 56 pp.
National War Museum Association, War Relics Souvenir Handbook, Progress Press, 42 pp.
Partit tal-Ħaddiema, It-Triq tal-’Ħelsien, Printex Ltd., 76 pp.
Scicluna H.P., Actes et Documents Relatifs a l’Histoire de l’Occupation Française de Malte 1798-1800 et La Fête du 14 Juillet 1798 a Malte.
Testa. C., Miż-Żewġ Na’ħat tas-Swar K.K.M. 100-101, 214 pp.
Tonna E., Final Focus on Floriana, Progress Press, 185 pp.
Vella A., Ġanni Vella, Paintings, Watercolours and Scetches of Malta, Progress Press, 128 pp.
Vella A.P., Storja ta’Malta, Vol. II, Interprint, 390 pp.
Zammit C., Gwida Storika u Deskrittiva tal-Knisja Parrokkjali ta’ ’Ħal-Luqa, Veritas Press.
Zammit Gabaretta A., L-Insinji Kolleġġjata u l-Kapitlu tal-Belt Vittoriosa, Veritas Press, 81 pp.
Zarb S.M., & Buhagiar M., St. Catherine of Alexandria: Her Churches, Paintings Statues in the Maltese Islands, Progress Press, 244 pp.
Abela P.G., L-Istatwa tal-Madonna tal-Karmnu ta’l-Imdina, Programme feast of O.L. of Mt. Carmel Mdina, pp. 7-9, 17.
Abdilla J., Vilhena’s Peace with the Turks, Heritage 18, pp. 354-6.
Agius A., Statwa-Lapida Cefai, Il-Furjana Oct-Dec.
Agius J., The Mistra Bridge Dec. 1927, The A.F.M. Journal No. 31, p. 2.
Anon., Il-Kurċifiss ta’ Ħal-Qormi, L-Orizzont, 12/4.
Anon.,
[p.390]
Villa Portelli in Royal Navy hands for 76 years, The Times, 5/2.
405 year old Infirmary Now the Mediterranean Conference Centre, The Times 15/2.
Auberge de Baviere, The Times, 15/2.
H.M. The Royal Malta Dockhard, The Times Supplement, 31/3.
Malta 1799-1979 Highlights of a 200
yr Old March, The Times Supplement, 31/3.
100 years Ago (3) The Climate of Malta and its Best Watering Places in Summer, The A.F.M. Journal No. 31, p. 14-5.
The Freres at St Joseph’s Home Hamrun, Brotherwise, No. 5, Spring 1979.
Ix-Xogħolijiet ta’ Oscar Testa, In-Tag’ħna, 11/7.
Carmelite Feast of 1928, The Sunday Times, 15/7.
Ktieb u Wirja ta’ l-Arti dwar Ġanni Vella, In-Tag’ħna, 3/9.
A Tribute. Maestro Vincenzo Ciappara, The Times, 13/9.
L-Istatwi ta’ Santa Tereża t’Avila fil-Knisja ta’ Bormla, Bormla No. 57, p.3.
Movement of United Teachers 22.XI.1919—22.XI.1979, The Times Supplement, 22/11.
Attard J.M., Our Neolithic Temples, The Gozo Year Book 1979, pp. 40-6.
Apap K., Lapida Kommemorattiva fiċ-Ċittadella, L-Orizzont, 6/2.
Ċentru tal-Gvernatur u l-Ġurati, L-Orizzont, 14/4.
Il-Via Sagra, L-Orizzont, 8/3.
L-Istatwarju Għawdxi Wistin Camilleri, L-Orizzont, 23/7.
Azzopardi F., Il-Kannirja tal-Patrijiet Kapuċċini tal-Furjana, In-Tag’ħna 31/10, L.I.S. 3/11, L-Orizzont 6/11, Il-Furjana Oct-Dec.
Azzopardi G., Manwel Dimech Arrest and Exile, Heritage 20, pp. 397-400.
Diskors ta’ M.A. Borg, Il-’ĦĦĦĦsieb, No. 14, pp. 2-3.
Azzopardi John, 5 Dokumenti Ġodda fuq M.A. Vassalli, Sag’ħtar, No. 62.
Il-Kalċ tal-G.M. l’Isle Adam, Il-Festi Tag’ħna (Rabat).
Tinstab l-irċevuta tal-Kwadru Titulari l-Qadim ta’ Santa Katerina, Programme Feast of St. Catherine Zurrieq.
Azzopardi Jos., Lazzru Pisani, Il-Mument, 16/12.
Balzan C.J., Notifikazzjonijiet tal-Gvern tas-Seklu XIX, L-Imnara No. 2, pp. 57-8.
Bartolo C.P., The First Downed Aircraft, The Times, 1/1.
Bellizzi W.F., Fort St. Angelo, The Times, 31/3.
Bezzina John, Għawdex jgħaddi taħt idejn il-Għarab, The Gozo Primary Schools Magazine, No, 8, pp. 17-21.
Ġrajjiet is-Sala tal-Konferenz, Suppliment l-Orizzont, 10/2.
Bezzina Joe, The Gozo Labouring Classes 150 Years ago, The Gozo Yr Bk, pp. 114-6.
Il-Ftuh tal-Kungress Ewkaristiku Djoċesan ta’ l-1929 fil-Katidral t’Għawdex, L-Għid ta’ l-Assunta, No. 14, pp. 9-11.
The Congress of 1929, The Sunday Times, 23/9.
Blouet B., The impact of armed conflict in the rural settlement patterns of Malta A.D. 1400-1800, Institute of British Geographers, Transactions N.S. Vol. 3, No. 3, 1978.
Bonanno A., Malta fil-Qedem, Sag’ħtar, No. 66, pp. 8-11.
Bonavia C., Il-Kotba ta’ l-Iskejjel f’Malta u Għawdex fl-Imgħoddi u llum, Malta Book Fair, March.
Bonavia G., Minn Malta għall Kanada — Il-Ġrajja ta’ l-Emigrazzjoni, L-Orizzont, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20/9.
Bonello J., Il-Kan. Bugelli (1866-1936), Bormla No. 55, L.I.S. 8/12.
Bonnici A.,
[p.391]
Djoċesi għal Għawdex — Xewqa Mitmuma, Storja tal-Knisja Vol. 14, Lux Press, pp. 139-142.
Malta bil-problemi ta’ tmiem is-seklu XIX, Storja tal-Knisja Vol. 14, Lux Press, pp. 136-9.
A Struggle for Survival through a Year of Famine 1647-1648, Hyphen, No. 6, pp. 1-16.
Ix-Xagħra Nisranija minn Żmien ta’ “Paċi” għall-ieħor ta’ Pesta, The Gozo Primary Schools Magazine, No. 8, pp. 11-17.
Ir-Reliġjon ta’ Manwel Dimech, L.I.S., 9, 23/6, 7, 21/7.
B’Kara fi Status Animaram ta’ l-1758,
Ġabra ta’ħhabba u Storja Elenjana, pp. 7-11.
Il-Visitatur Mons A. Libertano iżur il-Matriċi ta’ l-Assunta fis-sena 1585, L-G’ħid ta’l-Assunta, No. 14, pp. 2-4.
F’Egħluq l-20 sena mill-mewt ta’ Patri M. Ebejer, L.I.S., 20/10.
Maltin ta’ Mertu fil-Qasam Soċjali, Mons Dun Franġisk Bonnici, L.I.S., 29/12.
Borg Joe, Grand Master Fra Martin de Redin, Heritage 27, pp. 537-540.
Borg Jos., Il-Kappillan Dun Salv Duminku Pace, Il-Mosta, Jan-Mar.
Mgr Ludovico Mifsud Tommasi (1796-1879), Heritage, 19.
Karkariżi li Għamlu ġieh lill-art twelidhom, Ġabra ta­ M’ħabba u Storja Elenjana, pp. 49-51.
Borg Joseph, Statwi meqjuma fil-Knisja Arċipretali, Il-Mosta, 86-7-8.
Borg Guzman V., Il-Kwadru tas-Santwarju, Il-Karmelu, July-Aug.
Buhagiar M., Il-Knisja taż-Żurrieq u l-Kwadru titulari ta­ Santa Katerina 300 sena ilu, Programme Feast of St. Catherine Zurrieq.
Neo Classicist Architecture of the Early British Period, Heritage 26, pp. 509-513.
Buttigieg A., The Fortifications of Gozo, The Gozo Yr. Bk., pp. 106-113.
Camilleri J.J., Dr. Albert V. Laferla, Heritage 22, pp. 436-7.
Carapezza P., La Sicilia ritrova a Malta la sua Musica, l­­’Ora, 7/7.
Cardona G., Ġuże Duca (1871-1948), Heritage 23; Giuseppe Spiteri Fremond (1804-1878), Heritage 24; Dr. N. Zammit (1815-1899), Heritage 25.
Cassar P., Pharmacy Jars of the Order of St. John, Heritage 24, pp. 474-7.
Dr Giuseppe De Marco (1712-1789), Heritage 27.
Flags in the Service of Health, The A.F.M. Journal, No, 32, pp. 43-52.
Cassar Pullicino G., Carnival, Heritage 20, pp. 389-396.
Cassola E., Maltese in the Courts, The Sunday Times, 11/11.
Cauchi M., Il-Festa ta’ Kristu Rxoxt fil-Belt, It-Torċa, 15/4.
The Oratory of St. John the Major, Daily News, 23/6.
The St. James Church of the Venerable Langue of Castile, Daily News, 30/7.
The First Conventual Church of the Order in Malta, Daily News, 6/8.
The Order of St. John of Jerusalem and St. Publius Church in Rabat, Daily News, 16/8.
Cauchi N., Emigration our concern, The Gozo Yr Bk, pp. 7-12.
Ciappara J., Dun Ġużepp Vassallo, Le’ħen il-Parroċċa Luqa, Nos. 82-3.
Is-Sebgħa ta’ Ġunju 1919 Sittin Sena Ilu, Le’ħen il-Parroċċa Luqa, No. 86.
Dun Indri Mifsud, Le’ħen il-Parroċċa Luqa, No. 88.
Dun Pietru Demicoli, Le’ħen il-Parroċċa Luqa, Nos. 89-90.
Ciappara N., Ix-xahar ta’ Mejju fil-Parroċċa Tagħna fi żmien il-Kappillan Vella (1910-1920), Le’ħen il-Parroċċa Luqa, No. 86.
Clare A., An Insight into the Economic Difficulties of 1800-1840, Heritage 25, pp. 487-492.
Condulmier P., Un prigioniero dei Cavalieri in Malta, Il Delfino, No. 45, pp. 8-10.
Cossu S., Vicende degli Archivi Maltese, Il Delfino, No. 48, pp. 14-7.
Profilo Storico dell’Archipelago Maltese, Il Delfino, No. 49, pp. 3-7.
Cossu Bassino A., La Morte a Malta dell’Ammiraglio Veneto, Angelo Emo, Il Delfino, No. 48, pp. 3-8, 26.
Cutajar G., Ħal-Lija tiftakar fi tnejn minn uliedha, Villa Lija, No. 71.
David G., Medioevo Malta concessa in feudo ai Conti stranieri della Corona Siciliana, Il Delfino, No. 46, pp. 3-10; No. 47, pp. 5-11.
Debono J., The Beginnings of Education in Gozo, The Gozo Yr Bk, pp. 67-71.
Debono M.,
[p.392]
Dun Guiepp Zammit Brighella,
Programme Feast of St. Helen B’Kara.
De Lucca D., Master of Baroque Architecture (Carapecchia), The Sunday Times Supplement, 5/8.
Dimech J., Il-Knisja Parrokkjali, Ħal Balzan, Nos. 45-9.
Ellul Galea C., St. Ubaldesca Patron Saint of Paola, The Sunday Times, 22/7.
Maltese took its place in the Courts 50 yrs ago today, The Sunday Times, 4/11.
Ellul Vincenti N., The Miraculous Crucifix at Ta’ Giezu Church, Heritage 20, pp. 384-8.
Old Masterpiece Reborn, The Times, 1/6.
Felice Pace J., St Agatha’s Compex, Heritage 22, pp. 428-435.
Fenech E., History of Education. The Public School of Arabic in the 17th Century, Heritage 19, pp. 371-4.
Fenech J., Il-Knisja ta’ Sant’Andrija, Villa Lija, No. 71.
Fenech J.R., The Casa di Carità or The Ospizio, Heritage 23, pp. 457-460.
Frendo H., Maltese Political Parties (1880-1978), Azad Perspektiv, No. 6, pp. 32-48.
A History of Malta’s Political Parties Part I, Heritage 18, pp. 357-360.
Friggieri O., Is-sehem ta’ Ġan Anton Vassallo, Sag’ħtar 61, pp. 2, 3, 30
Richard Taylor Bejn Poplu u Letteratura, Sag’ħtar 63, pp. 3, 22, 23.\
History of Maltese Literature The Novel (I), Heritage 23, pp. 453-6.
L-Iskultur V. Dimech, L.I.S., 28/10; Il-Furjana, Jan-Mar.
Gaffiero C., The Court Martial of Lt. S. Calleja R.M.F.R. in 1834, The A.F.M. Journal, No. 31, pp.6-13.
Galea G., Qormi, Heritage 22, pp. 421-7.
Galea J., Admiralty Constabulary Malta 1854-1979, The Times, 31/3.
Galea Joes., Ludovico Cardi detto il cigoli fu vero Cavaliere di Malta, Il Delfino, No. 46, pp. 11-8.
Curriculum Vitae nell’Ordine di Malta di un Cavaliere Astigiano Pier Francesco Roero di Guarena, Il Delfino, No. 47, pp. 12-5.
Galea M., L-Isqof Labini u l-Koll. tal-Belt Valletta, L.I.S., 10/2.
Un Cardinale Maltese Vescovo di Senigallia, MaltaNapoli, April-June.
The Church of St. Paul Shipwrecked Valletta, Heritage 22, pp. 405-8.
Ferdinand von Hompesch (1744-1805), Heritage 25.
Malta Diary of a War (June 1940-August 1945), The A.F.M. Journal, No. 31, Part IV, pp. 41-52; No. 32, Part V, pp. 53-64.
1850 Malta festeggia il ritorno del Papa a Roma, MaltaNapoli, July-Sept.
Galea Scannura C., L-Altar ta’ Santa Katarina, Bormla, No, 54.
Ganado A., The Play of the Flags, The Times Supplement, 31/3.
Gouder T., The Mosaics in the Museum of Roman Antiquities at Rabat, Heritage 26 & 27, pp. 514-520 & 521-7 respectively.
Graham I, The Malta Railway, Heritage 27, pp. 530-6.
Grech G.A., Statwi ta’ Wistin Camilleri, L-Orizzont, 10/8.
Grech L., Britain’s Acquisition of Malta, Heritage 19, pp. 375-380.
The People versus Maitland, Heritage 27, pp. 528-9.
Grima J.F. Qaddiefa tal-Galeri ta’ l-Ordni. Il-Ħabsin (c.1590-1650), Pronostku Malti, pp. 121-5.
The Printing Press in Malta under the British, Heritage 23, pp. 447-8.
Grima M., The Malta Gozo Ferry Service, The Gozo Yr Bk., pp. 27-9.
Lanfranco G., Widnet il-Baħar The National Plant of Malta, Heritage 24, pp. 478-480.
Leaver A. J., Sir Adriano Dingli (1817-1900), Pronostku Malti, pp. 173-9.
Leaver, A.J., Count Luigi Preziosi, Heritage 18, Heritage 23, pp. 449-452.
Sir Temi Zammit, Heritage 23, Sir Paul Boffa, Heritage 26.
Luttrell A., Malta Troglodytica Għar il-Kbir, Heritage 24, pp. 461-4.
[p.393]  
Maggi S., Tifkira ta’ Ħamsin Sena Ilu, Sag’ħtar 60, pp. 11, 24.
Mahoney L., Carapecchia’s Contribution to Malta’s Architectural Heritage, The Sunday Times, 16/9.
Mallia Ph., Mons Isqof Portelli, Riflessi, Jan-Dec.
St Pius V (1504-1572), Heritage 27.
Mallia-Milanes V., Dun Ġorġ Preca (1880-1862), Heritage 20; Mattia Preti (1613-1699), Heritage 20.
Mangion Tony, Mattia Preti. The Man and His Art, Heritage 18, pp. 346-353.
Kwadru-Kapulavur ta’ Preti fiż-Żurrieq, It-Torċa, 2/9.
Micallef A., Wel-Known Gozitan Sculptor (A. Camilleri) dies at 94, The Sunday Times Supplement, 15/7.
Carlo Darmanin (1825-1909) Malta’s foremost statuary, The Sunday Times, 23/12.
Micallef D., Il-Passjoni ta’ Ġesù Kristu fit-toroq tar-Rabat Malta, In- Tag’ħna, 3/4.
Il-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira fir-Rabat, L-Orizzont, 10/4.
Micallef J., Il-Viżti Pastorali f’ Ħal-Luqa, Le’ħen il-Parroċċa Luqa, Nos. 82-5.
L-Ewwel Purċissjonijiet ta’ wara l’Gwerra, Le’ħen il-Parroċċa Luqa, No. 86.
Familji Ħalluqin, Le’ħen il-Parroċċa Luqa, Nos. 88-92.
Mikielang Sapiano, Heritage 21, pp. 409-412.
Micallef P.J., L-Iżvilupp tal-Mappa ta’ Malta, It-Torca, 26/8 & 23/9.
Mifsud A., Bishop Annetta Casolani, Heritage 26, pp. 506-8.
Mifsud L., Chaplain fir-Royal Navy, Pastor, No. 125, pp. 19-21.
Mifsud P., Sliema. A Study in Urban Growth, Hyphen, No. 5, pp. 1-9.
Mizzi P., Dun Mikiel Xerri (1737-1799), Heritage 18; Adelaide Cini (1839-1885), Heritage 21; Sir Ugo Mifsud (1889-1942), Heritage 22.
Pellegrini V.M., Kalleya Josef, Pronostku Malti, pp. 131-6.
Nel centenario della nascita (1879-1947) Antonio Sciortino Scultore, Il Delfino, No 46, pp. 20-1.
Centenary of Sciortino’s Birth, The Sunday Times, 20/5.
Sir Adrian Dingli (1818-1900), The Sunday Times Supplement, 15/7.
Giuseppe Calì Pittore, Il Delfino, No. 48, pp. 10-13.
Pisani G., It-Telfa ta’ Torri Importanti, The Gozo Primary Schools Magazine, No. 8, pp. 23-5.
Portelli L.,„ Malta’s Debut in Amsterdam, The Times, 6/8.
Malta in Berlin, The Times, 13/8.
Pullicino Ph., Froberg’s Regiment, Heritage 25, pp. 481-3.
Robinson H., Theatre in Gozo, The Gozo Yr Bk., pp. 53-62.
Sacerdos, F’Egħluq il-54 sena mill-mewt ta’ Mons. Ignazio Panzavecchia, L.I.S., 18/8.
Sammut C.S.,„ Colonel de Freslay and the raising of De Rohan’s Regiment of Militia, The A.F.M. Journal, No. 31, pp. 3-5.
The Chapel of France in St John’s Co-Cathedral, The A.F.M. Journal, No. 32, pp. 2-4.
Sammut Ed., An Ex-Voto for Lepanto, The A.F.M. Journal, No. 32, pp. 12-17.
Sammut El., Triq f’Ħal Balzan tissemma għal Ġużè Bonnici, Ħal-Balzan, No. 47.
Samut-Tagliaferro A., Maltese Regiments. Early events in Maltese Military History (5), Heritage 19, pp. 361-6.
Sigismondo Savona, Heritage 19.
The British Army in Malta 1798-1979, The Times Supplement, 31/3.|
British Military Communications in Malta and Gozo, The A.F.M. Journal, No. 32, pp. 5-11.
Schembri G., Il-Knisja Mżejna għall-Festa, Programme Feast of St George Qormi.
Scicluna C., Xbieha tal-Madonna Mpinġija minn San Luqa fil-Katidral t’Għawdex, L-G’ħid ta’l-Assunta, No. 14, pp. 5-8.
Seychell A., Il-Korrispondenza bejn Charles de Foucald u l-Klarissi f’Malta, Pastor, No. 123, pp. 28-30.
Soler E.G., [p.394] L-Internament u l-Eżilju
tal-Maltin, Il-Mument, 4, 11/2.
Storace J.E., Barth, Specialist in Surgery and Fine Arts, Heritage 25, pp. 493-6.
Terribile T., Ġużeppi Calì u l-Kwadri tal-Madonna tal-Karmnu, Programme Feast of O.L. of Mt. Carmel Mdina, pp. 23-4.
Testaferrata de Noto E., Defence and Constitutional Claims, Petition to George III
1811, The Sunday Times, 8/4.
Vella A.P., Malta Aragonese, Second Int. Congress of Studies on Cultures of the Western Mediterranean, Barcellona 1978, pp. 449-467.
Vella Apap N.,„ Il-Kan Dun Karm Vella (1965-1969), Lehen il-Qala, No. 7, pp. 5-8.
Rural Chapels in Gozo, The Gozo Yr Bk, pp. 76-89.
Vella Haber F., Ninu Cremona, Heritage 19, pp. 367-370.
Wettinger G., The Militia Roster of Watch Duties of 1417, The A.F.M. ’Journal, No. 32, pp. 25-42.
Wickman V., L-Istorja Marittima ta’ Malta u Ghawdex, L-Orizzont, 4, 11, 18/1; 1, 8, 15, 22/2; 8, 15, 29/3; 19, 26/4; 3, 10, 24, 31/5; 7, 14/6. Series continued from 1978.
Wismayer J.M.,„ Going down the Memory Lane, The Sunday Times Supplement, 18/3.
The Clarion Call of Regimental Colours The Sunday Times Supplement, 10/6.
Zahra L., It Tarznar ta’ l-Imghoddi, Saghtar 63, pp. 8-11.
The Auberges of the Knights at Birgu, Heritage 23, pp. 441-6.
The Duke of Edinburgh Band, Heritage 25, pp. 497-500.
Zammit V., Wignacourt’s Aqueduct, Heritage 26, pp. 501-5.
Zammit W. I., Kavalieri u Suldati Maltin fil-Belt ta’ Kandja, Pronostku Malti, pp. 109-120.
Matul is-Snin, Hal-Balzan, Nos. 45, 46, 48, 49.
Malta under the Cotoners (1660-1680): Part IV, The A.F.M. ’Journal, No. 31, pp. 57-72; Part V, The A.F.M. Journal, No. 32, pp. 73-92.
First Sliema Cleric to be ordained Priest, The Sunday Times, 22/4.
Death and Funeral of Nicholas Cotoner, Heritage 22, pp. 438-440.
Żewg Preposti Mons M. Fenech (1843-1906) u Mons Alfons Borg (1862-1905), Programme Feast of St. Helen B’Kara.
Sir Joseph Nicholas Zammit (1771-1823), Heritage 26;
Raphael Cotoner (1600-1663), Heritage 21; Dom Maurus Caruana (1867-1943), Heritage 22; Dun Filippu Borg (1567-1649), Heritage 24.
Zammit Gabaretta A., Gurnata ta’ Nkwiet fil-Knisja ta’ San Lawrenz tal-Belt Vittoriosa, Pronostku Malti, pp. 99-108.
The Good Friday Procession at Vittoriosa, Heritage 18, pp. 341-5.
Phantoms of a Vanished Tower, The A.F.M. Journal, No. 32, pp. 18-34.
St. Laurence’s Church, The Sunday Times, 14/10.

Winston L. Zammit
’Joseph F. Grima
.