Copyright © The Malta Historical Society, 2005.

Source: Melita Historica. 8(1981)2(170-173)

[p.170] A List of Books and  Articles on Maltese History Published in 1981

[compiled by] W.L. Zammit and Joseph F. Grima

BOOKS

Anon., Maltese Sculptures and Ceramics, Eagle Press, 31 pp.
Anon., Il-Gżira, 60 Sena Parroċċa 1921/1981, Roberts Press, 16 pp.
Anon., Ġrajja taPoplu.Il-Ġlieda għall-Ħelsien, Govt. Printing Press, 66 pp.
Anon., The Nationalist Party 100 yrsA History of a Maltese Political Party, Demo-Publications, Part I, 28 pp.
Bezzina F., FGħawdex fi Żmiex il-Gwerra, Gozo Press, 213 pp.
Bonnici Alex., L-Isla fi Ġrajjiet il-Bażilika taMarija Bambina, Vol. I, Printwell, 179 pp.
Bonnici Alex., Dun Ġorġ Preca, Vol. II (1916-1917), Lux Press, 392 pp.
Buttigieg A., Ġrajjiet il-Qala, San Ġwakkin Press, 100 pp.
Buttigieg A., Mill-Album taĦajti, Vol. III, Fil-Morsa tal-Gwerra, Lux Press, 343 pp.
Cassar P., It-Tfittxija għal M.A.Vassalli, Interprint, 65 pp.
Sir Temi Zammit and the controversy on the goatsrole in the transmission of Brucellosis 1909-1916, Govt. Press, 31 pp.
Cassar Pullicino G., Malta fis-seklu Tmintax.Xi Djarji Maltin tal-Imgħoddi, Independence Print, 24 pp.
Ellul Galea C., Fratellanza u Xirkiet tas-Snajja, Il-Ħajja, 168 pp.
Frendo H., Ir-Rieda għall-Ħelsien 1880-1905, Independence Print, 1980, 168 pp.
Friggieri O., Dun Karm.Il-Bniedem fil-Poeta, KKM, 119 pp.
Galea M., & Tonna E., L-Arċisqof Gonzi, l-Ewwel Volum, Il-Ħajja Press, 185 pp.
Gauci A., Ħwejjeġ li Rajna, L-ewwel Ktieb, A & M Printing Ltd., 388 pp.
Gauci C.A., The Genealogy and Heraldry of the Noble Families of Malta, Gulf Publications, 309 pp.
Grech M., Id-Djar tal-Tfal, 25 sena taĦidma fMalta 1956-1981, 16 pp.
Koster A., Prelates and Politicians in Malta, Vijfhuizen (Holland), 298 pp.
Mallia Milanes V., & Sammut A. (Editors), Archivum, The journal of Maltese Historical Research, No. 1, Midsea Books, 156 pp.
Mifsud G., Mill-Komposizzjonijiet taĠużeppi Caruana 1880-1931, Interprint, 64 pp.
Mifsud G., & Ghigo J.M., Ġużè Delia Ġeżwita.Tifkiriet u Kitbiet Dwaru, Interprint, 176 pp.
Zammit W.L., Tas-Sliema fl-Imgħoddi, Lux Press, 116 pp.

ARTICLES

Abela P., L-Istatwa tal-Karmnu tal-Belt Tagħtaq 200 sena, Il-Karmelu, Jul-Sept. pp. 17-19.
Jum l-Inkurunazzjoni tal-Madonna tal-Karmnu, Supplement Il-Ħajja, 15/7.
Abela S.,„ Storja tal-Kwadru, Il-Karmelu, Jul-Sept., pp. 7-9, 34.
Il-Karmelitani f’Malta, Mitt Sena mill-Inkurunazzjoni 1881-1981, pp. 33-36.
Abdilla J., The Galleon, Heritage 41, p. 807.
Anon., L-Elezzjonijiet f'Malta mill-1921 ’l Hawn, Il-Qawmien, No. 602, pp. 12-13.
Il-Bizzilla, Il-Gżeijer, Jan., p. 16.
Il-Pittur Toussaint Busuttil, Pronostku Malti, pp. 138-141.
Patri Manwel Grima S.J. 1865-1950, Lil Ħbiebna, Frar, pp. 25-27.
Patri Mro Bonaventura Zahra OFMC., Paulus, no. 6, pp. 10-11.
Aquilina J., Fiftieth Anniversary of the death of Mother Ġużeppina Curmi (1864-1931), The Sunday Times, 20/12.
Aquilina G., Il-Madonna riedet lill-Franġiskani f'tas-Sliema, Souvenir Programme Sacro Cuor Parish Sliema 1881-1981.
Azzopardi F., Il-Pittura ta’ Calì għand il-Kapuċċini, Il-Ħajja, 29, 30/7.
Azzopardi J.,
[p.171
Il-Knisja ta’ San Publju li ġiet ikkonsagrata fl-1731, Il-Festi Tagħna (Rabat).
Bezzina F., L-Inkurunazzjoni fil-Ġurnali 100 sena ilu, Mitt Sena mill-Inkurunazzjoni 1881-1981, pp. 23, 28.
Bezzina J.,„ Santa Marija 1897-1981, L-Għid ta’ l-Assunta, pp. 4-12.
L-Istat ta’ Santa Marija matul is-snin, Il-Ħajja, 8/7.
Bezzina Jos., Poverty Stricken Gozo 1800-1850, The Gozo Year Book, pp. 22-26.
Bonanno A., Two Archeological Sites recently discovered at Iklin, Hyphen, Vol. II No. 5, pp. 212-220.
Bonnici Alex., Bidu ta’ Ħidma Pastorali fil-Knisja ta’ San Ġiljan L-Isla, Leħen Is-Sewwa (L.I.S.), 10/1.
Dun Anton de Nicolaccio, L.I.S., 31/1.
In-Nutar M.L. Casolani, L.I.S., 7, 21/3.
Il-Kapp. Cosimo Talavera u l-Kaptan Nardu de Maria, L.I.S., 4/4.
Il-Kappillan ta’ l-Isla Dun Vincenz Caruana (1559-1617), L.I.S., 23/5 & 6/6.
It-Tagħlim tad-Duttrina fl-Oratorju u fil-MUSEUM ta’ B’Kara fis-sena 1930, Birkirkara Tagħrif, pp. 33-37.
Anthony Pignatelli General Inquisitor and Apostolic Delegate in Malta 1646-1649, Heritage 40, pp. 793-795.
Bonnici M., Zebbug, Heritage 41, pp. 808-812.
Bonnici Calì R., L-Araldika Maltija, Pronostku Malti, pp. 125-133.
Il-Kaldarun ta’ l-Erwieħ, L.I.S., 31/10.
Borg V., Qormi and Siggiewi. Link between two parishes, The Sunday Times, 28/6.
Buhagiar M., The Old Parish Church of Żejtun, Heritage 39, pp. 761-8.
The Romantic Architecture of the late 19th and early 20th century, The Sunday Times Building and Architecture Supplement, 2/8.
L-Iskultur Manwel Buhagiar u l-Opri tiegħu, Programme: Feast of St. Catherine Zurrieq, pp. 12-13.
Buhagiar V., Il-Pittur Briffa - Tagħrif fuq Ħajtu, Programme: Feast of St.Helen BKara.
Cardona G., Maestro Ġużeppi Caruana. 50 Sena minn mewtu (1880-1931), L.I.S., 21/11.
Cassar P., Origins of the Medical Duties of The Malta Police, Il-Pulizija, Vol. IV No. 4, Sept., pp. 5-7.
Cassar Pullicino G., Patri Bastjan Farrugia (1875-1916), Pronostku Malti, pp. 143-153.
Cauchi F., The Holy Infirmary... A Cornerstone of European Hospitals, Daily News, 10/7.
Cauchi M., Saint Nicholas Church at Fort Ricasoli, Daily News, 2/1.
St. Anne at Fort St. Elmo, Daily News, 23/1.
St. Anthony’s Parish Church and Fort Manoel, Daily News, 19/2.
The Black Death of 1676 in Malta and Jerosolimitan Order, Daily News, 26/10.
L-Ordni ta’ San Ġwann u d-devozzjoni lejn il-Passjoni ta’ Kristu, It-Torċa, 12/4.
San Mikiel u l-Lingwa ta’ Provenza tal l-Ordni Ġerosolimitan, It-Torċa, 27/9.
Il-Kappella ta’ S. Karlu fil-Kon-Kattidral ta’ San Ġwann, It-Torċa, 15/11.
Cauchi N., Franġisk Portelli u x-xhieda tiegħu, Madonna taPinu No. 6, pp. 162-164.
Cilia J., L-Istatwa u l-Festa tad-Duluri, Paulus, No. 6, pp. 3-5.
Clare A.G., Features of an island economy 1800-1914, Hyphen, Vol. II, No. 6, pp 235-255.
Clews C., Il-Festa ta’ l-Għid fil-bidu tasseklu, It-Torċa, 19/4.
Cossu S., Profilo Storico dell’Arcipelago Maltese, Il Delfino, No. 57 pp. 3-4, No. 58 pp. 3-5, No. 59 pp. 3-5, No. 60 pp. 3-5, No. 61 pp. 3-5, No. 62 pp. 3-5.
Cutajar D., Architect Lorenzo Gafa’ (1639-1703), The Sunday Times Buildings and Architectural Supplement, 2/8.
Cutajar J., Għand Sliema Wanderers, Is-Sejħa, Marzu, Vol. I, No. 9, pp. 22-24.
Cutajar L., Fejn Niżel Malta San Pawl, Paulus, No. 8, pp. 1215. (Published originally in 1953).
Cutajar N.,
[p.172]
The History of the Maltese
Postal Service — No. 4, Heritage 41, pp. 818-820.
Deacon J., B’Kara: Tifkiriet ta’ Żmien il-Gwerra 1939-1945, Part II, BKara Tagħrif, pp. 47-50.
Dimech G., L-Istatuti u r-Regoli tal-Fratellanza ta’ San Mikiel, Ħal-Balzan, No. 55.
Dougall A., Louis Scicluna 1808-1880, Heritage 38.
Ellul M., The Church of St. Helen’s in Birkirkara — an Architectural Appreciation, A Guide to Birkirkara Basilica, August.
Friggieri O., Dun Karm jissokta jirrakonta dwar ħajtu, Sagħtar 77, pp. 5, 11, 25.
Gaffiero C., San Anton Palace, Heritage 37 & 38, pp. 735-746.
Galea B., Il-Knisja ta’ San Publju fir-Rabat, Il-Ħajja, 1, 2/7.
Galea M., Mons. D. Sceberras Isqof ta’ Epifanija u l-Koll. tal-Belt Valletta, L.I.S., 7/11.
Fra Wolfgang Philip Guttenberg. A German Knight in Malta, Heritage 41, pp. 813-817.
Una Descrizione di Malta di Domenico Magri, Maltanapoli, May/July.
Antoine Manoel de Vilhena, Heritage, 41.
Il-Kavallieri Tedeski u s-Santwarju tal-Karmnu, Il-Karmelu, Jul/Sept., pp. 14-16.
Antonio Miari Secretary to G.M. Hompesch, The Sunday Times, 11/10.
Istruzioni Per li Cavalieri del Nov. Cav. Camillo Spreti, Il Delfino, Nos. 57, 58, 59, 60, 61, & 62.
Galea Scannura C., Id-Devozzjoni lejn San Ġużepp f’Bormla, L.I.S., 14, 28/3.
Ftit ta’ Storja. L-Elezzjonijiet, Il-Qawmien, No. 602 pp. 8-9.
Ganado A., Sir Ignatius G. Bonavita (l792-1865), Heritage 38.
Gouder, T., Two Polychrome Glass Phials in the National Museum of Archeology, Heritage 38, pp. 757-760.
Grech G.A., L-Istatwa ta’ l-Assunta u l-Kattidral, L-Orizzont, 7/8.
Grima J.F., Good Friday Processions in the Maltese Islands — Some Notes and Historical Facts, The Democrat, 11, 18/4.
L-Għid il-Kbir f’Malta — Xi Drawwiet u Purċissjonijiet, Il-Mument, 19/4.
L-Istorja ta’ l-Istampa f’Malta mill-1642 sa’ l-1839, Il-Mument, 5, 19/7; 2, 16, 30/8; 13/9; 11, 18, 25/10; 8, 22/11.
Hoppen A. Military Engineers in Malta, 1530-1798, Annals of Science, No. 38, pp. 413-433, (England).
Leaver A., Suor M. De Domenicis, Heritage 39.
Mangion A. Il-Konsagrazzjoni tal-Knisja taż-Żurrieq, Programme: Feast of St.Catherine, Żurrieq, pp. 2-7.
Micallef P., Sundials in Malta, Heritage 40, pp. 788-792.
Mifsud A., Amabile Mousu, Heritage 41.
Mifsud G., Il Musicita Maltese Gius. Caruana, Il Delfino, No. 62, pp. 12 & 17.
Mizzi F., G. Borg Olivier, Il-Qawmien, Nov/Dec. 1980, pp. 3-5.
Pace R., Ir-Rabta ta’ Borg Olivier mas-Siġġiewi, Il-Mument, 1/11.
Pellegrini V.M., Lazzaro Pisani, Heritage 38, pp. 748-752.
Roberto Costaguiti, Il Delfino, No. 58, pp. 18-23.
Toussaint Busuttil Pittore e Restauratore, Il Delfino, No. 60, pp. 17-19.
Previ F., Il-Knisja u l-Kwistjoni Soċjali f’Malta 1800-1930, It-Torċa, 23, 30/8; 6, 13, 20, 27/9; 4, 11, 18, 25/40.
Putzulu T. Il Casino (1852), Il Delfino, No. 59, pp. 8-11.
Sacco R., L-Elezzjonijiet Ġenerali fil-Gżejjer Maltin, L-Orizzont, 14, 19, 21, 26, 28/10; 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30/11; 2, 7, 9, 11/12.
Sammut F., San Pawl il-Baħar fl-Istorja,; Parts 2-6, Paulus, No. 5 (1980) pp. 7-10, No. 6 pp. 7-9, No. 7 pp. 7-8, No. 8 pp. 7-10. (Series concluded).
Schembri J. Il-Konsagrazzjoni tal-Knisja ta’ San Ġorġ, Bejnietna, No. 4, Special No., Feast of St. George, Qormi.
Schiavone L.,
[p.173]
La Popolazione nel 1614 delle Isole Maltesi, Il Delfino, No. 62, pp. 5-7.
Dal Primo Capitolo Generale Tenuto a Malta 1533, Il Delfino, No. 62, pp. 5-7.
Serracino Inglott E., Maltese and its Lexicographers, The Sunday Times, 22, 29/11, 13, 20/12.
Storace J., Malta in the Second World War, Heritage, Nos. 40 & 41, pp. 774-786.
Reggie Miller, Heritage 39.
Vella A.P., Concise History of Malta, Heritage, No, 38 pp. 753-6, No, 39 pp. 769-773, Nos. 40 & 41 pp. 796-806.
Vella Apap N., Qima lejn San Gejtanu minn Thiene fil-Bażilika ta’ San Ġorġ, Bazilika of St.George Year Book.
Il-Kxif tat-tempju Neolitiku tal-Ġgantija tax-Xagħra fis-sena 1827, Pronostku Malti, pp. 153-159.
San Girgor Ta’ Żgħożiti, L.I.S., 7/3.
Żewġ Kruċifissi Mirakolużi fir-Rabat t’Għawdex, L.I.S., 28/3.
Purċissjonijiet Votivi ta’ l-1881, L.I.S., 23/5.
Sant’Antnin ta’ Padova u l-qima lejh fil-knisja ta’ San Franġisk fir-Rabat t’Għawdex, L.I.S., 13/6.
Il-qima lejn il-Madonna tal-Karmnu f’Għawdex, Il-Karmelu, Jul-Sept., pp. 10-13.
Il-qima lejn San Kalogeru Eremita fil-Knisja ta’ San Franġisk Għawdex, L.I.S. 22/8.
Vella Gauci J., Ix-xogħol ta’ restawr fil-Koppla tal-Kattidral ta’ Għawdex, L-Orizzont, 11/8.
X’ġab liċ-Ċittadella fl-istat li tinsab fih, L-Orizzont, 31/8.
Zammit E.L., Aspects of British Colonial Policies and Maltese Patterns of Behaviour, Hyphen, Vol. II, No. 5, pp. 195-212.
Zammit P., Il-Knisja ta’ S. Mattew tal-Maqluba fil-Qrendi, It-Torċa, 1/11.
Zammit R., Bishop F.X. Fenech (1890-1969), Heritage 40.
Zammit W.L., Is-Servizz tal-Laneċ f’Marsamxett bejn tas-Sliema u l-Belt, Pronostku Malti, pp. 103-110.
Statue of St. Helen, Heritage 40, p. 787.
Sir Joseph Carbone (1838-1913), Heritage 40.
Patri Wiġ Attard OFM, L-Art Mgaddsa, No. 6, pp. 19/21.
Patri Tonin Cesal (1841-1914), Souvenir Programme: Sacro Cuor Parish Sliema, 1881-1981.
Mons. Enrico Bonnici (1891-1961), L.I.S., 1/8.
Mons. Carmelo Bonnici (1896-1961), Programme: Feast of St. Helen Bkara.
Festi u Devozzjonijiet fil-Knisja ta’ Stella Maris (1855-1878), L.I.S., 22/8.
Il-Gvernatur Sir Richard More O’Ferrall u r-Riorganizzazzjoni tal-Korp tal-Pulizija 1849-1850, Il-Pulizija, Vol.. IV No. 4, Sept., pp. 10-1.
L-Isqof Salvatore Gaffiero (1828-1906), L.I.S., 12/10.
Zammit Gabarretta A., Tagħrif dwar il-bini tal-Knisja Matriċi ta’ San Lawrenz Tal-Belt Vittoriosa, Pronostku Malti, pp. 111-123.
Don Luqa Russo il-Prokuratur ħabrieki li bena l-Knisja ta’ San Lawrenz, Programme: Feast St.Lawrence, Vittoriosa, pp. 4-5.
Zarb Adami G. L-Istorja ta’ l-Ilsien Malti, Il-Qawmien, Jan/Feb, Mar/Aug.

Winston L. Zammit.
Joseph F. Grima.