Source: MelitaHistorica. 8(1980)1(88-92)

[p.88] A List of Books and Articles on Maltese History Published in 1980

[Compiled by] Winston L. Zammit and Joseph F. Grima

[Books]

Agius, D.A., Malta Ċentru tat-Tagħlim tal-Għarbi fil-Mediterran Seklu XVII sas-Seklu XIX, KKM 102, 54 pp.
Anon., Franciscan Sisters of the Sacred Heart of Jesus 1880-1980, 40 pp.
Anon., B’Tifkira tas-Sitt Ċentinarju Mit-Twaqqif ta’Ħ’aż-Żebbuġ.
Attard J., The Battle of Malta, William Kimber 252 pp.
Azzopardi J., Elenco dei Disegni dei Museo della Cattedrale di Malta, cyclostyled 35 pp.
Bartolo P., X’kien ġara sew fis-Sette Giugno, KKM 104-5, 231 pp.
Bondon R., Deportation 1941, Independence Print, 139 pp.
Bonnici Alex., Dun Ġorġ Preca’Vol.I (1880-1916), Lux Press, 378 pp.
Buttigieg A., Mill-Album ta’ ’Ħ’ajti It-Tieni Ktieb KKM, 261 pp.
Cassar P., Sir Temi Zammit Laboratory, Malta Govt, Printing Press.
Cilia J., Il-Knisja Parrokkjali ta’San Pawl il-Baħar, 73 pp.
Deacon J. (Editor), Birkirkara Tagħrif, Vexillina Press, 71 pp.
Galea M., The Life and Times of Vincenzo Labini Bishop of Malta, Vexillina Press, 76 pp.
Grech Ch., Umbrelel fuq Tas-Sliema, KKM 106-7, 196 pp.
Micallef J., L-Istorja ta’Ħ’al-Safi, Independence Print, 80. pp.
When Malta Stood Alone, Interprint, 190 pp.
Mizzi L., Għall-’Ħ’olma ta’Ħ’ajtu, KKM 116, 102 pp.
Montalto J., The Nobles of Malta 1530-1800, Interprint, 415 pp.
Testa, C., Maż-Żewġ Naħat tas-Swar, II, KHM 112-114, pp. 217-501.
Vella H., The Earliest Description of Malta (Lyons 1636) by Jean Quintin, Interprint, 102 pp.
Zammit W.L., Malta Under the Cotoners (1660-1680), Lux Press, 97 pp.
[Articles]  
Abela P., Il-Kwadru tal-Karmnu ta’ Bellanti, Programme Feast of O.L.of Mt.Carmel Mdina, pp. 5-7.
Abela S., Mill-Lunzjata l-Qadima għall-Imdina, Programme Feast of O.L.of Mt.Carmel Mdina, pp. 9-11.
Anon., Il-bidu tal-Innu tal-P.N., In- Tagħna 5/8.
Il-Forti Chambray, Il-Gżejjer, No. 98, January.
St Luke’s Hospital was fifty Years old yesterday, The Sunday Times, 6/4.
Rużar Briffa u l-Pesta, Sagħtar 70, pp. 14-9.
Apap K., Il-Gran Kastell ta’ Għawdex, L-Orizzont, 23/8.
F’Għawdex 100 sena ilu — 1880: Sena ta’ progress u żvilupp kbir, L-Orizzont, 13/9.
Aquilina A., Alfons M. Galea, Heritage 29, pp. 571-4.
Aquilina J., Gallery of Distinguished Maltese, The Times: Prof. J.J. Cremona 5/11, Fr. Paul Galea 14/1), G. Darmanin Demajo 3/5, Mgr. C. Scerri 27/5, Prof. P.P. Debono 14/10. Willie Apap (1918-1970), 30/12.
Meeting People, Prof. J.A. Manche (1899-l98o), The Sunday Times, 3/11.
A Scholar’s Memorandum on higher education in Malta, The Sunday Times, 30/11.
Attard C., Mons. Luigi Catania Ph.D., Leħen is-Santwarju, Żabbar, No. 4, p. 7.
Azzopardi G., Inkjesti fuq il-Ħabs ta’ Kordin, Il-’Ħ’sieb, Vol. III, No. 3, pp.2-3.
Azzopardi, J., Tibdil fil-Knisja ta’ San Publju biex jintemm il bini tal-Knisja ta’ San Pawl, Il-Festa Tagħna, pp. 25-35.
Biographical Details of the Composers, Musica Restituta, Dormax Press, pp. 11, 13.
Azzopardi M., L-Akbar Straġi tal-Gwerra fl-Iskola ta’ Ħal-Qormi L.I.S., 10/4.
[p.89]  
Bartolo P., The Basilica of St Peter and St Paul at Nadur, Heritage 30, pp. 595-600.
Bezzina Jos.,„ Dun Ġużepp Diacono, In-Tagħna, 17/5.
Franciscan Sisters Congregation 100th Birthday Tomorrow, The Sunday Times, 31/8.
Bianchi C., Kif bdiet il-Qima lejn San Bastjan f’Ħal-Qormi, It-Torċa, 17/8.
Dun Ġużepp Vella (1691-1776), il-21 Kappillan ta’ Ħal Qormi, Programme Feast of St.George Qormi, pp. 12-3.
Bonanno A., Roman Villa at Ramla Bay, Heritage 32, pp. 634-7.
Bonavia G., Iċ-Ċentinarju ta’ Louis Shickluna 1880-1980, L-Orizzont, 25/2.
Bonavia K., L-Istatwa tal-Madonna tal-Grazza, Leħen is-Santwarju, Żabbar, No. 5.
Bonnica A., Maltin ta’ Mertu fil-Qasam Soċjali, Leħen is-Sewwa: Dun Pawl Micallef (1897-1956) 26/1, A.M. Galea 23/2, Dun Ġużepp Diacono (1847-1924) 8/3, Madre Margerita tal-Qalb  ta’ Ġesù (1862-1952) 22/3, Ewgenju Borg (1886-1967) 5/4, Patro Bonaventura Sceberras (1876-1948) 10/5, Dun Ġużepp Diacono u Madre Margerita 24/5, Mons. Ġużeppi Depiro (1877-1933) 6/12.
In-Nadur u l-Ewwel Knisja Parrokkjali Tiegħu, The Gozo Primary Schools Magazine, No. 9, pp. 16-23.
Kronoloġija Dokumentata ta’ Ġrajjiet il-Kolleġġjata ta’ l-Assunta Għawdex, 1623-1672, L-Għid ta’ l-Assunta, No. 15, pp. 2-9.
Bonnici Calì R., Il-Pittur Calì, fil-Parroċċa ta’ Ħal-Tarxien, Tarxien, No. 30.
Ħal-Balzan u l-Pittur G. Calì, Ħ’al-Balzan, No. 52.
Borg A., Dr. Gavino Patrizio Portelli, Heritage 28, pp. 346-8.
Borg F., Luigi Rigord, 18th century Poet and Latinist, Heritage 34, pp. 664-7.
Borg J., Statwi Meqjumin Fil-Knisja Arċipretali Mosta, Il-Mosta, Jan./Mar., Apr./June.
Borg M. A Tribute to Bice Mizzi Vassallo on her eightieth birthday, The Sunday Times, 17/11.
Buhagiar M., The Rock-Cut Churches of Malta, Heritage 29 & 30, pp. 575-585.
Matteo Perez d’Aleccio u l-Kwadru l-Qadim ta’ Santa Katerina, Programme Feast of St Catherine Żurrieq.
Calleja S., Il-Belt il-Qadima t’Għawdex, In- Tagħna, 24/6.
Camilleri J.J., The Statue of St Philip of Aggira, Heritage 28, p. 555.
Cardona J., Stanislao Gatt, Heritage 31, pp. 619-20.
Mgr Carmelo Scicluna (1800-1888), Heritage 31.
Cassar A., Marsa, Heritage 33, pp. 653-6.
Cassar P., M.A. Grima (1731-1798), Heritage 29.
The Plague of 1675-76, Heritage 34, pp. 676-680.
Dr. Joseph Callus, Heritage 35, pp. 698-700.
The Hospital Services of the Order of St. John as a reflection of the Social State of Malta, Scientia, Vol. 29, pp. 26-31.
The Correspondence of a Senglea Merchant during the Plague of 1813, Hyphen, Vol. II, No. 4, pp. 147-157.
Għeluq il-75 sena mis-sejba tal-mikrobu tad-Deni Rgiq minn Sir Temi Zammit, L-Orizzont, 30/9; 1, 2, 3/10.
Cassar Pullicino J., Malta’s first promoters of an International Language, The Sunday Times, 4/5.
Malta fis-Seklu XVIII; Xi Djarji Maltin ta’ l-Imgħoddi, Il-Mument, 25/5; 1, 8, 15, 22, 29/6; 6, 13, 20, 27/7; 3/8.
A British Theatre in Valletta (1812-1832), The Sunday Times, 31/8.
Catania P., Meta l-Ilma tela n-Naxxar, Minn Nieqa, Sept./Oct
Cauchi M.,
[p.90]
The Order of St John of Jerusalem and St Publius Church, Rabat, Daily News, 16/1.
The Devotion to St Paul by the Order of St John in Malta, Daily News, 16/1.
The Devotion to St Paul by the Order of St John in Malta, Daily News, 6/2.
Sacred Music and Musicians at St. John’s during the Order’s Rule in Malta, Daily News, 21/3.
The Third Centenary from the death of G.M. Nicholas Cotoner, Daily News, 2/5.
The Church of Our Lady of Pilar, Daily News, 23/5.
Ir-4 Ċentinarju tal-Knisja ta’ Santa Marija Damaxxena fil-Belt Valletta, It-Torċa, 26/10.
Il-Madonna ta’ Caraffa u l-Ordni Ġerosolimitan, It-Torċa, 7/12.
Cilia J., Patri Antonju Formosa Kerr (1891-1936), Il Markiża Anna Buġeja (1830-1916), Paulus, Nos. 1 & 2.
Consiglio J., History of Maltese Banking, Heritage 28 & 33, pp. 541-5 & 567-660.
Cossu S., Profilo Storico dell’Archipelago Maltese, Il Delfino, Nos 50-55.
Curmi A., The Consequences of the Continental System, Heritage 32, pp. 629-33.
Cutajar D., The Old Parish Church at Bir Miftuħ, The Times, 7, 8/4.
The Fascinating Personality of Giorgio Grognet, The Times, 25, 26/5.
The Re-Birth of Maltese Art in the Seventeenth Century, Stefano Erardi (1630-1716), The Times, 9/9.
Artists of the Zahra and Buhagiar Families, The Times, 3/10.
Debono M., Don Giuseppe Zammit Brighella, Heritage 32, pp. 621-4.
Dimech J., Il-Knisja Parrokkjali, Ħal-Balzan, Nos. 49-51.
Il-Festa tal-Lunzjata 1601-1780, Ħ’al-Balzan, No. 52.
Id-Dfin f’Ħal-Balzan, Ħ’al-Balzan, No. 53.
Ellul G., L-Arċipriet Saverio Cassar u l-Istat t’Għawdex, Pronostku Malti, pp. 149-155.
Ellul Galea K., From St. Ubaldesca to Christ the King, The Sunday Times, 27/7.
Eynaud Ch., Marco Montebello, Heritage 33, pp. 646-52.
Eynaud J., History of the Theatre in Malta. The 18th Century, Heritage 31, pp. 601-5.
Friggieri O., History of Maltese Literature—The Novel, Heritage 28 & 33, pp. 556-60 & 641-5.
Galea M., 1716, Translazzjoni tar-Relikwija ta’ San Pawl permezz ta’ l-Isqof Cannaves, L.I.S., 9/11.
A Maltese judge is the last to be buried in St John, Scientia, Vol. 29, pp. 64-72.
1814, Malta festeggia il ristabilimento dei Borboni, Maltanapoli, Jan/Mar.
Monument to Christ the King at Floriana, Heritage 34, pp. 661-3.
Galea P., Patri Albert Caruana, Il-’Ħ’ajja f’Għawdex, May, pp. 14-6.
Galea Scannura C., Il-Ġimgħa l-Kbira f’Bormla, Bormla, April.
Il-Banda S. Ġorġ 1906-1940 (L-ewwel parti), Leħen il-Banda S. Ġorġ.
Ganado A., Gwida fuq il-Furjana, Il-Furjana, Oct/Dec.
Glavina D., Devotion to St Liborius, The Sunday Times, 4/5.
Grech L., Cameron in Malta, Heritage 34, pp. 668-73.
Grima J.F., Gente di Capo on the Galleys of the Order in the first half of the seventeenth century, Hyphen, Vol. II, No. 2, pp. 51-70.
Ir-Randan u l-Ġimgħa Mqaddsa f’Malta— Tradizzjonijiet, Drawwiet u Purċissjonijiet, Il-Mument, 30/3.
Hoppen A., The Fortifications of Malta 1530-1798. The Impact on the Maltese, Hyphen, Vol. II, No. 3, pp. 103-114.
Kinnane D., Malta — past grandeur, present vitality (A Unesco feature), Daily News, 26/5.
The Proud Stones of Valletta (A Unesco feature), Daily News, 27/5.
Master builders of Prehistoric Malta (A Unesco feature), Daily News, 28/5.
Kraft H., A Description of 16th century Valletta, The Sunday Times, 23/11.
Lanfranco G., John Borg (1873-1945), Heritage 28; Stefano Zerafa (1791-1871), Heritage 32.
Mahoney L., The First Two Baroque Churches in Malta, The Sunday Times Supplement, 3/8.
[p.91]  
Mallia Ph., Il-Knisja ta’ Portu Salvu tal-Belt fl-1780 magħluqa minn de Rohan, Pronostku Malti, pp. 135-147.
L-Isqof Portelli, Ir-Riflessi, Jan/Nov.
Mangion A., St Paul’s Voyage to Malta in Acts 27-28, Heritage 29, pp. 561-7.
Caravaggio in Malta, Heritage 36, pp. 707-16.
Melchiorre Gafa’ (1638-1667), Heritage 30, Dun Ġużepp Farrugia (1863-1929), Heritage 32; Paolino Vassallo (1856-1923), Heritage 33; Fra Diegu Bonanno (1831-1902), Heritage 36.
Mangion J., Church and Culture in Malta, Daily News 6/8.
Hegemony and the Popular Masses, Daily News, 20/8.
Micallef D., 1921. Electoral Issues, Hyphen, Vol II, No. 4, pp. 159-168.
Micallef J., Luqa at War, Heritage 28, pp. 549-54.
Patri Indri Schembri (1805-1875), Heritage 28; Ġanni Vassallo (1862-1937), Heritage 34.
Familji Ħalluqin, Leħen il-Parroċċa Luqa, Nos 93-7.
Micalief Ph., Malta’s National Football Team 1971-73, Heritage 30, pp. 586-8.
Mizzi P., The Gobelin Tapestries, Heritage 30, pp. 589-94.
Salvu Cachia Zammit (1831-1918), Heritage 34.
Montanaro E.G., The Archconfraternity of the Holy Rosary in the Parish Church of Porto Salvo, Heritage 32, pp. 625-8.
The Sanctuary of the Blessed Virgin of Ta’ Pinu, Heritage 35, pp. 681-8.
Montebello P., Malta u l-Konti Ruġġieru, It-Torċa, 6, 13, 20/1.
Pace B., Turu Rizzo l-ewwel Malti Champion tad-Dinja, In-Tagħna, 11/1.
Il-Kampjonat jagħlaq 70 sena llum, In-Tagħna, 20/11.
Pace F., Għargħur, Heritage 31, pp. 606-8.
Pace R., Is-sebgħa ta’ Ġunju 1919, In-’Tagħna, 6/6.
Pavlovic, Gużeppi Caruana, L.I.S., 31/5
Pellegrini V.M., Angelo de Saavedra Duca di Buas e la sua lirica “Il Fiore di Malta,” Il Delfino, No. 50, pp. 12-7.
Ganni Vella, Il Delfino, No. 52, pp. 16-9.
Pisani’s Masterpiece in St. Ubaldesca’s Church, The Sunday Times, 24/8.
Francesco Saverio Sciortino scultore, Il Delfino, No. 55, pp. 16, 19, 21.
Sammut A., It-Tifkiriet ta’ Sir Luigi Camilleri, In- Tagħna, 29/5.
Burmarrad il-Parroċċa fl-oqsma ta’ Publju, Paulus, No. 4, pp. 11-4.
Sammut F., San Pawl tal-Gżejjer, Paulus, No. 1.
Is-Santwarji ta’ San Pawl f’San Pawl il-Baħar, Paulus, No. 2.
San Pawl il-Baħar fl-Istorja, Paulus, No. 3 & No. 4.
Sant K., Tagħrif Ġdid fuq M.A. Vassalli, Dr. C. Naudi u G. Camolo, Leħen il-Malti, No. 22, pp. 5-6.
Schembri J., Dun Ġwann Porsella, Ħal-Qormi u San Ġorġ, Programme Feast of St.George Qormi, pp. 4-7.
Schiavone L., Il-Kunvent tal-Kapuċċini fir-Rabat t’Għawdex, The Gozo Primary School Magazine, No. 9, pp. 25-8.
Scicluna C., Gozo Cathedral Church in the sphere of education, The Sunday Times, 16/8.
Storace J., Malta in the Second World War, Heritage 36 & 37, pp. 719-724.
Terribile T., Niċeċ u Statwi tal-Madonna fit-Toroq tal-Parroċċca Tagħna, Programme Feast of The Sacred Heart Sliema.
Niċeċ u Statwi tal-Madonna tal-Karmnu fit-toroq tar-Rabat u l-Imdina, Programme Feast of O.L.of Mt.Carmel Mdina, pp. 21-3.
Tonna E., Malta. Mid-1942 was ultra decisive, The Sunday Times, 23/11.
Vassallo N., Il-Ħamrun, Is-Siġġiewi, Vol. IV, No. 1, pp. 26-28.
G. Calì u l-Furjana, Il-Furjana, Oct/Dec.
Il-Knisja tal-Provvidenza, Is-Siġġiewi, Vol. IV, No. 2, pp. 18-21.
Vella A.P.,
[p.92]
A Concise History of Malta (series):
The Prehistoric Period, Heritage 35, pp. 689-96.
The Phoenicians and Carthaginians, Heritage 36, pp. 701-5.
The Roman Period, Heritage 37, pp. 728-34.
Anglo-Maltese Links under the Tudors, Scientia, Vol. 29, pp. 32-44.
Vella M., 1945. Il-Kisbiet tal-Moviment tal-Ħaddiema fl-Assembleja Nazzjonali, Il ’Ħ’sieb, Vol. 3, No. 1, pp. 4-6.
Vella Apap N., Egħluq it-30 sena mill-inawgurazzjoni tal-koppla tal-Bażilika ta’ San Ġorġ, Il-Bażilika ta’ San Ġorġ Martri, No. 6, pp. 26-9.
L-Għarqa ta’ San Pawl f’Malta, L.I.S., 9/2.
F’Egħluq it-Tmenin sena mill-ftuħ tal-Knisja ta’ Pompei f’Għawdex, L.I.S., 22/3.
Egħluq il-mitt sena mit-twaqqif tas-Sorijiet Franġikkani fir-Rabat t’Għaw dex, L.I.S., 12, 19/4.
The Statue of St. George in Gozo, Heritage 36, p. 706.
Warwick D.A., Louis Shickluna – Canada’s Greatest Maltese Ship Builder on Great Lakes (Reprinted from the Canadian Geographical Journal June/July 1978), Daily News, 26/3.
Wettinger G., Late Medieval Judaeo-Arabic Poetry in Vatican Ms 411: Links with Maltese and Sicilian Arabic, Journal of Maltese Studies, 13, 1-16. 14, 56-58.
The Place-Names and the Personal Nomenclature of Gozo, 1372-1600, Oriental Studies presented to Benedict S.J. Isserlin by friends and colleagues on the occasion of his sixtieth birthday 25 February 1976, ed. by R.Y. Ebied and M.J.L. Young. Leiden: E.J. Brill, 1980, pp. 173-198.
L-Istorja Maltija Llum, taħdita ma’ Dr. Godfrey Wettinger, Il-’Ħ’sieb, vol, No. 3, pp. 25-26.
Wickman V., Mill-Kollezzjoni ta’ Il-Mument:– Juan Battista Azzopardi Eroj tal-Flotta ta’ l-Arġentina, 27/4;
Bastimenti ta’ l-Arġentina li ssemmew għal Azzopardi u l-baħħar G. Ruġġier, 4/5; Scotia l-ewwel vapur Malti, 1/6; Is-servizz bejn Malta u Sqallija, 27/7 & 3/8; Is-servizz bejn Malta u Għawdex, 10, 17, 24, 31/8 & 7/9; It-Tarznari Maltin, 12, 26/10 & 9, 30/11.
Zahra F., Il-Fratellanza u l-Istatwa ta’ San Gużepp, Leħen il-Qala, No. 10, pp. 5-6.
Zahra L., The Palace of the Inquisitors at Vittoriosa, Heritage 31, pp. 609-13.
Napoleon Tagliaferro, Heritage 36.
Zammit R., Kont Hemm, Programme Feast of O.L.of the Sacred Heart Sliema.
Zammit W.L., Il-Kan. Arċdjaknu G.A. Cauchi (1625-1706), Pronostku Malti, pp. 113-7.
Mgr. Paolo Galea (1866-1952), Heritage 29; Dr Massimiliano Balzan (1635-1711), Heritage 30; Mgr Lucas Buenos (1599-1668), Heritage 35.
Matul is-Snin, Ħal-Balzan, Nos 50-2.
Ftit Tagħrif dwar il-Pulizija f’tas-Sliema, Il-Pulizija, June, p. 15.
Il-Kan Prepostu Dun Karm Zammit (1917-1923), Programme Feast of St.Helen B’Kara.
Mons Isidoro dei Conti Formosa (1851-1931), L.I.S., 13/12.
Zammit Gabarretta A., L-Organista tal-Knisja ta’ San Lawrenz fi żimien il-Kavallieri, Pronostku Malti, pp.103-12.
It-Translazzjoni ta’ San Liċinju fil-Knisja Parrokkjali ta’ Ħal-Lija, Villa Lija, August.
Il-Festa ta’ San Lawrenz Mitt Sena Ilu, Programme Feast of St.Lawrence Vittoriosa.
Mgr. Ferdinando Mattei (1761-1829), Heritage 35.
Zarb Adami G., Ħarsa lejn l-Ilsien Malti, fl-isfond politiku, ekonomiku u soċjali ta’ l-aħħar mitejn sena, Il-Qawmien, Jan/Apr, Sept/Oct.

Winston L. Zammit
Joseph F. Grima