Source: Melita Historica. 9(1984)1(94-101)

[p.94] A List of Books and Articles on Maltese History Published in 1984 : Articles

J.F. Grima.

Articles:
Agius Vadala’ M., Giovanni Myriti (1536-1590?) - His Life and Work, Proceedings of History Week 1983, pp. 39-54.
Anon., Governor Richard More O’Ferrall and the Collegiate Church of St Paul in Valletta, Times, 10/2.
Anon., Qormi’s Parish of St George Celebrates Two Centenaries, D, 23/6.
Anon., The Medieval Parish Church of St George Qormi, D, 8/9.
Anon., Ir-Rotunda tax-Xewkija, M, 2/12.
Anon., L-Imsida mal-Magna taż-Żmien, IT, 9/1.
Anon., Ħal Luqa - Parroċċa li Għalqet 350 Sena, IT, 30/6.
Anon., Il-Knisja ta’ Santa Katarina fiż-Żurrieq, IT, 31/8.
Anon., Sant’Andrija u l-Kult Tieħhu, IT, 30/11.
Anon., Il-Festa ta’ San Gejtanu - Drawwiet li llum saru tradizzjoni, O, 11/8.
Anon., Il-Kurja u l-Kappella ta’ San Kalċedonju, LIS, 13/10.
Anon., Storja Qasira tal-Knisja, Ħ al Luqa - 350 Sena Parroċċa , pp. 11-13.
Anon., It-Talba għat-Twaqqif tal-Parroċċa - 400 sena ilu, Leħ en il-Banda San Ġorġ Bormla - Programm tal-Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni , pp. 29-33.
Anon., Dati Kommemorattivi, Programm Festa San Ġorġ, Victoria G ħ awdex , pp. 65-9.
Anon., Ħal-Għaxaq fl-Imgħoddi (pp. 12-19), Il-Knisja li Għandna Llum (pp. 20-27), Il-Knisja Kkonsagrata - 2 ta’ Mejju 1784 (pp. 28-32); all in Il-Knisja ta’ Ħ al G ħ axaq 200 Sena Konsagrata .
Anon., Vincent Apap, Sagħtar 100, p. 17.
Apap K., It-Tiġrijiet ta’ Santa Marija f’Għawdex, Torċa, 12/8.
Aquilina G., Id-Duluri tal-Belt Valletta, IT, 13/4.
Attard A. F., A series on Gozitan Folklore in O: L-Egħjun fit-Toroq (10, 17, 24/2; 2, 16, 30/3; 6/4); L-Industrija tal-Ġbejniet (27/4; 4, 11/5); Il-Kabozza (1/6); Il-Mandraġġ (29/6; 6, 13/7); It-Tiġrija ta’ Santa Marija (10/8); Id-Deffuna (24/8); Għar Mixta tan-Nadur (14/9); Il-Plieri f’Salib it-Toroq (26/10); It-Tromba tat-Tiben (30/11).
Attard C., Is-Surmast Paul Nani, LIS, 11/2.
Attard J., Dr Francesco Masini, Heritage 53, backcover.
Azzopardi Ċeraldu, 7 ta’ Ġunju 1919 - Meta l-Poplu Għamel Tiegħu, Torċa, 26/2.
Azzopardi Ġwann, In-Nawfragju ta’ San Pawl fl-Arti, LIS, 4/2.
Azzopardi Ġwann, Il-Kwadru Titulari ta’ San Pawl tal-Belt, LIS Suppl., 4/2.
Baldacchino A.E., Our Indigenous Trees, a series in C: A Tree that can make Malta green - “Iż-Żnuber” No. 16, pp. 433-5); The Carob Tree (No. 18, pp. 490-1).
Bezzina John, Storja, Tradizzjoni - Toponomastika, Paulus 11, pp. 18-20.
Bezzina John, Il-Mellieħa fl-Assedju l-Kbir, Festa Marija Bambina Mellieħ a , pp. 9-11.
Bezzina John, Il-Partiċipazzjoni ta’ Baned fil-Festi ta’ San Ġorġ 1878-1882, Programm Festa San Ġorġ, Victoria G ħ awdex , pp. 51-5.
Bezzina Joseph, Gozo - 120 Years a Diocese, The Year Book, pp. 345-8.
Bianchi C., Il-Kappella ta’ Sant’Anna fid-Dwejra Għawdex, Le ħ en Farsons , Vol. 2 No. 6.
Boissevain J., Ritual Escalation in Malta, Religion, Power and Protest in Local Communities: The Northern Shore of The Mediterranean, (Ed. E.R. Wolf), Mouton Publishers, pp. 164-183.
Bonanno A., Giovanni Francesco Abela’s Legacy to the Jesuit College, Proceedings of History Week 1983, pp. 27-38.
Bonavia C.G., Second Centenary of the Dedication of ŻAbbar Sanctuary, ST, 28/10.
[p.95]
Bonavia C.G., 200 Sena mill-Konsagrazzjoni: Is-Santwarju tal-Grazzja Żabbar, LIS, 27/10, 10/11, 17/11 Suppl.
Bonavia C.G., Għeluq il-200 Sena: Il-Konsagrazzjoni tas-Santwarju, Leħen is-Santwarju Żabbar, No. 25, pp. 3-8.
Bonavia J., Il-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira tar-Rabat, H, 8, 15, 22, 29/3; 5, 13, 19/4.
Bonello G., Three Unrecorded Disinfection Seals, PSM, Vol. 13 No. 1, pp. 12-4.
Bonello J., Abram Gatt 1863-1944 – Skultur Pittur u Disinjatur, LIS, 8/12.
Bonello J., L-Istatwa tal-Kunċizzjoni tal-Parroċċa ta’ Bormla, Leħen il-Banda San Ġorġ Bormla – Programm tal-Festa tal-Immakolata Kunċizzjoni, pp. 23-5.
Bonnici Alex, In-Nadur ta’ Għawdex, M, 24/6.
Bonnici Alex, The Inquisition in Malta, C, 13, 15 & 17, pp. 352-3, 408-11 & 467-9.
Bonnici Alfred, History of the Maltese Postal Service: The First Malta Stamp Half Penny, Queen Victoria Yellow, Heritage 54, pp. 1073-5.
Bonnici Alfred, Disinfection (parts 4 & 5), PSM, Vol. 13 Nos 1 & 2, pp. 9-11 & 3-7.
Bonnici Alfred, Napoleonic Period (Letter by Archipriest S. Cassar of Gozo), PSM, Vol. 13 No. 2, pp. 18-20.
Bonnici Alfred, Malta 1st Definitive Issue 1st January 1885, PSM, Vol. 13 No. 3, pp. 3-40 illus.
Bonnici Cali R., Artisti li Niftakar, a series in LIS: Artisti Nisa – Seklu 20 (14/1); Ġużè Duca, Pittur 1871-1948 (4/2); Dun Ġużepp Diacono, Arkitett u Filantropu 1845-1924 (25/2); Artisti tal-Karikaturi – seklu 20 (10/3); Monsinjur Ġużeppi Farrugia – Arkitett 1858-1931 (24/3); Artisti Għawdxin: Wistin Camilleri 1885-1979 / Ġużeppi Agius 1895-1945 (5/5); Statwarji tal-kartapesta: Carlo Darmanin 1824-1909 / Ċensu Cremona 1851-1912 (19/5); Fredu Azzopardi – Skultur 1881-1949 / Toni Zammit – Skultur Seklu 20 (7/7); Luigi Naudi – Pittur 1907-1979 (21/7); Dun Franġisk Cachia – Pittur 1876-1949 (1/9 Suppl.); Carmelo Robinich 1904-1983 – Skultur (17/11 Suppl.); Dwardu Caruana Dingli – Pittur 1876-1950 (1/12); Giovanni Bonello, Pittur 1860-1920 / Il-Kavallier Vincenzo Bonello – Kritiku ta’ l-Arti 1891-1969 (15/12).
Bonnici Cali R., Xbigħat San Ġorġ, Programm Festa San Ġorġ, Victoria Għawdex, pp. 48-9.
Bonnici Cali R., Pietro Gagliardi – Pittur 1809-1890, Sag ħ tar 105, p. 13.
Bonnici Cali R., Ix-Xbiha tal-Kurċifiss, LIS, 21/4.
Bonnici Cali R., Lapsi - Devozzjoni u Folklor, LIS, 2/6.
Bonnici Cali R., San Ġwann Battista – Devozzjoni u Folklor, LIS, 23/6.
Bonnici Cali R., Tradizzjoni Karmelitana, LIS, 14/7.
Bonnici Cali R., San Lawrenz u l-Birgu Tiegħu – Tradizzjoni u Folklor, LIS, 4/8.
Bonnici Cali R., L-Assunzjoni tal-Madonna – Devozzjoni, Folklor u Arti, LIS, 11/8.
Bonnici Cali R., Il-Festa tal-Vitorja – Devozzjoni u Folklor Malti, LIS, 8/9.
Bonnici Cali R., Ir-Rużarju fl-Arti Maltija, LIS, 6/10.
Bonnici Cali R., San Martin fil-Folklor, LIS, 10/11.
Bonnici Cali R., San Nikola tal-Venturi – Storja, Folklor u Arti, LIS, 22/12 Suppl.
Borda Vassallo F., Il-Bażilika ta’ Sant’Elena ta’ Birkirkara, H, 18/8.
Borg E.V., Teżori ta’ l-Arti f’Malta, H, 9/8.
Borg E.V., Arkitettura Barokka f’Malta, H, 8/11.
Borg E.V., L-Iskola tal-Medalji, H, 15/11.
Borg E.V., Paul Asciak (1923- ), The Teacher 10, February, pp. 8-9.
Borg E.V., Portrait: Joseph Mary Genuis, C 13, pp. 359-64.
Borg E.V., Priceless Polyptych at Mdina Cathedral, C 17 & 18, pp. 458-61 & 486-9.
Borg J., Il-Knisja u l-Monasteru tas-Sorijiet Klawsura ta’ Santa Katerina ta’ Lixandra, LIS, 15, 29/12. (Series to be continued in 1985).
Borg J.R., Maltese Trade Unions, C 13, pp. 340-1.
Borg J.R., The Maltese Population, C 14 & 16, pp. 378-81 & 426-9.
Borg J.R., Malta Through the Ages, series in C: Mystery of the Temples, No. 15, pp. 393-6; The First Colonizers, No. 17, pp. 464-6.
[p.96]
Borg V., Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġorġ f’Ħal Qormi Tinbena u Titħejja għall-Jum il-Konsagrazzjoni Tagħha, Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġorġ, Ħal Qormi – Erba’ Sekli ta’ Storja, pp. 9-26.
Borg V., Pietru Felici – l-Iskultur ta’ l-Istatwa Proċessjonali ta’ San Ġorġ, Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġorġ, Ħal Qormi - Erba’ Sekli ta’ Storja, pp. 93-5.
Borg V., Il-Kurċifiss ta’ Fra Innocenzo minn Petralia meqjum fil-Katidral l-Imdina, LIS, 31/3; 14, 21/4. Bugeja J.D., Maltese Administrators and Reserved Matters 1921-1933, Hyphen, Vol. IV No. 3, pp. 79-118.
Buhagiar K., British Colonial Attitudes to the Architectural Heritage of the Knights, ST Suppl., 5/8.
Buhagiar M., Xogħlijiet ta’ Arti w Artiġjanat fil-Knisja ta’ San Ġorġ, Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġorġ, Ħal Qormi – Erba’ Sekli ta’ Storja, pp. 59-91.
Buhagiar M., Pittura fis-Santwarju, Leħen is-Santwarju Żabbar, No. 25, pp. 18-22.
Buhagiar M., Knejjes ta’ Santa Katarina fl-1575, Leħen l-Għaqda Mużikali Beland – Programm Festa Santa Katarina Żejtun, pp. 23-5.
Buhagiar M., Il-Parroċċa tal-Mellieħa fiż-Żminijiet tan-Nofs, Festa Marija Bambina Mellie ħ a , pp. 6-7.
Buhagiar M., The Maltese Catacombs – Characteristics and General Considerations, Proceedings of History Week 1983, pp. 1-26.
Buhagiar M., Il-Pittura ta’ Zahra fil-Knisja ta’ Santa Katarina fiż-Żurrieq, H, 1/9.
Buhagiar M., Fil-Knisja Parrokkjali tal-Imġarr: Il-Kwadru l-Qadim ta’ l-Assunta jagħlaq Mitt Sena, LIS, 25/8.
Camilleri A.G., Mill-Partit tal-Ħaddiema għall-Partit Mintoffjan, a series in LIS, to be continued in 1985: 24/11; 1, 8, 15, 22, 29/12.
Camilleri J.C., Il-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira fir-Rabat, Sagħtar 103, pp. 6-7.
Camilleri J.C., Maltese Christmas – A Christian Christmas, ST Suppl., 9/12.
Camilleri J.J., A Question of the Alphabet, Hyphen, Vol. IV No. 2, pp. 47-54.
Camilleri V., 5 ta’ Frar – Festa ta’ Sant’Agata fir-Rabat, LIS, 4/2.
Camilleri V., L-Istatwa Storika ta’ Sant’Agata (a letter), LIS, 31/3.
Cardona G., Il-Bini tal-Knisja ta’ San Ġorġ ta’ Ħal Qormi, Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġorġ, Ħ al Qormi - Erba’ Sekli ta’ Storja , pp. 27-40.
Cardona G., Il-Qassis dejjem l-akbar benefattur ta’ Malta – Mons. Sidor Formosa u l-ewwel mitt sena ta’ l-Ursolini f’Malta, LIS, 21/1.
Cardona G., Is-Soċjaliżmu ta’ Mons. Sidor Formosa, Torċa, 15/1.
Cardona G., Mitt Sena mit-Twaqqif tal-Kumpanija ta’ l-Ursolini – Opra Kbira ta’ Mons. Sidor Formosa, M, 25/3.
Cardona G., A renowned but forgotten tenor – Nicolò Baldacchino (1895-1971), ST, 4, 11, 18/3.
Casha A., L’Isle Adam – A Remarkable Grandmaster, Times, 21/8.
Casha A., Il-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù fir-Rabat ta’ l-Imdina, IT, 19/3.
Casha A., Il-Festa ta’ San Ġużepp fir-Rabat ta’ l-Imdina, LIS, 17/3.
Casha A., L-Istatwa ta’ San Ġużepp tar-Rabat, H, 16/3.
Cassar C. et al., Malta’s Role in Mediterranean Affairs: 1530-1699, Mid-Med Bank Ltd Report and Accounts 1984, pp. 38-71.
Cassar P., An Ex-Voto of the Plague of 1813, Proceedings of History Week 1983, pp. 55-64.
Cassar P., Eyewitness Accounts of the Cholera Epidemic of 1865 and 1867, Heritage 52, pp. 1036-9.
Cassar Pullicino J., Revival and Decline of ‘Il-Maltija’: 1844-1875, The Year Book, pp. 359-64.
Cauchi J., L-Iskultura fil-Parroċċa, Festa Marija Bambina Mellieħa, pp. 20-2.
Cilia J., P. Ġann Franġisk Grima 1905-1977, Paulus No. 11, p. 17.
Consiglio J.A., Banking History, ST, 29/4.
Cordina J., The ‘Gagazza’ Crib, ST Suppl., 9/12.
Crostwaithe A., “Malta View” – Works by topographical artists from the collection of the Order of St John, Times, 3/11.
Cutajar D., The 15th Century Frescoes in St Agathas Crypt, Times, 24/4.
[p.97]
Cutajar D. et al., Malta’s Role in Mediterranean Affairs: 1530-1699, Mid-Med Bank Ltd Report and Accounts 1984, pp. 38-71.
Cutajar N.A., Perfins on Maltese Bank’s Mail, ST, 10/6.
Delia E.P., Some considerations on Postwar Migration from the Maltese Islands, in Issues: Aspects of an Island Economy, (Ed. Ernest Azzopardi, Louis J. Scerri).
De Giorgio R., Advice on the Fortifications of Mount Sceberras including Geronimo Cassar’s Contribution to their improvement, Proceedings of History Week 1983, pp. 73-96.
Dougall A., Lejliet l-Imnarja – 1944, M, 1, 8/7.
Ebejer A., Carlo Darmanin (1825-1909) – Outstanding Sculptor, Times, 4/8.
Ebejer A., Karlu Darmanin – l-Istatwarju Magħruf Malti (1825-1909), M, 5/8.
Ellul M., Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġorġ ta’ Ħal Qormi – Apprezzament Arkitettoniku, Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġorġ, Ħal-Qormi – Erba’ Sekli ta’ Storja, pp. 41-56.
Ellul M., L-Arkitettura tas-Santwarju, Leħen is-Santwarju Żabbar, No. 25, pp. 9-13.
Ellul M., Birkirkara matul l-Aħħar Gwerra – Xi Tifkiriet, Programm Festa Sant’ Elena, Awissu.
Espinosa Rodriguez A., The Provenance of the Paintings on Permanent Display at the National Museum of Fine Arts, Proceedings of History Week 1983, pp. 97-124.
Espinosa Rodriguez A., The National Museums Department: Origin and Development, Heritage 52, pp. 1025-35.
Fenech A., Great Britain Stamps used in Malta, Parts 3 & 4, PSM, Vol. 13 Nos. 1 & 2, pp. 3-6 & 14-17.
Fenech D., Pope Leo XIII considered seeking asylum in Malta in the 1880’s, WC, 13/10.
Friggieri O., Mikiel Anton Vassalli – It-Tnissil ta’ Kuxjenza Nazzjonali, LIS, 11, 18, 25/2.
Friggieri O., Portrait, a series in C: Ruzar Briffa, No. 14, pp. 391-2; Ġuże Muscat Azzopardi, No. 15, pp. 419-20; Ġuże Ellul Mercer, No. 16, pp. 446-8.
Galea B., Ir-Rabat, H, 23, 30/6; 7/7.
Galea John, Forty Years Ago at Żebbuġ – “Sword of Honour” presented to Lord Gort, ST, 11/3.
Galea Joseph, Old Games and Pastimes: Il-Ġostra, Heritage 51, p. 1005.
Galea Joseph, Villa Portelli at Kalkara, C 13, pp. 356-8.
Galea Joseph, The Methodist Church, C 15, pp. 400-1.
Galea M., The Ponsomby Memorial in Valletta, C 13, pp. 354-5.
Galea M., Mons. Vincenzo Labini, Le ħ en is-Santwarju Żabbar , No. 25, pp. 14-5.
Galea M., San Pawl Nawfragu u l-Knisja Tiegħu fil-Belt, Sagħtar 101, pp. 5 & 29.
Galea M., Tourist Guiding in Malta – A Historical Note, Times, 9/7.
Galea M., L-Isqof Annetto Casolani (1815-1866), LIS, 3, 10, 17, 31/3.
Galea M., Il-Kardinal Lavigerie u Malta, LIS, 4, 11, 18/8; 1, 15/9; 13/10; 3, 24/11.
Galea M., San Mikiel u Malta – Storja u Devozzjoni, LIS, 29/9.
Galea M., Il-Knisja tal-Madonna tas-Silġ Marsaxlokk, LIS, 18/2.
Galea M., L-Istatwa ta’ San Pawl fuq il-Ġżejjer ta’ Selmun, LIS Suppl., 4/2.
Galea M., Il-Kardinal Lavigerie u l-Kolleġġjata ta’ San Pawl il-Belt Valletta, LIS Suppl., 4/2.
Ganado A., Matteo Perez d’Aleccio’s Engravings of the Siege of Malta of 1565, Proceedings of History Week 1983, pp. 125-161.
Gauci C.A., Maltese Nobility: Heraldry, C 14, pp. 365-7.
Gauci J., Is-Sebgħa ta’ Ġunju 1919 – Il-Ġlieda għall-Ħelsien, Torċa, 10/6.
Ghirxi F., Wirt Ġensna, a cultural page in Torċa: series continued from 1984 entitled “Mal-Medda taż-Żmien” includes these subjects: It-Torri tal-Qrendi / L-Armerija taż-Żurrieq (1/1); Il-Kanċell tal-Fidda / L-imfietaħ tal-Ħakma (8/1); Il-Kappella ta’ Spinola / Il-Knisja tal-Madalena (15/1); Dak li llum hu l-Mużew ta’ l-Arti / L-Għajn tal-Ħasselin fl-Imsida (22/1); Sir Joseph N. Zammit / Bosredon de Ransijat (29/1); Il-Knisja tal-Eżiliati / Il-Kantuniera ta’ Żewwiġni (5/2); Il-Konservatorju ta’ l-Ordni / Dar il-Ħamiem fil-Belt (12/2); Il-Bust ta’ Innocenzo XII / Il-Bust ta’ Carafa (19/2);
[p.98]
[continued] L-Ammiral Emo/Knisja Spanjola (26/2); L-Għajn ta’ De Rohan taħt is-Saqqajja/It-Torri Għassies fl-Imdina (4/3). Series entitled “Il-Mużew tal-Katidral fl-Imdina,” 11, 18, 25/3; 1, 8/4. Series entitled “Kappelli u Knejjes Żgħar f’Pajjiżna”:- Ħ’Attard (15/4); Ħal Balzan (22, 29/4; 6/5); Birgu (20, 27/5); Birkirkara (3/6); Birżebbuġia (10, 17, 24/6); Bormla (17, 24/6); Burmarrad (1/7); Ħad-Dingli (8/7); Il-Furjana (8/7); Ħal Għargħur (15/7); Ħal Għaxaq (22/7); Il-Gudja (29/7 and letter of correction 12/8); Il-Magħtab: Sta Marija (5/8); Knejjes li m’għandhomx jeżistu fil-Gudja (5/8); Ħamrun (12/8); Gwardmanġia (12/8); Ħal Kirkop (19/8); Kalkara (19/8); Ħal Lija (26/8, 2/9); Ħal Luqa (2/9); Marsaxlokk (9/9); Marsa (9/9); L-Imdina (16/9); Mġarr (23/9); Mellieħa (23/9); Mosta (30/9; 7, 14/10); Imqabba (14/10); Msida (21/10); Naxxar (28/10; 4/11); Qormi (4, 11/11); Qrendi (18, 25/11); Rabat (25/11; 2, 9, 16, 23/12); Ħal Safi (30/12); Raħal Ġdid (30/12); Series to be continued in 1985.
Grech G.A., L-Artist Għawdxi Ġużeppi Agius, Torċa, 2/9.
Grech G.A., Il-Banda Leone u l-Ġimgħa l-Kbira, O, 13/4.
Griffiths J.A., Football in Malta, continuation of series in C 13, 15 & 17, pp. 342-4, 397-9 & 470-2.
Grima J.F., a number of articles in Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġorg Ħal Qormi - Erba’ Sekli ta’ Storja entitled: Tagħrif ieħor dwar l-Istatwa ta’ San Ġorg (pp. 95-6); Il-Vari tal-Ġimgħa Mqaddsa (pp. 98-104); Vari u Statwi Oħrajn (pp. 105-6); Kappillani u Arċiprieti tal-Parroċċa San Ġorg, Qormi (pp. 132-7); Parroċċi li ħarġu mill-Parroċċa ta’ San Ġorg (pp. 138-9); Knejjes Filjali fil-Parroċċa ta’ San Ġorg (pp. 140-2); Il-Franċiżi Jisirqu l-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġorg, Ħal Qormi fl-1798 (pp. 143-5); Kuntratt tax-Xogħol għall-Urna Ġdida tal-Monument fl-1782 (pp. 145-6).
Grima J.F., Some Maltese Christmas Customs, D, 22/12.
Grima J.F., Il-Proċessjonijiet tal-Ġimgħa l-Kbira fil-Ġżejjer Maltin, a series in M: Tagħrif Ġenerali (11/3); Oriġini tal-Proċessjonijiet (18/3); L-Istatwi Proċessjonali (25/3); Statwarji u Skulturi Maltin (1/4); Il-Gruppi Bibliċi fil-Proċessjonijiet (8/4); Gruppi Penitenzjarji / Baned, Marċi Funebri (15/4).
Grima J. F., Il-Proċessjonijiet tal-Għid il-Kbir fil-Ġżejjer Maltin, M, 22/4.
Grima J.F., Eroj ta’ l-Assedju l-Kbir - Dun Gioannello Cilia, M, 16/9.
Grima J.F., Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġorg, Ħal Qormi tal-1456, IT, 11/9.
Grima J.F., Tagħrif dwar ... Is-Sawm fl-Imgħoddi, Bejnietna, No. 19.
Grima J.F., Il-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira f’Ħal Qormi, Bejnietna, No. 20.
Grima J.F., Iċ-Ċentinarju tal-Bini tal-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġorg, Bejnietna, No. 21.
Grima J.F., Paġni Mill-Istorja: Id-Devozzjoni lejn il-Madonna fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġorg, Bejnietna, No. 22.
Grima J.F., Paġni mill-Istorja: L-artal u l-Vara tal-Kunċizzjoni, Bejnietna, No. 23.
Hjerting I., Maltas arkitekter forener fortid og nutid, Danske Prakti serende Arkitekter, Copenhagen, No. 6.
Koster A., The Kappillani - The Changing Position of the Parish Priest in Malta, Religion Power and Protest in Local Communities: The Northern Shore of the Mediterranean (ed. E.R. Wolf), Mouton Publishers, pp. 185-211.
Leaver A.J., History of Water Polo, a series in C 13-18, pp. 345-9, 382-7, 415-8, 440-5, 449-54 & 480-5.
Luttrell A., Malta before 870: Some Libyan Connections, Hyphen, Vol. IV No. 4, pp. 127-33.
Mahoney L.A., The Auberge de Castille, ST Suppl., 5/8.
Mallia G., Children’s Book Illustrations in Malta, The Teacher 10 & 11, (parts 2 & 3; part 1 in 1984).
Manduca J., Maltese Cartography: Melita Insula Vulgo Malta, W.J. Blaue, 1662, Heritage 53, p. 1054.
Mangion R., Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Gejtanu, IT, 11/8.
Martinez La Restia Statella, B. de; L’Ordine di Malta e L’Europa nel “Catalogue of the Records of the Order of St John of Jerusalem in the National Library of Malta,” La Fardelliana, A. III-N. 1, January/April, pp. 57-86.
Micallef D., Torri Cumbo, C 16 & 18, pp. 430-2 & 477-9.
Micallef D., Portrait: Sir Luigi Camilleri, C 17 & 18, pp. 473-6 & 500-4.
Micallef G., Il-Kappillani ta’ Ħal Luqa, Ħal Luqa 350 Sena Parroċċa, pp. 19-29.
[p.99]
Miceli A.G., Tifkiriet Operistiċi, a series in O: 9, 16, 30/1; 6, 20/2; 5, 12, 19, 26/3; 9, 16, 23/4; 7, 14, 21, 28/5; 11, 18, 25/6; 2, 9, 16, 23, 30/7; 6, 13, 20, 27/8; 10, 17, 24/9; 1, 8, 16, 22, 29/10.
Mizzi J.A., Malta Post Office Centenary, ST, 30/12.
Mizzi J.A., Scouting in Malta, a series in C 13, 15 & 17, pp. 337-40, 412-4, 455-7.
Mizzi P., Old Guns and Weaponry: Brass Guns at Mdina, Heritage 51, p. 1008.
Mizzi P., Dr Anton Buttigieg, Heritage 51, backcover.
Mizzi P., Can. G.P. Agius de Soldanis, Heritage 51, backcover.
Mizzi P., Ruzar Briffa, Heritage 52, backcover.
Mizzi P., Dun Pawl Micallef, Heritage 53, backcover.
Mizzi P., Old Springs and Fountains: Għajn Rasul, Heritage 54, pp. 1078-9.
Mizzi P., Giuseppe Grech, Heritage 54, backcover.
Montanaro E.F., Malta in the Epic of Naevius, Heritage 52, pp. 1021-4.
Montanaro E.F., Vincenzo Maria Cremona, Xenografu u Statwarju 1851-1912, Programm Festa San Ġorġ, Victoria G ħ awdex , pp. 57-63.
Montanaro E.G., Monuments: Capt. Rinaldo Sciberras, Heritage 52, p. 1040.
Montanaro E.G., Sa Maison Garden, C 14 & 15, pp. 388-90 & 402-5.
Nelson B., La Legion Maltais - A Few Comments, Times, 7/3.
Pace M.P., Il-Kittieb Għawdxi Ġorġ Scicluna, Sag ħ tar 100, pp. 5 & 11.
Pellegrini V.M., A Prolific Composer: Carmelo Pace, C 16 & 18, pp. 421-5 & 492-6.
Saliba P., Id-Devozzjoni lejn San Pawl fir-Rabat u fl-Imdina, LIS Suppl., 4/2.
Sammut F., Il-Knisja ta’ San Xmun Appostlu fil-Wardija, Paulus No. 11, pp. 21-22.
Sammut G., Tentufiet ta’ Tagħrif dwar Balluta, IT, 28/7.
Sammut P., Tagħrif Storiku: Il-Palk Prinċipali, Bejnietna, No. 20.
Savona Ventura C., Maltese Flora and Fauna: Maltese Wall Lizards, Heritage 51, pp. 1006-7.
Schembri G., Mill-Ħajja Reliġjuża u Soċjali tal-Parroċċa San Ġorġ, Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġorġ, Ħal Qormi - Erba’ Sekli ta’ Storja, pp. 108 -130.
Schembri G., Il-Kleru ta’ Ħal Qormi mill-1706 ’il Hawn, Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġorġ, Ħal Qormi - Erba’ Sekli ta’ Storja, pp. 147 -153.
Schembri P.J., Maltese Snakes, C 13, pp. 350-1.
Schembri P.J., The Algerian Hedgehog: “Il-Qanfud,” C 15, pp. 406-7.
Schembri P.J., Maltas Unique Land Snails, C 17, pp. 462-3.
Schiavone L., Grand Masters of Malta: Pierino del Ponte (1452-1535), Heritage 53, pp. 1041-53.
Scicluna Bonnici K., Ħaż-Zebbuġ: Kif Żviluppa, Torċa, 17/6.
Scicluna Bonnici K., Mitt Sena mindu l-Uffiċċju tal-Posta f’Malta Kiseb l-Awtonomija Tiegħu (1885-1985), Torċa, 30/12.
Spiteri C., Is-Salib tal-Kavallieri, IT, 2/1.
Spiteri C.B., Memorji mill-antik - It-Teatru Rjal, Il-Ferrovija f’Malta, Il-Bidu tad-Dawl f’Malta, IT, 8/5.
Spiteri N., Wied il-Għajn, Le ħen Farsons , Vol. 2 No. 5.
Spiteri N., Il-Gran Mastru Antoine de Paule u Sant’Anton, Le ħ en Farsons , Vol. 2 No. 7.
Spiteri Maempel G., Il-Monument ta’ Ħal Qormi, IT, 19/4.
Storace J., Malta in the Second World War,, series in Heritage 51, 53 & 54, pp. 1009-20 & 1055-72.
Storace J., Commanderies of the Order: Mailberg, Heritage 54, pp. 1078-9.
Sultana J., The Barn Owl ... nears extinction, C 14, pp. 376-7.
Szczerbu W., Fortyfikacje Malty, Spotkania z Zabytkami, Warsaw, No. 4.
Tarpey B.N., ‘La Legion Maltais,’ Times, 12/1, (Answered by letter by Wismayer J. M., 27/1) and 16/2.
Tarpey B.N., Treasures Looted by Napoleon from Churches in Malta, Times, 21/1.
Tarpey B.N., Malta Revisited, Times, 12/7.
Tarpey B.N., Russia and the Knights of St John, Times, 3/8.
Tarpey B.N., Lord Nelson in Malta, Times, 11/10.
[p.100]
Tonna E.S., Msida Bastion Cemetery, Times, 18/6.
Tonna E.S., Liturgical Feast of St Publius: Some Historical Reminiscences, ST, 22/1.
Tonna E.S., Il-Festa ta’ San Kalċedonju, LIS, 28/7.
Tonna E.S., Santu Rokku - Tifkiriet, LIS, 18/8.
Vella A., A Concise History of Malta - The Great Siege, Heritage 51, pp. 1001-4.
Vella G.J., Kav. Rafel Bonnici Calì - Pittur, Restawratur u Kittieb, Pronostku Malti, pp. 125-30.
Vella Apap N., Bidu ta’ l-Oratorju Don Bosco fir-Rabat t’Għawdex, LIS, 31/3.
Vella Apap N., Il-Gvernatur ta’ Għawdex Fra Francesco de Cordova (1676-77), Sagħ tar 100, p. 14.
Vella Apap N., It-Templu ta’ Ras il-Wardija f’Għawdex Puniku jew Ellenistiku?, Pronostku Malti, pp. 133-8.
Vella Apap N., Luigi Billion (1860-1939), Programm Festa San Ġorġ, Victoria G ħ awdex , pp. 27-9.
Wettinger G., Early Maltese and Gozitan Placenames, C 13 to 18, backcovers.
Wettinger G., Burials in Maltese Churches: 1419-1530’s, Hyphen, Vol. IV No. 2, pp. 39-45.
Wettinger G., Ħal Qormi Qabel il-Miġja tal-Kavallieri, Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġorġ, Ħ al Qormi - Erba’ Sekli ta’ Storja , pp. 3-6.
Wettinger G., The Arabs in Malta, Mid-Med Bank Ltd Report and Accounts 1984, pp. 22-37.
Wickman V., Valletta Shipping, a series in C: The Swedish Connection (No. 14, pp. 373-5); The Wine Ships (No. 16, pp. 436-9); The Post-War Years (No. 18, pp. 497-9).
Wickman V., The Chamber of Commerce and Our Merchant Fleet, The Commercial Courier, No. 14 (15 Oct) pp. 519, 523, 525, 527 & 531; No. 15 (5 Nov.) pp. 565, 567, 571 & 575.
Wismayer J.M., La Valetta’s Sword and Poniard, Times, 16/4.
Wismayer J.M., The Regimental Colours at St John’s Oratory, Times, 8/11.
Wismayer J.M., For Manoel - A Plea, ST, 16 & 23/9.
Wismayer J.M., Fort Tignè, ST, 23/12.
Xuereb P., Maltese Libraries throughout the Ages, The Year Book, pp. 365-72.
York B., Uncovering the History of the Maltese in Australia, Times, 19/11.
Zahra F., Statwi u Purċissionijiet ta’ l-Irxoxt, IT, 21/4.
Zahra L., St John and St James Cavaliers in Vittoriosa, Times, 10/9.
Zahra L., Storja u Arti f’San Ġwann, a series in M continued from 1983: Il-Kappella ta’ San Ġakbu (8/1); Il-Kappella ta’ San Ġorġ Martri (22/1); Il-Kappella ta’ San Sebastjan M (19/2); Il-Kappella tas-Sagrament (18/3); L-Oratorju (29/4); Is-Sagristija (27/5); It-Tapezzerija jew l-Arazzi ta’ San Ġwann (17/6); Il-paviment (15/7); Il-Presbiterju (29/7); Il-Kappella tal-Bibien (2/9); Ir-Relikwi (23/9); Teżori Oħra (21/10).
Zahra L., Personalitajiet Malin, in M: Gavino Gulia (9/9); L-Imħ allef Debono (23/9).
Zahra L., L-Aħħar Żmenijiet ta’ l-Ordni f’Malta, a series in M: Il-Maltin kienu ddejqu mill-Ordni (4/11); L-Invażjoni tal-Franċiżi f’Malta (2/12); Il-Bidla - Mill-Ordni għar-Repubblika (30/12). Series continued in 1985.
Zahra L., Relikwija ta’ Xewka mill-Kuruna ta’ Kristu, IT, 17/4.
Zahra L., Il-Parroċċa ta’ San Lawrenz tal-Birgu: Knisja ta’ Ġrajja, IT, 17/8.
Zahra L., Fil-Birgu ... Kollox ifakkrek fl-Assedju, IT, 8/9.
Zahra L., Il-Birgu jew Bormla? Pronostku Malti, pp. 121-3.
Zahra L., Il-Bini tal-Fran tal-Flotta Ngliża fil-Belt Vittoriosa, Le ħ en Farsons , Vol. 2 No. 4.
Zahra L., Palazzi Antiki ta’ Vittoriosa - It-Teżor u l-Fran tal-Ordni, Le ħ en Farsons , Vol. 2 No. 5.
Zahra L., Il-Palazz tal-Kaptan Ġenerali tax-Xwieni, Leħ en Farsons , Vol. 2 No. 6.
Zahra L., Il-Palazz tal-Kmandant tat-Tarzna ta’l-Ordni, Le ħ en Farsons , Vol. 2 No. 7.
Zahra T., The ‘Sette Giugno,’ C 14, pp. 368-72.
Zammit A.J., Ċentru Marjan tal-Lunzjata, LIS, 11/2.
Zammit B., It-Torri ta’ San Pawl il-Baħar, Paulus No. 11, pp. 11-2.
Zammit B., Il-Ġżejjer ta’ San Pawl, Paulus No. 11, pp. 14-5.
Zammit V., The Feast of St John the Baptist at the Time of the Knights, ST, 24/6.
[p.101]
Zammit V., Il-Wasla tar-Relikwiji fil-Grotta ta’ San Pawl, LIS, 4/2.
Zammit V., L-Inżul tat-Torok fl-1614, H, 2/7.
Zammit V., Spedizzjonijiet Navali fi Żmien il-Gran Mastru Alof de Wignacourt 1601-1602-1603, Pronostku Malti, pp. 99-111.
Zammit V., Is-Santwarju attakkat mit-Torok fl-1614, Festa Marija Bambina Mellie ħ a , pp. 24-5.
Zammit W.L., Ix-Xiri tal-Qamħminn Sqallija fl-1680, Pronostku Malti, pp. 113-9.
Zammit W.L., Dr Herbert Ganado, Heritage 52, backcover.
Zammit W.L., Parish Titular Statues: Our Lady of Sacro Cuor, Heritage 54, p. 1080.
Zammit W.L., Sir Richard More O’Ferrall, Heritage 54, backcover.
Zammit W.L., Il-Knisja ta’ San Ġwann t’Għuxa f’Bormla, Sagħtar 101, pp. 10-1.
Zammit W.L., L-Imtieħen tal-Gran Mastru Cotoner (1674-1684), Sagħtar 104, pp. 5 & 7.
Zammit W.L., Pharmacies in Sliema (1875-1940), The Year Book, pp. 357-9.
Zammit Gabarretta A., Documents relating to Maltese History in the State Archives of Naples, Proceedings of History Week 1983, pp. 65-72.
Zammit Gabarretta A., Life in Besieged Valletta: A Contemporary Report of 1800, ST, 15/1.
Zammit Gabarretta A., Bishop Labini in Besieged Valletta - from a letter of Sir Alexander Ball, ST, 11/3.
Zammit Gabarretta A., The Church of St Lawrence and the Grand Masters of the 17th Century, ST, 5/8.

ABBREVIATIONS:

C - Civilization
D - The Democrat
Ħ - Il-Ħajja
IT - In-... Tagħna
LIS - Leħen is-Sewwa
M - Il-Mument
O - L-Orizzont
PSM - The PSM Magazine
ST - The Sunday Times
Times - The Times
Torċa - It-Torċa
WC - Weekened Chronicle

Joseph F. Grima