Source: Melita Historica. 8(1982)3(269-274)

[p.269] Melitensia 1982

A List of Books and Articles on Maltese History Published in 1982

Winston L. Zammit, Joseph F. Grima.

BOOKS
Bonnici Ales., Mons Ġużeppi de Piro (1877-1933), Vol. I, Veritas Press, 304 pp.
Borg V., The Diocesan Priests in the Maltese Islands 1551-1950, extract from the Bullettin ta’ l-Arċidjoċesi u Liturġija tal-Kelma, N.ru 32 (1982), pp. 239-250.
Borg S., Reliġużi Agostinjani Għawdxin, (Cyclostyled), 58 pp.
Buhagiar M. (Editor), Proceedings of History Week 1981, Veritas Press, 111 pp.
Camilleri D. (Editor), Ilha fostna mitt sena l-Istatwa Titulari ta’ l-Appostlu San Pietru u San Pawl, Nadur, A & M Printing Press, 32 pp.
Cassar P., The Ophthalmic Surgeon Joseph Barth 1746-1818, Univ. of Malta, 38 pp.
Cassar Pullicino J. .(Editor), Ġuże Galea 1901-1978, Numru Speċjali ta’ Il-Malti, Jan-Dec. 1981, 64 pp.
Cauchi A., San Dimitri.Tagħrif dwar Ħajtu u l-qima lejh matul iż-żmienijiet Gozo Press, 28 pp.
Cauchi J., Banda La Vittoria Mellieha A.D. 1907, Printwell.
Ellul Galea K., Pijunieri tas-Sigurtà Soċjali, Il-Ħajja, 471 pp.
Friends of Cathedral Museum, Antoine Favray, A.B.C. Press, 66 pp.
Galea J., FĠieh il-Ħagq, Assoċjazzjoni tal-Pulizija, 170 pp.
Mallia Ph., L-Isqof li ħabbu kulħadd, Lux Press, 303 pp.
Micallef D., Damma taTagħrif u Tifħir dwar San Ġużepp, Vexillina Press 36 pp.
Mizzi P. (Editor), Photo Guide to the Gozo Cathedral, 47 pp.
Testa C., Maż-żewġ Naħat tas-Swar, Vol. III, K.K.M. nos 127-9, pp. 503-772.
ARTICLES
Agius J.A., George Cross Award. Reminiscences of 40 years ago, The Sunday Times, 11/4.
Anon., In Memoria di Sir Hannibal Scicluna, Il Delfino, No. 64, pp. 7-8.
Ħadna l-San Ġorġ ċens għal mitt sena u wieħed, Banda La Stella Għawdex 1882-1982, pp. 19-21.
It-Twaqqif legali tal-Banda ta’ Killi fis-sena 1880, It-Torċa 15/8; answered by G.A. Grech (letter), L-Orizzont 15/11.
Il-Bejgħ lil Monroi u lil Cardona, It-Torċa 5,13/6; 11/7.
L-Istatwa ta’ San Pietru u San Pawl tan-Nadur tagħlaq mitt sena, It-Torċa 27/6.
Antoine de Favray (1706-1798), It-Torċa 20/6.
The Old Railway – the first mechanised overland public transport, Weekend Chronicle 8/5.
Żmien il-Kavallieri: Intietef mill-Istorja ta’ Malta Il-Mument 31/1, 28/2, 28/3,18/4, 25/4, 30/5, 29/8.
Id-Dikjarazzjoni tal-Jeddijiet talMaltin, Il-Mument 20/6.
Il-Maltin ta’ Dari – Drawwiet taż-Żwieġ, Leħen Farsons, Vol. 7, No. 9.
Christmas in Gozo, Civilisation 3, pp. 57-9.
Aquilina P., Siġġiewi, Heritage 43, pp. 849-54.
Azzopardi F., The Capuchin Cemetery at Floriana, Heritage 43, pp. 846-8.
The Appoinment of Bishop A.M. Buhagiar as Administrator Apostolic of Malta, Proceedings of History Week 1981, pp. 94-107.
Azzopardi J.,
[p.270]
Rehabilitation of a Medieval Monument at Rabat The Times 8/3.
Favray’s Exhibition at the Cathedral Museum, The Times 21/5.
Favray’s Paintings and Drawings in Museum Collection, The Times 4/6.
Favray’s Exhibition at the Cathedral Museum. Legacy to Cathedral, The Times 11/6.
Azzopardi, J., Ir-Relikwija tad-Driegħ ta’ San Pawl. Aktar Tagħrif mill-Arkivju Statali ta’ Mantova. Il-Festi Tagħna 1982, pp. 5-9.
Bezzina John, Il-Parteċipazzjoni tal-baned fil-festa ta’ San Ġorġ 1839-1878, La Stella Band Gozo 1882-1982, pp.45-7.
Bezzina Jos., Il-Bidu tal-Knisja Parrokkjali tal-Qala 19.iii.1882, Leħen il-Qala Annwal 1981-1982, pp. 19-21, 24.
L-Arċipriet Cassar, il-Katidral u l-Banda Leone, Programm Festa ta'Santa Marija Għawdex, Nru. 3, pp.23-7.
Bianchi C., Is-Santwarju ta’ Santa Marija tal-Ħlas, Il-Mument 29/8.
Għaxar snin ilu l-Maltin bakkru, Leħen Farsons, Vol. I No. 8.
Nies Magħrufa Maltin: Il-Kavallier Ġużè Muscat Azzopardi, Leħen Farsons, Vol. I No. 8.
Bianchi G., Il-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira f’Ħal Qormi, L-Orizzont, 7/4.
Bonanno A., Archeology. The Importance of Tas-Silġ, The Teacher, April.
Malta in the Third Century, The Roman West in the Third Century, Oxford, 1981, pp. 505-13.
Two Archaeological Sites Recently Discovered at L-Iklin, HyphenII, 5(1981), pp. 212-20.
Bonavia K., L-Istatwa tal-Madonna tal-Grazzja – Żabbar, L.I.S., 11/9.
Bonello J., Infakkru l-250 sena mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali ta’ Bormla, L.I.S., 22/5.
Bonnici Alex., San Pawl il-Baħar, Paulus, No. 9, pp. 5-11.
In-Nobbli Ursola de Piro (1848-1937), L.I.S., 23/1, 6/11.
Ħarsien lejn Ġrajjiet is-Siġġiewi ta’ 400 sena ilu, Is-Siġġiewi, Vol. 6, No. 1. pp. 38-40; Vol. 6, No. 2, pp. 15-7.
Meta l-Matriċi ta’ l-Assunta tmexxiet minn żewġ Kappillani. L-Għid tal-Assunta, pp. 2-4.
Karlu Zimech. Pittur tas-seklu tmintax li jistħoqqlu jkun magħruf iżjed, Il-Mument, 5/12.
The Inquisition in Malta, Civilisation 1, 2, & 3, pp. 18-21, 51-4, 68-9.
Bonnici Calì R., Żvilupp tal-Festi Tagħna, Pronostku Malti, pp. 127-34.
Ramiro Calì, L.I.S., 16/1.
Manwel Buhagiar, L.I.S., 13/2.
Manwel Xuereb Skultur, L.I.S., 6/3.
Ġużeppi Caruana, L.I.S., 17/4.
Toni Agius Skultur (1888-1973) L.I.S., 15/5.
Wiġi Muscat Skultur fil-Ġebel (1891-1945), L.I.S., 19/7.
Ġużeppi Sammut, Skultur fil-Ġebel (1879-1952), L.I.S., 31/7.
Karmenu Debono Pittur u Dekoratur (1871-1929), L.I.S., 12/9.
Ġużeppi Decelis, Skultur (c. 1875-1940), L.I.S., 30/10.
Borg J., Il-Kappillani tal-Parroċċa tal-Mellieħa, Festa Maria Bambina, Mellieħa.
Borg Jos., The Modern Trade Union, Civilisation 1, pp. 6-9.
Trade Unions: The Political Goal, Civilisation 2, pp. 34-6.
Trade Unions in Malta: the setting up of a Trade Union Council, Civilisation 3, pp. 60-3.
Borg V., Medical Practitioners in 16th century Malta, Proceedings of History Week 1981, pp. 82-5.
Borg Manche L., Prof. S.L. Pisani (1828-1908), Heritage 46, backcover.
Prof Col. L. Manche (1846-1921), Heritage 46, backcover.
Bugeja G., Giovanni Ant. Ciantar (1696-1778), Heritage 44, backcover.
Buhagiar M., Mariano Gerada u l-Istatwa ta’ Santa Katarina, Programm Festa St.Katarina, pp. 8-9.
Buhagiar V., Ġużeppi Briffa, Pittur, Pronostku Malti, pp. 121-6.
Cacopardo C., The Origin of Building Regulations in Malta, The Sunday Times Supplement, 1/8.
Camilleri A., Mons Vigarju M. Cefai, Leħen il-Qala, Annwal 1981-1982, pp. 17-18.
Camilleri J.C., Fort St. Elmo and its rule in the Great Siege, The Sunday Times Supplement, 1/8.
Cardona G.,
[p.271]
Dun Karm u San Pawl il-[??]
It-Torċa, 7, 14, 21, 28/3; 4, 11, 18, 25/4; 2, 9, 16, 23/5.
Cassar, P., A Note on Three Libri Mortuorum of the Holy Infirmary, the Civil Hospital of Valletta and the Central Civil Hospital of Floriana (1677-1885), Proceedings of History Week 1981, pp. 86-93.
Malta’s Contribution to the Advancement of Health in Africa in the late nineteenth century, The Sunday Times, 17, 24/1.
Professor S.L. Pisani (1828-1908), Malta Today, Vol. XVII, No. 3, pp. 14-16.
Cassar Pullicino J., M.A. Vassalli in 1798-1799, The Sunday Times, 21, 28/2; 7/3.
Catania P., L-Istorja tal-Każini fir-Raħal, In-Nieqa, Jan/Feb.
Dr. Dun Nikol Mangion, In-Nieqa, May/June pp. 4-5, Sept/Oct. pp. 4, 7.
Cauchi M., Fratellanza tal-Bumbardieri taħt il-Patroċinju ta’ Santa Barbara fil-Belt Valletta, It-Torċa, 10/1.
Il-Qima ta’ San Anton Abbati u l-Ordni ta’ S. Ġwann ta’ Ġerusalemm, It-Torċa, 17/1.
Il-Wiċċ ta’ Kristu u Relikwarju tal-Passjoni fil-Birgu, It-Torċa, 4/4.
Il-Qima Dejjiema lejn San Ġwann Battista fi ħdan l-Ordni Ġerosolimitan, It-Torċa, 20/6.
It-Tielet Ċentinarju tal-Knisja ta’ San Ġwann t’Għuxa 1682-1982, It-Torċa, 8/8.
400 sena mit-twelid tal-Kommendatur Fra Giovanni Francesco Abele, It-Torċa, 26/9.
Id-Devozzjoni tal-Kunċizzjoni fi Ħdan l-Ordni Ġerosolimitan, It-Torċa, 5/12.
Xi tifkiriet interessanti tas-snin ’82, It-Torċa, 26/12.
Ciappara F., Iż-Żwieten ikeċċu lill-Kappillan Xuereb (1769-1801), It-Torċa, 18/4.
Clews C., 400 sena mill-mewt ta’ Santa Tereża: Kif iċċelebraw 100 sena ilu (fil-kunvent ta’ Bormla), It-Torċa, 10/10.
Consiglio J., Consiglio J., Breve Storia Bancaria Moderna di Malta, Il Delfino, No. 64, pp. 21-3; No. 65, pp. 17-22; No. 66, pp. 9-15; No. 67, pp. 8-13.
Cossu S., Profilo Storico dell’Arcipelago Malta, Il Delfino, No. 64, pp. 3-5; No. 65, pp. 3-5; No. 66, pp. 3-4; No. 67, pp. 3-7.
Crostwaith A., Xlejli Tower, Heritage 45, pp. 885-7.
Cutajar D., The Medieval Chapel of St Cyr Rabat, The Times, 22/3.
Works by Favray in St. John’s, The Times, 28/5.
Giulio Cassarino. The Quest for a Maltese Artist of the early seventeenth century, The Times Supplement, 19/12.
Delia E.A., Return Migration to the Maltese Islands in the Post War Years, Hyphen, Vol. III, 1981, No. 1.
De Lucca D., The Contribution of Francois de Mondion in the Architectural Development of 18th century Malta, Proceedings of History Week 1981, pp. 76-81.
Dimech, J., Il-Popolazzjoni ta’ Ħal-Balzan, Ħal-Balzan, Jan/Mar.
Statistika dwar etajiet, għadd ta’ tfal, żwiġijiet, twelid, imwiet, romol, Ħal-Balzan, Nos. 59-60, pp. 3-4.
Ebejer F., Self-Portrait, Civilisation 1 & 2, pp. 26-8 & 37-41.
Ellul Galea A., Raħal Ġdid - Żvilupp matul is-sekli, Il-Mument, 25/7.
Ħaż-Żabbar: Mit-Tempji Pagani sa l-Inkurunazzjoni, Il-Mument, 12/9.
Fenech G., Kienu Ferħanin u kellhom għaliex. Tagħrif dwar il-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Lija, Villa Lija, N. 82.
Fiorini S., Tradizzjoni Ġiljaniża, Il-Mixja, Nos. 66 & 67.
Flask J., L.-Arloġġ tal-Knisja ta’ Ħaż-Żebbuġ jagħlaq mitt sena (1882-1982), It-Torċa, 15/8.
Formosa H.B.,
[p.272]
In the Shadow of the Gallows, a series in Weekend Chronicle, 31/7; 7, 14, 21, 28/8; 4, 11, 18, 25/9; 2, 9, 16, 23, 30/10; 27/11; 4, 11, 18, 24/12. (Reproduced from Family Monthly 1959).
Frendo H., Portrait of a forgotten Prime Minister; Francesco Buhagiar, The Sunday Times, 4/4.
Henry Frendo talks to William Buhagiar, The Sunday Times, 11/4.
Friggieri O.,„ Una introduzione alla storia della Poesia Maltese, Il Delfino, No. 63, pp. 17-8.
Il Caso Zauli Sajani, Il Delfino, No. 67, pp. 14-9.
Gaffiero C., San Anton Palace, Heritage 44 & 45, pp. 877-883.
Galea M., Istruzioni per li Cavaglieri del Cav. Camillo Sprech, Il Delfino, Nos. 63 & 64, pp. 13-16 & 13-16 respectively.
Galea M., Mons. Pier Giacomo Testaferrata u l-Kolleċċjata tal-belt, Il-Ħajja, 10/2.
Il-Konfraternità tal-Karità mwaqqfa fil-Knisja ta’ San Pawl Valletta, L.I.S., 29/5; 5, 12/6.
The Marquis Giuseppe Scicluna Monument, Civilisation 2, pp. 55-6.
Dr. Luigi Pisani Monument, Civilisation 3, p. 66.
Galea Scannura C., Ftit tagħrif fil-qosor dwar l-iżvilupp tal-Bini tal-Parroċċa ta’ Bormla, Bormla, July/August.
Social and Economic History. The Plight of a Maltese Farmer, The Teacher, June.
The Confraternity of the Holy Crucifix Cospicua, Heritage 45, pp. 888-893.
Ganado A., Pietro Paolo Caruana: The First Lithographs produced in Malta, Proceedings of History Week 1981, pp. 49-60.
Ghirxi F., Wirt Ġensna, a cultural page in It-Torċa: Il-Mużew tal-Arkeoloġija 3/10; Żjara fil-Mużew tal-Arkeoloċija (10, 17, 24, 31/10; 7/11); Ta’ Skorba (14/11); It-Tempji tal-Ġgantija (21/11); Il-Hypogeum ta’ Ħal Saflieni (28/11); It-Tempji ta’ al-Tarxien (5/12); Ħaġar Qim u l-Imnajdra (12/12); Tas-Silġ: Post li ra erba’ Ċiviltajiet (19/ 12); San Pawl Milqi (26/12).
Grech G., Il-Banda Leone. Ġrajja ta’ mitt sena, Programm Festa ta’ Santa Marija Għawdex, No. 3, pp. 7-13.
Griffiths J.H., Football in Malta, Civilisation, 1, 2 & 3, pp. 14-5, 42-3, 70-1.
Grima J.F., L-Ilsiera Qaddiefa tal-galeri ta’ l-Ordni, Pronostku Malti, pp. 95-9.
The Effects of the Great Siege of 1565, The Democrat, 4/9.
The Great Siege of 1565 and the Decision to build Valletta, The Democrat, 11/9.
L-Infetti, Wiċċ Imb’Wiċċ, No. 9, Nov., p.10.
Xi Drawwiet tal-Milied f’Malta, Wiċċ Imb’Wiċċ, No. 10, Dec., p.10.
Lanfranco G., Links with the Recent Past (series): 1. Pottery and Earthenware; 2. Aids for Food and Drink; 3. Light and Sound, Civilisation 1, 2 & 3; pp.35, 44-8, 72-5.
Mallia S., Patri M. Magri S.J., Heritage 43, pp. 841-5.
Mallia Milanes V., The Order of St. John 1793-1797. Impending Collapse of a Glorious Heritage, Hyphen, Vol. III, No. 3, pp. 89-115.
Manduca J., Maltese Cartography: Insula Melita F de Wet, Heritage 44, p.876.
Mangion J., L-Inkoronazzjoni tal-Bambina ta’ l-Isla fl-1921 - Cuschieri u l-Bambina, In-....... Tagħna, 4/9.
M. B., Żewġ Anniversarji, Programme Feast of Stella Maris Sliema, pp. 5-8.
Micallef P.J., Maltese Sundials, Weekend Chronicle, 29/5.
William Lassell in Malta, Proceedings of History Week 1981, pp.108-9.
Mifsud G., Portrait: Judge William Harding, Civilisation 3, pp. 83-4.
Mifsud J., Il-Kappillan Dun Ġużepp Baldacchino, Programm Festa Marija Bambina Mellieħa.
Micallef J., Mill-Arkivju tal-Kurja, Leħen il-Parroċċa Luqa, Dec.
Mifsud V., Il-Festi Ċentinarji tas-Salvatur ta’ l-1932, Villa Lija, No. 82.
Mizzi J., Fortunato Mizzi (1844-1905), Heritage 44, backcover.
Mizzi P.,
[p.273]
Dun Gużepp Diacono (1847-1924), Heritage 43, backcover.
The National Museum, A Historical Background, Heritage 44, pp. 867-75.
Montanaro E.F., Pietro Paolo Azzopardi: A Forgotten Sculptor, Proceedings of History Week 1981, pp. 61-75.
Montanaro E.G., The Confraternity of the Sacred Heart of Jesus, Civilisation 1, pp. 10-3.
Montanaro E.P., L-Iskultur P.P. Azzopardi 1791-1875, La Stella Band Gozo 1882-1982, pp. 35-9.
Pace R., The Laferla Cross, The Democrat, 4/9.
Pellegrini V.M., Samuele Bugeja Pittore e Scultore Maltese, Il Delfino, No. 63, pp. 8-12.
The “Feast of Liberty” under the French, Civilisation 3, pp. 64-5.
Saliba R., Maltese Landscape: a point of view; Civilisation 1, pp. 1-2.
Sammut F., Ġanni Sapiano Lanzon, The Sunday Times, 23/5.
Sant C., The Istitut Apostolique Africain in Malta, The Sunday Times, 31/1.
Schembri H., Nhar il-Festa taċ-Ċintura tar-Rabat tas-sena 1798, Programme Feast Ċintura Rabat, pp. 8-9, 28.
Sciberras L., Is-Surmast V. Spiteri Caruana, L.I.S., 17/4.
Storace J.E., Il-Parroċċa l-Qadima (ta’ San Ġiljan), Mixja, Aug. pp. 12-5; Sept. pp. 12-5, Oct. pp. 12-5.
Malta in the Second World War. Malta Hits Back, Heritage 46, pp. 914-20.
Sultana J., The Jackdaw — One Bird Malta Lost, Civilisation 3, p. 67.
Vella A.P., A Concise History of Malta: The Aragonese, Heritage, No. 43 pp. 855-60, No. 44 pp. 861-6, No. 45 pp. 895-900, No. 46 pp, 901-4.
Vella J., A look back down Memory Lane, a series in Weekend Chronicle: A tram ride down memory lane (12/6); The Milkman (19/6); Msida... how times and creeks change (26/6); City Gate (3/7); The Royal Opera House (10/7); Sliema ferries (17/7); ‘Strada Reale’ and the Law Courts (24/7); Upper Barrakka (31/7); The ‘Għonnella’ (7/8); Gate-way to Valletta (14/8); The Chalet (21/8); The First Bus Company (28/8).
Vella Apap N., Sejbiet Arkeoloġiċi fir-Rabat t’Għawdex, Pronostku Malti, pp. 143-50.
Egħluq il-Mitt Sena tal-Ventartal tal-Bellus, La Stella Banda Gozo 1882-1982, pp. 41-3.
Egħluq il-Mitt Sena mit-Tqegħid ta’ l-Ewwel Ġebla tal-Knisja tal-Qala, Leħen il-Qala, Annwal 1981-1982, pp. 7-8.
Il-Qima lejn l-Erwieħ tal-Purgatorju fir-Rabat f’Għawdex, L.I.S., 13/11.
Egħluq il-Mitt Sena mit-Twelid ta’ Dun Karm Cachia 1882-1950, Il-Mument, 5/12.
Wettinger G., Early Maltese and Gozitan Placenames, Civilisation 1, 2 & 3, backcovers.
Agriculture in Malta in the Late Middle Ages, Proceedings of History Week 1981, pp. 1-48.
Wickman V., Battleship, a series in Il-Mument: HMS Royal Oak (10/1); HMS Achilles (24/1); HMS Minotaur (14/2); HMS Monarch (7/3); HMS Invincible (28/3); HMS Sultan (11, 25/4); HMS Alexander (1877 (30/5); HMS Inflexible (27/6); HMS Camperdown (19/9); HMS Glory (17/10); HMS Formidable (7/11); HMS Bulwark (28/11).
Wismayer J.M., Il-K.O.M.R. (1900-1972), Pronostku Malti, pp. 135-41.
Il-King’s Own Malta Regiment (1800-1972), Il-Mument, 10/1.
Zahra L.,
[p.274
Gli Architetti dell’Ordine di Malta, Il Delfino, No. 65, pp. 8-16.
Cottonera Fortifications, Heritage 46, pp. 906-13.
Inġiniera għad-Difiża ta’ Malta fi flmien l-Ordni, a series in Il-Mument: Qabel il-Wasla ta’ l-Ordni (6/6); Pardo, Genga u Lanci (4/7) L-Inġinier Laparelli (18/7); L-Inġinier Pietro Floriani (15/8); Markolane Firenzuola (29/8); Giovanni de Medici (26/9); Il-Konti Valperga (10/10); Mederiko Blondell (24/10); Karl Grunenbergh (7/11).
Devotion to Our Lady of Pompei at the Jesuits’ Church, The Democrat, 8/5.
L-Infermerija tal-Ordni fil-Birgu, Lehen Farsons, Vol. I no. 8.
Il-Palazz ta’ l-Isqof fil-Belt Vittoriosa, Lehen Farsons, Vol. I No. 9.
Il-Palazz ta’ Bettina fil-Birgu, Lehen Farsons, Vol. I No. 10.
Il-Palazz tal-Inkwisitur, Lehen Farsons, Vol. I No. 11.
Zammit V., Maltese Fortifications, Civilisation, 1, 2 & 3, pp. 22-5, 29-33, 79-82.
Zammit W.L., L-Arċisqof G. Caruana, Pronosthu Malti, pp. 107-120.
It-Twaqqif tal-Fratellanza ta’ San Gużepp fil-Parroċċa tal-Furjana, Il-Furjana, Jan/Mar.
Il-Monasteru tal-Bon Pastur, Ħal-Balzan, Jan/Mar.
In-numru ta’ appillani li kienu juffiċċjaw fil-Grotta ta’ San Pawl, Il-Festi Tagħna, pp. 25-6.
Ġrajjiet il-Knisja ta’ Stella Maris. Kif il-Knisja saret Sagramentali 1866, L.I.S., 21/8.
L-Istatwa tas-Sultana tal-Qalb ta’ Ġesù f’tas-Sliema, L.I.S., 3/7.
The Statue of Our Lady Star of the Sea, Heritage 45, p. 894.
Wistin Camilleri (1885-1979), Heritage 43, backcover.
Festi Speċjali fil-Belt Valletta Tlett Mitt Sena ilu, Sagħtar, No. 89, pp. 7.
Mons. Pawlu Galea J.C.D. f’egħluq it-tletin sena minn mewtu, Sagħtar, No. 90, pp. 8-9.
Zammit Tabona K., Abos, Nani and Carissimi at the Cathedral Museum, The Sunday Times, 23/5.
Zarb T., British Taboos, Civilisation 1, pp. 16-7.
Birth and the Evil Eye, Civilisation 2, pp. 49-50.
Birth Taboos: the way out of a question, Civilisation 3, pp. 76-8.

Abbreviation:—

L.I.S. — Leħen is-Sewwa.

Winston L. Zammit
Joseph F. Grima