Source: Melita Historica. 9(1983)4(347-356)

[p.347] A List of Books and Articles on Maltese History published in 1983

Anon., Il-Ghasri u Kristu Ewkaristiku Salvatur , Gozo Press, 60 pp.
Anon., Grajjiet l-Ewwel Mitt Sena ta’ l-Ghaqda Muzikali S. Andrija (1883-1983), Printwell, 64 pp.
Anon., Programm ta’ Tifkira mit-Twaqqif tas-Socjetà Fil del Zabbar 1883 Illum Ghaqda Muzikali San Mikiel , Masterprint, 71 pp.
Anon., B’Tifkira ta’ Egh luq is-Sittin Sena Mit-Twaqqif tal-Kazin u tal-BandaSliema,” Masprint.
Anon., F’Eghluq it-80 sena minn meta l-BandaLa Vincitrice hadet l-isemQueen’s Own,” Printwell.
Anon., Zejtun Band Club 1933-1983, Grajjietna, 24 pp.
Attard L.E., Early Maltese Emigration (1900-1914), Gulf, 58 pp.
Bonnici Alex., 350 Sena ta’ Kitba Fost Frangiskani Konventwali Maltin , Religjon u Hajja — Storja 10, 36 pp.
Borg S., Religjuzi Agostinjani Ghawdxin , Cyclostyled, 90 pp.
Borg V. (Editor), Il-Knisja Parrokkjali ta’ H al Lija , Giov. Muscat & Co. 182, 139 pp.
Marian Devotions in the Islands of St Paul (1600-1800), Lux Press, 383 pp.
Buhagiar M. (Editor), Marian Art during the 17th and 18th Centuries , Printwell, 83 pp.
Proceedings of History Week 1982 , Veritas Press, 112 pp.
Cameron I., Red Duster, White Ensign , Bantam, Third Edition, 255 pp.
Cassar P., From the Holy Infirmary of the Knights of St John to the Mediterranean Congress Centre of Valletta , Malta Govt. Press, 44 pp.
Consiglio G., Breve Storia Bancaria Moderna di Malta , Torino.
Deacon J. B’Kara Taghrif 1982, il-Hajja Press, 64 pp.
Fsadni M. & Wettinger G., L-Ghanja ta’ Pietru Caxaru , Printwell, 62 pp.
Galea B., Tifkira ta’ 300 sena tal-Bini tal-Parrocca ta’ San Pawl Rabat u ta’ 2,000 sena ta’ Evangelizzazzjoni , Il-Hajja Press, 89 pp.
Galea J., F’Gieh il-Haqq , it-Tieni Ktieb, Penprint, 135 pp.
Galea M. & Tonna E.S., L-Arcisqof Gonzi , Vol. II, Penprint 1982, 172 pp.
Galea Scannura C., Taghrif Storiku dwar il-Knisja Parrokkjali ta’ Bormla , 35 pp.
Micallef D. (Editor), Hagar Prezzjuz u Jleqq lil San Guzepp , N.ru 6, Vexillina Press, 38 pp.
Mizzi L., Ghall- Holma ta’ Hajtu , Interprint, Revised Edition, 172 pp.
Muscat A. (Editor), Società Filarmonica M.M.G. Zabbar - Grajja ta’ Mitt Sena , Masterprint, 72 pp.
Serracino J., L-Istorja tat-Tigrija tal-Vitorja , l-Ewwel Parti 1900-1938, Veritas Press, 106 pp.
Smith H., Lord Strickland Servant of the Crown , Edited by Koster A., Amsterdam, 524 pp.
Spiteri P., (Editor), Santa Rita,” Harga Specjali 50 Sena Hidma fl-Afrika ta’ Fuq .
Tonna E.S. & Galea M., L-Arcisqof Gonzi , Vol. II, Penprint 1982, 172 pp.
Valletta A., Mit-Tfulija man-Natura , Interprint, 59 pp.
Wettinger G. & Fsadni M., L-Ghanja ta’ Pietru Caxaru , Printwell, 62 pp.
Zahra L., Grajjiet il-Banda Vittorjosana San Lawrenz , Charvin Press, 68 pp.
Zammit V., Swar u Fortifikazzjonijiet f’Ghawdex, Wirt Ghawdex , Cyclostyled, 26 pp.

ARTICLES:

Abela P.G., Il-Kwadru Titulari tal-Lunzjata fil-Knisja tal-Karmnu ta’ l-Imdina, Programm Festa tal-Madonna tal-Karmnu Mdina, pp. 9-12, 33.
Agius J.A., Operation Husky: The Invasion of Sicily, ST, 10/7.
Malta’s Mighty Welcome — A Wartime Visit of 40 years ago, ST, 19/6.
[p.348]  
Agius J.C.R., When Malta had its little railway, ST, 6/2.
Anon., 81 Years Ago Cleanliness, ST, 20/2.
L-Ahhar Snin tal-Karnival tal-Kottonera, Zabbar Carnival 1983.
P.P. Azzopardi - Gozo’s favourite wood statuary, ST, 17/7.
Msida Creek - 70 Years Ago, ST, 17/7.
Valletta’s 417th Anniversary, Times, 28/3.
150 Sena Ilu Tqieghdet l-Ewwel Gebla tal-Knisja tal-Mosta, IT, 30/5.
Ghar Dalam, Lehen Farsons , Vol. I No, 12, pp. 20-1.
Il-Ferrovija f’Malta, Lehen Farsons , Vol. II No. 2, p. 19.
Catalogue of Paintings in the Exhibition “Aspects of Local Folklore,” L-Imnara 7.
The Ggantija Complex Issue, Times, 28/2.
First Statue of Our Lady of Fatima in Sliema, ST, 22/5.
Fatti u Kummenti dwar il-fazi finali tal-Migja tal-vara tat-Trinità, Il-Marsa, May p. 6.
85 Sena tal-Banda de Paule, M, 26/6.
Taghrif Storiku fuq il-Knisja tal-Karmnu f’Balluta, Lehen il-Parrocca Balluta , Harga Specjali, July.
Hal Luqa mitt Sena Ilu, Lehen il-Parrocca Luqa , Dec., No. 36, p. 7.
Storja Qasira tal-Parrocca, Lehen il-Parrocca San Girgor Sliema , August, No. 12.
Apap K., Queen Adelaide’s Visit to Gozo, Gozo Year Book, pp, 43-50.
Aquilina G., The Maltese Franciscans Minor and Marian Devotion in the 17th and 18th Centuries, Marian Devotions in the Islands of St Paul, pp. 333-48.
Arnett H., St Paul’s Shipwreck, a case for Salina Bay, Times, 18/2.
Attard A., It-Tigrija tal-Bhejjem f’Santa Marija, Programm ta’ Santa Marija Rabat Ghawdex , No. 4, pp. 33-7.
Attard C., Harsa lejn l-Istorja tas-Santwarju – Iz-Zuntier, Lehen is-Santwarju Zabbar , April/May.
Attard J.M., L-Innu Malti Jaghlaq 60 Sena, M, 13/2.
Azzopardi F., The Veneration of the Blessed Virgin Mary in the Franciscan Capuchin Churches during the XVII and the XVIII Centuries, Marian Devotions in the Islands of St. Paul, pp. 350-6.
Padre Luigi Bartolo OFM Cap, Designer and Historian, Proceedings of History Week 1982, pp. 44-52.
Azzopardi G., Ghid il- Hamsin ta’ 53 sena ilu, Torca, 3/7.
Azzopardi J., L-Istorja tal-Bini tal-Knisja ta’ San Pawl Rabat, Il-Festi Taghna .
Il-Madonna tas-Sokkors, Kwadru tas-Seklu XV fil-Knisja ta’ Santu Wistin, Programm Festa tac-Cintura Rabat, pp. 8-13, 23, 27, 31.
Count Saverio Marchese (1757-1833): His Picture-Gallery and His Bequest to the Cathedral Museum, Proceedings of History Week 1982, pp. 28-43.
Our Lady of Ta’ Pinu: History and Devotion, Times, 20 & 21/9.
Baldacchino A.E., Looking at Butterflies, Civilisation 4, pp, 97-100.
Wild Flowers of the Maltese Countryside: “Narcis” and “ Halib it-Tajr,” Civilisation 6, pp. 154-5.
Spiders, Civilisation 11, pp. 294-5.
Bezzina C., The French in Gozo, Times, 21/6.
Bezzina Ch., The Trotters’ Cup Story, Civilisation 4, 6, 8, 10, 12; pp. 101-4, 156-9, 200-03, 263-5, 326-9.
Bezzina F.S., It-Twelid u l- H ajja tal-Banda San Nikola 1883-1983, Tifkira tac-Centinarju tal-Kazin tal-Banda S. Nikola Siggiewi, pp. 27-40.
Bezzina John, Imkejjen Preistorici Punici u Rumani f’San Pawl il-Bahar u l-idwar tieghu, Paulus, No. 10, pp. 28-31.
Bezzina Joseph, The Veneration of Our Lady in Gozo 1600-1800, Marian Devotions in the Islands of St Paul, pp. 216-248.
  The Meteorological Observatory at the Gozo Seminary 100 years after its foundation, Gozo Year Book, pp. 19-23.
[p.349]  
  L-Arkivji f’Ghawdex, Wirt Missierijietna, No. 3, pp. 9-12.
Il-Bidu tad-Devozzjoni lejn il-Madonna tar-Ruzarju fil-Matrici u f’Ghawdex 1578-1664, L-ghid ta’ l-Assunta , No. 18, pp. 6-8.
Bianchi C., Ghada Hal Qormi se jaghlaq 240 sena bhala ‘Belt Pinto,’ IT, 24/5.
Il-Pesta F ’Hal Qormi 170 Sena Ilu, IT, 13/6.
Il-Kappella ta’ Sant’Anna tad-Dwejra, IT, 25/7.
Is-Santwarju ta’ Santa Marija Tal- H las, Lehen Farsons , Vol. II No. 2, pp. 24-5.
Bonanno A., The Tradition of an Ancient Greek Colony in Malta, Hyphen, Vol. IV No. 1, pp. 1-17.
Bonavia C.G., Malta and the Liberation of Vienna, ST, 4 & 11/9.
Il-Festa 300 Sena ilu, Lehen is-Santwarju Zabbar , Sept., pp. 2-4, 18, 20.
300 Sena ilu – Malta u l- H elsien ta’ Vienna, LIS, 10/9.
Bonavia J., Il-Purcissjoni tal-Gimgh a l-Kbira f’Hal Qormi, H, 17, 14/2; 3, 10, 17, 24/3.
Bondin R., Is-Sette Giugno fi Kliem Nerik Mizzi, M, 12/6.
X’Qalu fuq Nerik Mizzi, M, 26/6.
Bonello J., F’Eghluq l-40 sena mill-mewt tal-muzicista-kompositur Carlo Diacono, O, 3/1.
Il-Muzicista Bormliz A. Sisner, LIS, 3/10 u Lehen il-Banda S . Gorg Bormla, pp. 33-5.
Bonnici Alex., Mary Immaculate in the Churches of the Franciscans Minor Conventual in the XVII and XVIII Centuries, Marian Devotions in the Islands of St Paul, pp. 268-82.
Grajja ta’ Knisja mixtieqa li ssir parrocca u li spiccat fix-xejn, H, 14/4.
Imhallef u Sindku fin-Nadur ta’ l’Imghoddi, M, 16/1.
Il-Parrocca u l-Kripta ta’ San Pawl tar-Rabat mid-dawl tal-Vizta Pastorali tas-sena 1615, Il-Festi Taghna .
Il-Festa Qadima ta’ l-Imnarja, M, 26/6.
Il-Problemi Pastorali ta’ Ghawdex fis-Sena 1688, L-ghid ta’ l-Assunta , No. 18, pp. 2-5.
Tislima lil Marija Bambina, IT, 6 & 7/9.
F’Egh luq il-50 sena mill-mewt ta’ Mons. Guzeppi de Piro, IT, 30 & 31/12.
The Inquisition in Malta, Civilisation 5, 7, 9, 11; pp. 134-6, 190-1, 225-7 & 296-7.
Egh luq it-80 sena tas-Sorijiet tal-Qalb ta’ Gesù, LIS, 19/11.
Il-Fratellanza ta’ l-Immakulata ta’ San Frangisk Rabat, Il-Hajja f’Ghawdex , No. 167, pp. 8-9.
Bonnici Alfred, Disinfection, PSM, Vol. 12, Nos 2, 3 & 4; pp. 6-9, 5-7 & 10-5.
Bonnici Cali’ R., Il-Pittura fil-Knisja Parrokkjali ta’ H al Lija, Il-Knisja Parrokkjali ta’ H al Lija , pp. 117-123.
Il- H wienet ta’ Dari u t-Tabelli Tagh hom, Pronostku Malti, pp. 126-131.
Artisti li Niftakar, a series in LIS: G. Genuis (22/1); Nazju Cefai (26/2); Dwardu Galea Zarb (2/4); Censu Cardona u ibnu Salvatore (14/4); Mikiel Fsadni (11/6); Sebastiano Spampinato u Dun Guzeppi Spiteri (25/6); Pawlu Galea (9/7); Francesco Faurè (30/7); Olaf Fred. Gollcher (29/10); Kanonku Dun G.M. Farrugia (12/11); Oliver Agius (19/11); Fra Gwann Fenech (3/12).
Monument lil Gesù Redentur, LIS, 26/3.
Drawwiet Imnissla mir-Religjon, L-Imnara 6, pp. 9-11.
Borg E.V., St. Anthony the Abbot – Reflections on a village feast, The Teacher, No. 6, Feb. pp. 16-7.
Portrait, a series in Civilisation: Josef Calleya (No. 5, pp. 137-40); George Preca (No. 11, pp. 304-8); Joseph Mary Genuis Part I (No. 12, pp. 333-6).
Borg J.R., Maltese Trade Unions, Civilisation 5, 7 & 9: pp. 113-5, 187-9 & 234-7.
Borg Jos. (Chev.), The Cathedral Church of Malta, Civilisation 5, pp. 131-3.
Borg Joseph,
[p.350]
Santa Marija Padruna Specjali u San Pawl Padrun Principali
Gzejjer Maltin, L-ghid ta’ l-Assunta , No. 18, pp. 9-16.
Borg S., Mons Fra Pawlu Micallef f’Eghluq il-mitt sena mill-mewt tieghu, O, 9/3.
Mons. Fra Pawl Micallef, Il-Hajja f’Ghawdex, Feb. pp. 10-11.
Patri Guzepp Dandalona, M, 24/4.
Il- H idma Marjana Agostinjana f’Ghawdex, Santa Rita, Sept/Oct., Nov/Dec.
Borg V., Marian Devotions in Maltese Diocesan Churches, Marian Devotions in the Islands of St. Paul, pp. 2-214.
Il-Knisja Parrokkjali ta’ Hal Lija sal-Jum tal-Konsagrazzjoni Taghha, Il-Knisja Parrokkjali ta’ Hal Lija , pp. 3-103.
Borg Gusman V., Marian Devotion in the Maltese Carmelite Province during the 17th and 18th Centuries, Marian Devotions in the Islands of St Paul, pp. 284-300.
Briffa Brincati J., Knejjes f’Ghawdex b’tifkiriet tal-Kavallieri, LIS, 18/6.
Buhagiar K., The Building of the Addolorata – Romanticism, Cemeteries and Religious Prejudices, ST Supplement, 7/8.
Buhagiar M., (and others), The Xaghra ta’ Santa Duminka Hypogea: Some Reflections on Maltese Paleochristian Art, Proceedings of History Week 1982 pp. 53-8.
Late Medieval Marian Art in Malta, Marian Art during the 17th and 18th Centuries, pp. 1-11.
The Ex-voto in Folklore and Social History, Marian Art during the 17th and 18th Centuries, pp. 53-64.
Ex-voto Paintings: A Catalogue Raisonné, Marian Art during the 17th and 18th centuries, pp. 65-81.
The Exhibits, a Catalogue Raisonné, Marian Art during the 17th and 18th Centuries, pp. 31-52.
Buhagiar V., Il-Parrocca ta’ B’Kara 300 sena ilu, Programm Festa taS. Elena, BKara.
Buontempo G.M., Frak biex ma jintilfux – Il-Magh mudija tat-Trabi; Il-Vjatku tal-Morda, L-Imnara 6, pp. 2-4.
Busuttil A., The Discalced Carmelites – A new Marian Order in 17th Century Malta, Marian Devotions in the Islands of St Paul, pp. 370-8.
Buttigieg A. Dwar l-Origini tas-Santwarju Nazzjonali tal-Qala, Lehen il-Qala, Dec.
Camilileri E. J. Marks, Heritage 49.
Camilleri J., The Voice that beckoned an Gharb Farmwoman, Times, 22/7.
Cardona G., Ghaliex Hal Qormi kiber fejn hu?, Bejnietna, No. 16.
Caruana J.F. First Honorary President of Zabbar Band, ST, 17/4.
Mro. Napoleone Caruana Dingli, 1855-1933, ST, 8/5.
Caruana M., L-Istatwa Mirakoluza ta’ Geszu Redentur, LIS, 26/3.
Casha A., Is-Santwarju ta’ San Guzepp fir-Rabat ta’ l-Imdina, IT, 19/3.
Cassar A., Il-Knisja ta’ San Martin tal-Pwales, Torca, 7/8.
Cassar C, & Cutajar D., Budgeting in 17th Century Malta, Mid-Med Bank Ltd, Report and Accounts 1983, pp. 22-32.
Cassar Ch., Miz-Zmien Tieghi ta’ Tabib, L-Imnara 6, pp. 17-20.
Cassar J., L-Evoluzzjoni lejn il-Helsien ta’ Malta, M, 6, 13 & 27/11; 4/12.
Cassar P. Mosquitoes, Sir Ronald Ross and Sir Themistocles Zammit, ST, 28/8.
L-Ispizjar mal-Milja taz-Zmien, Torca, 30/1; 6, 13, 20 & 27/2; 6, 13, & 20/3.
Cassar Briffa J., Xi Prokuraturi tal-Gimgha l-Kbira, Lehen il-Parrocca Luqa , No. 129, April.
Cassar Pullicino G. Il-Prof A. Cuschieri u l-Prof. N. Tagliaferro u ohrajn, LIS, 19/3.
Il-Gizwiti f’Malta fis-Seklu XVII, Lil Hbiebna , April, pp. 56-7.
Catania P., Il-Kwistjoni tan-Navi, Min’Nieqa, Sept/Dec.
Marquis John Scicluna, Heritage 49.
Il-Vizta Pastorali 1891, Min-Nieqa, No. 26.
Il-Wasla tal-Vara tal-Madonna tad-Duttrina, Min-Niega, No, 27.
Cauchi J., Egh luq il-Mitt Sena mit-Tqeghid ta’ l-Ewwel Gebla tal-Knisja Parrokkjali, Programm Festa Marija Bambina Mellieha .
[p.351]  
Cauchi J.A., Marian Art Exhibition at Cathedral Museum, Times, 30/9.
Cauchi M., Second Centenary of St Catherine’s Monastery Church in Valletta, Times, 24/11.
Santu Wistin u l-Ordni Gerosolmitan, Torca, 24/4.
Cauchi N., Mons Dun Guzepp Portelli, Madonna ta’ Pinu, No. 12, Oct/Dec. 1982, pp. 354-7.
Ta’ Pinu Church 100 years ago, Gozo Year Book, pp. 5-6.
Frenc ta’ l-Gharb, Madonna ta’ Pinu, No, 13, pp. 386-9.
Ciappara F., M.A. Vassalli wins a prize for Arabic, ST, 19/6.
The School of Arabic in Malta, ST, 3/7.
Chircop A., Il-Familja Zimmerman Barbaro, Lehen il-ghaqda Karmelitana u l-Banda Queen Victoria Zurrieq , pp. 9 & 11.
Cilia J., Patri Berardu Debrincat (1906- [?]), Paulus, No. 10, pp. 26 & 27
Cilia La Corte J., Concert of Marian Music by Maltese Composers, Times, 4/10.
Clews C., Il-‘Bambina’ – ta’ 40 sena ilu, Torca, 11/9.
Coleiro C., St Agatha’s Catacombs, Civilisation 8, pp. 216-7.
Consiglio G., Breve Storia Bancaria Moderna di Malta, Il Delfino, No. 68, pp. 3-5.
The Government Savings Bank – A Historical Note, ST, 27/11.
Cossu S., Profilo Storico dell’Archipelago Maltese, Il Delfino, No. 70 pp. 3-5, No. 73 pp. 3-6.
Cremona E., Il-Kazin Banda San Gorg M, Bejnietna, No. 15.
Curmi I., Portrait: Giovanni Curmi, Civilisation 4, pp. 109-112.
Cutajar D. & Cassar C., Budgeting in 17th Century Malta, Mid-Med Bank Ltd, Report and Accounts 1983, pp. 22-32.
Cutajar D.,
(And others)
Seventeenth and Eighteenth Century Art in Malta, Marian Art during the 17th and 18th Centuries, pp. 13-23.
The Exhibits: A Catalogue Raisonné, Marian Art during the 17th and 18th Centuries, pp. 31-52.
Carlo Gimach (1651-cl730) Artist Malti tas-Seicento, M, 23/1.
Vincent Apap, Civilisation 7 & 8, pp. 184-6 & 204-6.
The Two ‘Tondi’ of St Peter and St Paul. Old Relief-Sculptures from Rabat, Times, 30/6.
Cutajar N.A., Il-Bolla Maltija, M Supplement, 3/7 & 7/8.
Deguara A., The Reverenda Fabrica di San Pietro dell’Urbe in Malta, Proceedings of History Week 1982, pp. 69-98.
De Lucca D., The Architecture of Valletta, ST Supplement, 7/8.
Dimech J., L-Istorja tal-Kunjomijiet f’ Hal Balzan, Hal Balzan , No. 63, p. 3.
Dougall A, First Maltese in Windsor, ST, 23/1.
The Gozo Boat – Extinction of a Breed, L-Imnara 6, pp. 13-5.
Ellul C., The Village Street Pattern in Malta — An Appreciation, The Teacher, No, 7, April, pp. 16-7.
Ellul J.S., Malta’s Neolithic Idols, ST, 16/1.
Neolithic Temple Alignments, ST, 8/5.
Ellul M., Art and Architecture in Malta in the Early Nineteenth Century, Proceedings of History Week 1982, pp. 1-19.
B’Kara matul l-ahhar Gwerra — Xi Tifkiriet, Programm Festa S. Elena BKara.
Ellul P., Il-Folklore Malti, Wicc Imb’Wicc, Feb., pp. 8-9.
Ellul Galea A., Francesco Crispi minn Hal Tarxien ghall-kariga ta Prim Ministru, M, 20/2.
L-Istorja tal-Kostituzzjonijiet, Sagh tar , No. 95 p. 7 & No 96, p. 9.
Ellul Galea, C., Egh luq is-60 sena mit-twaqqif tas-Salib u l-ewwel gebla tal-knisja l-gdida, Is-Saltna, No. 31, May/June.
Espinosa Rodriguez A.,
(and others)
A Note on Carlo Gimach, ST, 6/2.
The Madonna in Maltese Art of the Nineteenth Century, Marian Art during the 17th and 18th Centuries, pp. 24-30.
The Exhibits: A Catalogue Raisonne’, Marian Art during the 17th and 18th Centuries, pp. 31-52.
[p.352]  
Fenech A., Great Britain Stamps used in Malta, PSM, Vol. 12, No. 2 pp. 14-5, & No. 4 pp. 3-9.
Fenech D., The Pope considers seeking asylum in Malta 1881-1889, Journal of Maltese Studies, No. 15.
Fenech E., Il-Konfraternità gh all-Purcissjoni tal-Gimgh a Mqaddsa, H, 31/3.
Mitejn Sena mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja tas-Sorijiet Agostinjani ta’ Santa Katarina tal-Belt, H, 17/11.
Il-festa ta’ Sant’Anton — Religjon u Folklor, IT, 15/1.
Fenech J., It-Terz’Ordni Frangiskan jaghlaq 100 sena fil-Parrocca Taghna, Villa Lija, No. 85.
Fiorentino E., The Sanctuary of the Sacred Heart of Jesus at Zebbug (Malta), ST Christmas Supplement, 4/12.
Fiorini S., San Giljan ta’ H al Luqa, Mixja, Jan.
Il-Madonna tan-Nofs ghaliex, Bullettin Parrocca l-Isla, Sept., No. 98.
Il-Parrocci ta’ Malta u gh awdex: Profili Storici, Mixja, Feb. to Dec.
Formosa H.B., In the Shadow of the Gallows, WC, 1, 8, 15, 22, 29/1; 5, 12, 19, 26/2; 5, 12, 19, 26/3; 2, 9, 16, 23, 30/4; 7, 14, 21, 28/5; 4, 11, 18, 25/6; 9, 16, 23, 30/7; 6, 13, 20/8.
Friggieri O., Dun Karm il Poeta Nazionale di Malta: la scoperta dell’ispirazione popolari, Il Delfino, No. 69, pp. 6-9.
Gwann Mamo — Ulied in-Nanna Venut fl-Amerika, LIS, 26/2; 5, 12, 19/3; 2/4 and in Sagh tar , No. 94 pp. 2, 3, 4, 12 & 21, No. 95 pp. 2-5, 12 & 21.
Vincenzo Dimech and the Statue of St Publius, ST, 17/4.
Ic-Curkett ta’ Vassalli, Sagh tar , No. 96, pp. 2-3.
Il-Kwistjoni tal-Lingwa, LIS, 30/7.
G.A. Vassallo (1817-1863), Il Delfino, No. 73, pp. 7-12.
Portrait: Dun Karm, Civilisation 9, pp. 251-2.
Self-Portrait, Civilisation 10, pp. 276-280.
Galea A., Latest Comments on Censored Mail of World War I: Marks — Labels — Seals, PSM, Vol. 12 No. 2, pp. 10-5.
Galea Joe, Montgomery (Middle Sea) House in Floriana, Civilisation 4, pp. 105-8.
Hal Far Airfield, Civilisation 6, pp. 151-3.
H.M.S. St Angelo — Last British Stronghold, Civilisation 8, pp. 218-220.
Bighi Hospital, Civilisation 10, pp. 260-2.
Royal Air Force Luqa, Civilisation 12, pp. 322-5.
Galea Jos., Il-Knisja ta’ San Mark, Programm Festa tac-Cintura Rabat, pp. 28-9.
Il-Milied fir-Rahal, Min-Nieqa, No. 25.
Galea M., Fra Don Giov. Caravita, Il Delfino, No. 70, pp. 6-9.
L-Isqof Baldassri Cagliares, H, series started on 3/5.
Queen Victoria’s Statue unveiled 92 years ago, ST, 7/8.
Monument f’Gieh il-Markiz Giuseppe Scicluna fil-Mall il-Furjana, Lehen Farsons , Vol. II No. 1, p. 14.
Monument to Sir Adrian Dingli, Civilisation 5, p. 121.
First Maltese Bishop, Civilisation 11, pp. 291-3.
The War Memorial in Floriana, Civilisation 12, pp. 309-312.
Galea Scannura C., Il-Knisja ta’ San Mattew tal-Maqluba, Sagh tar , No. 95, pp. 10-11.
L-Artal tal-Grazzja, Bormla, Dec., p. 17.
Ganado A., The officina della Posta and its Functionaries, PSM, Vol. 12 No. 3, pp. 13-24.
Gauci A., Christmas in an Internment Camp, D, 24/12.
Gauci C.A., Maltese Nobility, Civilisation 4, 6, 8, 10, 12; pp. 92-3, 145-7, 212-5, 253-5 & 317-9.
Ghirxi F.,
[p.353]
Wirt Gensna, a cultural page in Torca: Il-Banjijiet Rumani f’Ghajn Tuffieha (9/1); gh ar Dalam / Kif iffurmaw il-Gzejjer Malitin (16/1); Il-“Villa” Rumana (23/1); Il-belt storika ta’ l-Imdina (30/1); a series entitled “Zmien il-Kavallieri f’Malta” (6, 13, 20, 27/2; 6, 13, 20, 27/3;3, 10, 17, 24/4; 1, 8, 15, 22, 29/5; 5, 12, 19, 26/6, 3, 10, 17, 24, 31/7; 7, 14, 21, 28/8; 4, 11, 18, 25/9; 2, 9/10); a series entitled “Zmien il-Francizi f’Malta (16, 23, 30/10; 6, 13, 20/11); a series entitled “Mal-Medda taz-zmien” including these subjects: Il-bieb tal-Bombi (27/11); ghejjun fil-Belt (4/12); Il-Klistanija / u t-Triq tal-Ganc (11/12); Kanun li kien inghata b’rigal minghand Princep Luteran / Kanun li jaghti l-hajja (18/12).
Glavina D.M., Ignatian Devotion to Our Lady and the Jesuits in Malta, Marian Devotions in the Islands of St. Paul, pp. 358-368.
Gouder F., Il-Kazin tal-Banda Beland Dari u Llum, Lehen il-ghaqda Muzikali Beland , Nov. pp. 25-7.
Grech G., Il-Binu, Dirjanu d-dixxendenti u l-Banda Leone, Programm S. Marija, No. 4, Rabat Ghawdex, pp. 27-33.
Il-Banda Leone, Grajja ta’ 5 Anniversarji, Programm S. Marija, No. 4, Rabat Ghawdex, pp. 7-17.
Griffiths, J.H., Football in Malta, Civilisation, 5, 7, 9 & 11; pp. 128-130, 176-7, 228-9 & 286-8.
Grima J.F., Il-Vari tal-Gimgha l-Kbira fil-Gzejjer Maltin, M, 20, 27/2; 6, 13, 20, 27/3; 3/4.
Il-Vari tal-Gimgh a l-Kbira f’ Hal Qormi — L-Armar u l-Irfiegh, M, 27/3.
Meta twaqqfet il-Parrocca ta’ San Gorg f’ Hal Qormi?, Bejnietna, No. 15.
L-Armar tal-fjuri fuq il-vari tal-Gimgha l-Kbira (ta’ H al Qormi), Bejnietna, No. 14.
Tagh rif dwar ... Il-Kappella ta’ Santa Marija ta’ Qrejgca, Bejnietna, No. 17.
Tagh rif dwar ... Xi Drawwiet Maltin tal-Milied, Bejnietna, No. 18.
L-Istatwa Titulari ta’ San Gorg f’ Hal Qormi u l-Iskultur Taghha, IT, 25/6.
The Good Friday Statues at Qormi, D, 26/3.
Series of historical articles in Wicc Imb’Wicc, viz: Il-Ferrovija f’Malta (Jan., p. 5); Ir-Randan f’Malta (Feb., p. 10); Il-Bidu tal-Purcissjonijiet ta-Passjoni f’Malta (Mar., p. 3); L-ewwel Stamperija f’Malta (Apr., pp. 8-9); Gan Frangisk Abela 1582-1655 (May, p. 4); Pietro Felici 1669-1743, skultur Qormi li haqqu jkun maghruf aktar (June, p. 9); L-Eqdem Kitba Maghrufa bil-Malti (July/Aug., p. 10); Is-sena 1436 fl-Istorja ta’ Malta (Sept., p. 5); Kif Malta Nghatat lil Monroy fl-1421 (Oct., pp. 3 & 10).
Guillaumier A., Neptune’s Fountain, Heritage 50, pp. 990-1.
Hire D.A.H., Wartime Malta Memoirs, ST, 24, 31/7; 7, 14, 21, 28/8; 4, 11/9.
Koster A., I remember Mgr Cardinale, ST, 17/4.
Lanfranco E., Saveguarding our environment: Malta’s plant life, The Teacher, No. 7, April, pp. 22-3.
Lanfranco G., L-Istorja tal-Gnien ta’ l-Argotti, Pronostku Malti, pp. 109-116.
Local Transport Anniversaries, Times, 11/2.
Recent Bibliography of interest to local folklorists (part 6), L-Imnara 6, pp. 23-30.
Links with the recent past (series): 4, Work, Play, War and Peace; 5. Pressing Irons; 6. To hold and to measure, Civilisation 4, 5 & 6, pp. 85-8, 122-5 & 160-3 respectively. (Series continued from 1982).
Leaver A.J., A Glimpse of Gozo during the Second World War, Gozo Year Book, pp. 30-6.
Lace Making, Civilisation 9 & 10, pp. 234-7 & 256-7.
History of Water Polo, Civilisation 10, 11 & 12, pp. 266-7, 289-290 & 313-6.
Mahoney L., Malta’s Domes, ST Supplement, 7/8.
Mallia F.S., Ciro Ferri’s drawings for the reliquary of St John, ST, 23/1.
Dimitri of Valletta and the Renaissance Style, ST, 24/4.
Mallia G., Children’s Books’ Illustrations in Malta (Part I), The Teacher, No. 8, Nov., p. 6.
Mallia Ph., [p.354] The Dominican Order and the Blessed Virgin in Malta till the end of
the 18th century, Marian Devotions in the Islands of St Paul, pp.302-11.
Mangion A., Nigret Grajjiet Storici, Il-Munqar, No. 24, pp. 15 & 18.
Wied iz-Zurrieq, Heritage 49, pp. 973-9.
Santa Katerina ta’ Mitt Sena Ilu, Programm Festa S. Katerina Zurrieq, pp. 5-11.
Mangion J., Henry George Bonavia Hunt: A Maltese Composer, Civilisation 4, pp. 97-100.
Mangion J.M., Manwel Dimech: Aspetti Letterarji, Torca, 18/9.
Mangion R., Il-Blata l-Bajda, IT, 6/8.
Martin R.E., St John’s Co-Cathedral, Valletta depicted on Maltese Stamps, PSM, Vol. 12 No. 1, pp. 3-4.
Meli J.M., Save Our Menhirs, ST, 9/1.
Micallef D., The Mystique Marquis, Civilisation 11, pp. 298-301.
Micallef J., Mill-Arkivju tal-Kurja, Lehen il-Parrocca Luqa , Jan. No. 126, Feb. No. 127, March No. 128, April No. 129, May No. 130, June No. 131.
Il-Kappillani ta’ Hal Luqa, Lehen il-Parrocca Luqa , Aug. No. 132, Sept. No. 133, Oct. No. 134, Nov. No. 135, Dec. No. 136.
Mifsud Bonnici U., Meta Ugo Mifsud zar il-Kanada, M, 14/8.
Mis-senduq ta’ missieri, M, 27/11.
Mizzi A.J., Scouting in Malta, Civilisation 10 & 11, pp. 268-270 & 281-5.
Mizzi P., M.A. Borg, Heritage 50.
Montanaro E.F., P.P. Azzopardi u l-Istatwa ta’ San Gorg, Banda La Stella gh awdex , pp. 4-7.
Salvatore Psaila (1798-1871), L-Immakulata 1983, Programm Rabat Ghawdex .
Montanaro E.G., Maltese Corps in the British Army (1800-1970), Civilisation 7, 8 & 9, pp. 178-181, 207-9 & 240-3.
Montebello P., Omm il-Maltin, Torca, 11/9.
Doqqajs f’Qiegh Hal Saflieni, Torca, 20/11.
Naudi H., Joe Nicholl ex-goalkeeper tas-Sliema Wanderers F.C., IT, 2/7.
Pace F., Il-Festa ta’ San Bert fl-Istorja, Excelsior, Aug/Sept.
Pellegrini V.M., Un discendente di Scandenberg Cavaliere dell’Ordine di Malta, Il-Delfino, No. 58, pp. 15-9.
Giorgio Borg, Scultore Dinamico, Il Delfino, No. 73, pp. 19-23.
George Borg – Dynamic Sculptor, Civilisation 6, pp. 148-150.
Vanishing Folkloristic Usages, L-Imnara 6, pp. 5-8.
Portelli L., Meme’ Busietta’s Initiative in Foundation of A.S.A., M.O.C., Times, 22/7.
Refalo Rapa J., Il-Karnival fix-Xagh ra ta’ 50 sena ilu, IT, 5/5.
Drawwiet ta’ Nhar Lapsi u l-Pentecoste li l-lum spiccaw, IT, 12/5.
Ruggier J., Malta in Context – a Survey of Language and Literature, B, 8 & 22/7.
Saliba A., Il-Kanonku Dun Pietru Farrugia, Lehen il-Parrocca Gudja , Festa Santa Marija.
Saliba A.J., Il-Vara tat-Trinità Qaddisa, Il-Marsa, May, p. 7.
Saliba F., F’Egh luq is-70 sena tal-Knisja u tal-Parrocca tat-Trinità tal-Marsa, O, 19/4.
Sammut E., A Note on Stefano and Sebastiano Ittar, Proceedings of History Week 1982, pp. 20-7.
Sammut F., San Gwann tal-Hereb, Paulus, No. 10, pp. 32-3.
Il-Parrocca ta’ San Pawl il-Ba h ar, Paulus, No. 10, pp. 19-23.
Sammut J., Mosta Dome – 150 years old: Flashback to a people’s dream, Times, 30/5.
Sammut P.M., History of Maltese Butterfly Collecting, Times, 29/6.
Sant C., M.A. Vassalli’s Sojourn in Rome 1788-1790, ST, 3/4.
Sant I., Il-Professur Joseph Briffa u l-Parrocca tal-Gzira, M, 30/1.
Sant M.A., Gold and Silver Coinage in Malta 1530-1798: The Order’s Stand against Falsification of Money, Hyphen, Vol. III No. 6, pp. 233-44.
Savona Ventura C., Reptiles and Amphibians in Maltese Medical Folklore, Civilisation 10, pp. 258-9.
Schembri H.,
[p.355]
The Augustinian Friars and
Devotions to Our Lady in the Maltese Islands, Marian Devotions in the Islands of St. Paul, pp. 313-329.
Schembri J., Is-Siggiewi u d-Devozzjoni lejn il-Madonna, Is-Siggiewi, Vol. 7 No. 2, Oct., pp. 14-7.
Schembri P.J., The Painted Frog: “Iz-zring,” Civilisation 5, pp. 126-7.
The Mediterranean Freshwater Crab: “Il-Qabru,” Civilisation 7, pp. 182-3.
The Mediterranean Chameleon, Civilisation 9, pp. 238-9.
Schiavone L., I Ministri Plenipotentiari dell’Ordine di Malta al Congresso di Vienna, Il Delfino, No. 70, pp. 20-1, No. 71, pp. 3-8, No. 72, pp. 3-8.
Scicluna J.P., Malta buys her Spitfires, Heritage 50, pp. 987-9.
Seychell A., Il-Banda San Gorg ta’ Bormla, Lehen il-Banda San Gorg ta’ Bormla , pp. 11-25.
Storace J., Malta in the Second World War Part 4, Heritage 49, pp. 961-5.
Lost Treasures of the Past. The Hand of the Baptist, Heritage 50, pp. 981-6.
Sultana D., The Journey of Sir Walter Scott to Malta, ST, 27/2; 6, 13, 20, 27/3.
Sultana J., Malta’s most common bird: The Sparrow, Civilisation 8, pp. 210-1.
The Storm Petrel: “Il-Kangu ta’ Filfla,” Civilisation 12, p. 320.
Tarpey B.N., Fate of Napoleon’s Treasure, Times, 22/7 & 3/11.
Malta and Elba, Times, 30/9.
Nelson at Malta, Times, 3/12.
Malta and the Order of St John, Times, 24/12.
Tonna E.S., An event of 250 years ago: The laying of the foundation stone of St Publius Church, Floriana, Times, 2/8.
Vassallo K., Self-Portrait, Civilisation 6, 7 & 8, pp. 164-8, 192-6 & 221-4.
Vassallo P., Byron’s visits to Malta, The Teacher, No, 7, April, pp. 26-7.
Vella A.P., A Concise History of Malta: The Coming of the Knights, Heritage 49 & 50, pp. 967-71 & 997-1,000.
Vella J., F.X. Carruana 1899-1971, Heritage 50.
Vella M., Parish Churches of Malta – Sacro Cuor Sliema, Heritage 50, pp. 992-6.
Vella P., It-Troni tas-Sovran u ta’ l-Isqof fil-Knisja ta’ San Pawl il-Belt, IT, 5/2.
Vella Apap N., Fdalijiet ta’ Zmien l-Gharab misjuba f’Ghawdex, Pronostku Malti, pp. 132-8.
Grajjiet mis-sena 1882, Mitt sena ilu, M, 2/1.
Sant’Anton Abbati u l-Knisja tiegh u fix-Xagh ra, M, 16/1.
Il-Folklore tar-Randan madwar il-Bazilka ta’ San Gorg, M, 20/2.
L-Isqof Fra Pawlu Micallef, M, 6/3.
Il-Qima lejn San Frangisk de Paola f’gh awdex, M, 10/4.
Nies li ghamlu isem f’Ghawdex, a series in Saghtar : Mons. D. Cubelles (No. 94, p. 9); Id-Duttur Nikola Ang. Mahnuq (No. 95, p. 9); Il-Patri Agostinjan Bartilmew Bonavia (No. 96, p. 12).
The Four Friaries of Gozo, Gozo Year Book, pp. 51-4.
Il-Munxar – Grajjiet il-Parrocca, M, 29/5.
Tagh rif Storiku dwar is-Seminarju ta’ l-Isqof f’gh awdex, LIS, 11/6 & 2/7.
Eghluq it-80 sena mir-Restawrazzjoni tal-Vara ta’ San Gorg Ghawdex, Banda La Stella Ghawdex , pp. 35-7.
Dun Anton Vella, M, 24/7.
Wettinger G., Early Maltese and Gozitan Placenames, Civilisation 4 to 12, backcovers.
The Archives of Palermo and Maltese Medieval History, Proceedings of History Week 1982, pp. 59-68.
Some grammatical characteristics of the place-names of Malta and Gozo in early modern times, Journal of Maltese Studies, No. 15.
Wickman V.,
[p.356]
Battleship, a series in M continued from 1982: H.M.S. London (9/1); H.M.S. Exmouth (27/2).
Valletta Shipping, a series in Civilisation: British Protection (No. 4, pp. 89-91); Advent of the Steamships (No. 6, pp. 141-4); The Crimean War (No. 8, pp. 197-9); Peace and Prosperity (No.
10, pp. 271-5); The Merchant Venture (No. 12, pp. 330-2).
Wood H., Postmen’s Handstamps, PSM, Vol. 12 No. 3, pp. 9-10.
Xuereb P., Dun K. Diacono, Lehen is-Santwarju Zabbar , Apr./May.
Zahra F., Bhal llum ghoxrin sena ilu Pellegrinacc f’Marsaxlokk, M, 8/5.
Fl-okkazjoni tal-Festa ta’ S. Marija: Kwadri Titulari, IT, 15/8.
Zahra L., Il-Kurcifiss ghaz izi tal-Knisja ta’ Giezu fil-Belt Valletta, LIS, 26/3.
Inginiera ghad-Difiza ta’ Malta fi zmien l-Ordni, a series in M, continued from 1982: Mondion u Marandon (9/1); Francois Tigne’ (6/2); l-Arkitett Philippe Vendome (1/5).
Il-Knisja ta’ San Guzepp (Msida), IT, 16/7.
Il-Palazz ta’ l-Università fil-Birgu, Lehen Farsons , Vol. I No. 12, pp. 26-7.
Il-Palazz ta’ l-Armerija, Lehen Farsons , Vol. II No. 1, pp. 26-7.
Il-Palazz tal-Gvernatur fil-Birgu, Lehen Farsons , Vol. II No. 2, pp. 22-3.
Il-Palazz tal-Balliju, Lehen Farsons , Vol. II No. 3, pp. 22-3.
Storja u Arti f’San Gwann, a series in M: Il-Faccata (10/7); Il-Bini tal-Knisja (24/7); Il-Kursija (7/8); L-Ewwel Zewg Kappelel (14/8); Il-Kappella tat-Tre Re (21/8); Il-Kappella ta’ Santa Katerina (4/9); Il-Kappella ta’ San Pawl Missierna (16/10); Il-Kappella ta’ San Mikiel (13/11); Il-Kappella tal-Kurcifiss (11/12).
Zammit A., Il-Knisja ta’ Hal Lija u l-Arkitett Taghha, Il-Knisja Parrokkjala ta’ Hal Lija , pp. 107-116.
Zammit E., Tumas Dingli (1591-1666), Lehen is-Santwarju Zabbar , Sept., pp. 16-7.
Zammit L., Hut Xewki Velenuz (in Malta), Paulus, No. 10, pp. 10-12.
Zammit V., Maltese Fortifications, Civilisation 5, 7 & 9, pp. 116-120, 169-173 & 246-250.
Nicca tal-Madonna tar-Ruzarju fil-Belt Valletta, L-Imnara 6, pp. 21-2.
Zammit W.L., Pensjonijiet u ghajnuna lill-Fora 1660-1680, Pronostku Malti, pp. 118-124.
Grajjiet f’tas-Sliema Mitt Sena Ilu, Sagh tar , No. 92, p. 11.
Meta Sobieski talab l-ghajnuna ta’ l-Ordni, Sagh tar , No. 93, pp. 10 & 25.
Il-Priedki tar-Randan u s-Sepulkru (1664-1687), Sagh tar , No. 94.
Sir Richard More O’Ferral, Wirt Missierijietna, No. 3, pp. 4-7.
Tas-Sliema u l-Madonna, Programm Festa Sultana tal-Qalb ta’ Gesù Sliema.
Il-Kanonku Prepostu Dun Kalc Agius (1821-1867), Programm Festa taS. Elena Birkirkara.
Il-Knisja tal-Madonna tal-Pilar, Saghtar , No. 99, pp. 10-11.
Zammit Ciantar J, L-Ismijiet tal-Postijiet u s-Seher Taghhom M, 23/1.
Zammit Gabarretta A., The Order of St John and the Devotion to the Blessed Virgin, Marian Devotions in the Islands of St Paul, pp. 249-266.
Il-Poeta Gabriele Rossetti f’Malta, Pronostku Malti, pp. 103-7.
In Thanksgiving to Our Lady of Victory ST, 11/9.
Zammit-Marmara’ D., Fate of Napoleon’s Malta Treasure, Times, 3/8 & 11/10.
Zarb T., Woman and Taboo in Malta, Civilisation 7, 9 & 11; pp. 174-5, 244-5 & 302-3.

ABBREVIATIONS:
B– The Bulletin
D– The Democrat
H–Il-Hajja
IT– In...... Taghna
LIS– Lehen is-Sewwa
M– Il-Mument
O– L-Orizzont
PSM– The PSM Magazine
ST – The Sunday Times
Times– The Times
Torca– It-Torca
WC– Weekend Chronicle.
Winston L . Zammit & Joseph F. Grima