Source: Melita Historica. 9(1987)4(385-394)

[p.385] Melitensia 1986

A List of Articles on Maltese History Published in 1986

Joseph F. Grima

Abdilla J., Ships of the Order - The Third Rate, Heritage 59, p. 1176.
Ships of the Order – The Tartana, Heritage 62, p.1240.
Abela J., Storja tal-Knisja “Madonna tal-Hniena” Bir-id-Deheb, Zejtun, Holqa Bejnietna, Nos 4, 5, 6.
Abela P.G., Il-Wasla tas-Sorijiet Dorotej fl-Imdina, F.P. Mdina, pp. 7-11.
Abela S., Series in Fjur tal-Karmnu, viz.: Il-Karmelitani fl-Imdina (No. 3, January); Il-Karmelitani fil-Belt Valletta (Nos. 4 & 5, February & March); Il-Karmelitani fil-Balluta (No. 6, April); Il-Karmelitani f’Santa Venera (No. 7, May); Il-Karmelitani fil-Fgura (No. 8, June); Il-Karmelitani fil-Fleur-de-lis (No. 9, July); Il-Karmelitani fil-Knisja 1-gdida ta’ Santa Venera (No. 10, August/October).
Agius M., Holy Week in Valletta, T, 27/3.
The San Girgor Procession, T, 2/4.
Agius T., L-Istatwa ta’ Santa Marija fl-Imqabba - Taghrif migbur fl-1836, F.P. Imqabba (Assumption).
Agius Muscat A., Louis Ducros and Malta, ST, 27/7, 3 & 10/8.
Anon., Il-knisja Parrokkjali ta’ San Lawrenz f’Ghawdex: L-Ewwel Centinarju mit-Tqeghid ta’ l-Ewwel Gebla (1886-1986), M, 10/8.
Wirt Malti tal-Milied, a series in M: Il-Bolol tal-Milied (30/11); Il- Pageant tal-Milied f’San Lawrenz Ghawdex (7/12); Il-Presepju (14/12); Id-Drawwiet Inglizi (21/12).
Blessed Adrian Fortescue, Knight of Malta, ST, 1516.
Cospicua Statue Restored, ST, 14/12.
The Royal Malta Artillery in Egypt 1940-1943, ST, 21/12.
Tifkira ta’ Tfuliti tletin sena ilu: Il-Krizi tas-Swejz 1956, Il-Mosta, No 121, Sept/Oct.
The Development of the Banking Sector in Malta - Part II: 1860s to End of World War II, Central Bank of Malta Quarterly Revue, March, pp. 16-23.
Personaggi Ewlenin fil-Bini tal-Knisja, Souvenir F.P. Msida.
It-Tqeghid ta’ l-Ewwel Gebla, Souvenir F.P. Msida.
Wirt Artistiku fil-knisja Parrokkjali, Souvenir F.P. Msida.
Socjetà Muzikali tal-Gilju, F.P. Mqabba (Our Lady of the Lily).
Seba’ Santa Marijiet, I1-Marsa, No 206, August.
L-iskultur Pietro Paolo Azzopardi, Bormla, No 133, February.
Malta fl-Imghoddi, a series in Saghtar continued from 1985: Il-knisja Konventwali ta’ San Gwann (No 116, p.24); L-Imtarfa qabel l-Ewwel Gwerra (No 120, p.25); Putirjal minn Barra (No 121, p. 11); It-Teatru Rjal (No 122, p. 23).
Il-Komm. Wistin Camilleri u l-Festi Esterni ta’San Gorg fir-Rabat, Ghawdex, F.P. St George Gozo, pp 27-9.
Filantropi Maltin, Saghtar 120, inside front cover.
Storja u Kultura, a series in Lehen il-Parrocca Haz Zebbug, Città de Rohan (No 1); Il-Parrocca San Filep f’Haz Zebbug (nos 2 & 3); Il-Vari tal-Gimgha l-Kbira (No 4); It-Talba biex Haz Zebbug issir Belt (no 6); Il-Knisja (Malta fis-sekli XIV u XV (No 7); Francesco Saverio Bonanni / Mons. Ambrog Buttigieg (No 8); Patri Gwann Evangelista Spiteri (1854-1924)(No 10).
22 tax-Xahar ta’April, 1936 – Rapport tal-Konsagrazzjoni, Excelsior, 52. Kif kienet issir il-Konsagrazzjoni ta’Knisja, Excelsior, 52.
Lista tal-Kappillani tal-Parrocca San Bartilmew Gharghur, Excelsior, No 52.
Mil-Arkivji, Il-Parrocca Taghna H’Attard. L-Inkwadri ta’ l-Altari tal-Knisja: Harsa Hafifa, Il-Parrocca Taghna H’Attard.
Birkirkara u Niesha, F.P. Birkirkara, (St Helen), pp. 19-23.
Il-Parrocca ta’ 1-Imqabba, F.P. Imqabba (Assumption), pp. 12-13.
Il-Gran Mastru Vilhena u l-Furjana, F.P. Floriana, p. 9.
Il-Knisja tal-Madonna tal-Abbandunati il-Wardija, (Paulus), No 13, pp. 9-10.
Aquilina G., L-Istitut ta’ Fra Diegu ghalaq mitt sena, M, 12/1.
Attard A., Santa Katerina ta’ Lixandra u Malta, LIS, 21/1.
Attard A.F., Folklore, a series in O: L-Imbroll (3/1); Il-Hnejja (7,14 & 28/2; 7/3, 4/4); Il-hrejjef ta’ Patri Magri (16/5); In-Nicca ta’ Fra Krispin (5/9).
Attard J., A Silent Hero in Santa Marija Convoy, T, 15/8.
Prof. Guzè Galea (1901-78), Heritage 59, backcover.
[p.386]
Attard J. M., Maltese Topography: Marsalforn, Heritage 60, pp.1199-1200.
Azzopardi F., Padre Fedele da Valletta OFM Cap (1762c-1824) – Predikatur, Letterat u Poeta, M, 21/12.
Azzopardi John (Canon), The Cult of St Liborius at Mdina Cathedral: Two Relics and a Painting, T, 5/8.
L-Imtahleb u Grajjietu, H 12/9.
Komposizzjoni Muzikali ghall-Purcissjoni tal-Madonna tal-Gilju, F.P. Imqabba (O.L of the Lily).
Documentary Sources on Caravaggio’s Stay in Malta, Mid-Med Bank Ltd Report and Accounts, pp. 43-67.
Il-Festa u 1-Fiera ta’ San Mattew tal-Magluba fl-1664, F.P. Qrendi (St Mary Band), p. 25.
Francesco Zahra’s Works in the Cathedral Church of Mdina and its Museum, Francesco Zahra 1710-1773, pp. 75-118.
Azzopardi John (S J), Il-Madonna ta’ Pinu: Storja ta’ Devozzjoni - Grajja ta’ 103 sena ilu, H, 21/6.
Portrait: Ninu Cremona, C, pp. 806-8.
Baldacchino A., Our Indigenous Tree: Il-Ballut - The Holm Oak (Part 1), C, pp. 701-2.
Bartolo L., Il-Knisja tal-Imsida – Monument tal-Providenza, O, 18/7.
Battiti Sorlini C., The Megalithic Temples of Malta – An Anthropological Perspective, Archaeology and Fertility Cult in the Ancient Mediterranean, pp. 141-150.
Bezzina F.S., Mro Giovanni Vella, Il-Festi Taghna s-Siggiwin.
Bezzina John, L-Ahhar Kappillan ta’ San Gorg il-Kanonku Dun Pawl Lamagna, Bormliz, (1673-1689) O, 31’55.
Is-Soci tal-Banda ‘La Vincitrice’ fl-1882, F.P. St George Gozo, pp. 61-6.f
Distribuzzjoni tal-Kunjomijiet fil-Mellieha, F.P. Mellieha, pp. 15-7.
Kunjomijiet ezistenti fl-1985 F’San Pawl il-Bahar, f’Burmarrad w il-Manikata, Paulus 13, pp, 13-21.
Bezzina Joseph, The Gozo-Malta Ferry Service, The Year Book, pp. 394-6.
Il-Bini tul is-Sekli tal-Matrici ta’ Santa Marija, L-Ghid ta’ 1-Assunta, pp. 6-8.
Lourdes Home – Monument ta’ Mhabba lit-Tfal f’Eghluq il-50 Sena ta’ Hajja, Almanakk
tad-Dar ta’ S. Guzepp (Ghawdex) u Lourdes Home, pp. 29-32.
Bianchi C., Fil-25 ta’ Mejju 1743 Hal Qormi sar Belt Pinto, M, 25/5.
Karlo Darmanin u l-Belt Pinto, IT, 5/l).
Karlo Darmanin u l-Belt Pinto, Bejnietna 31.
Biaggi C., The Significance of the Nudity, Obesity and Sexuality of the Maltese Goddess of Fertility, Archaeology and Fertility Cult in the Ancient Mediterranean, pp. 131-140.
Boissevain J., Residential Inversion: The Changing Use of Space in Malta, Hyphen, Vol. V No 2, pp. 53-71.
Parenté et rôles familiaux à Malte, Les Sociétés rurales de la Mediterranée, Edisud.
Bonanno A., The Maltese Artistic Heritage of the Roman Period, Proceedings of History Week 1984, pp. 1-12.
A Socio-Economic Approach to Maltese Prehistory - The Temple Builders, Malta Studies of its History and Heritage, pp. 17-46.
Archaeology in Malta, a series in C: part 5 - The Earliest Inhabitants (pp. 748-9); part 6 Habitat and Religious Beliefs (pp. 809-12).
Bonavia C.G., Zabbar, 370 years a Parish, ST, 5/1.
Il-Faccata tas-Santwarju, Lehen is-Santwarju Zabbar, 35, pp 5-12.
Portrait of an Architect: Giovanni Bonavia (1671-1730), ST, 7/9.
Profil: Ganni Bonavia, Lehen is-Santwarju Zabbar 35, pp 19-21.
Bonavia’s Facade for the Zabbar Sanctuary (1738-50), ST, 14/9.
Bonavia J., Il-Purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira fil-Bazilika ta’ San Gorg, Ghawdex, H, 14, 21, 28/2; 7,14, 21, 29/3.
Bonello G., The Delivery Charge Marks 1816-1849, PSM, Vol. 15 No 1, pp. 26-32.
Bonello J., Il-Qima lejn l-Immakolata f’Bormla, RP, St George’s Band, Cospicua, pp. 33-7.
Bonnici Alex.,
[p.387]
The Ministers of the Inquisition Tribunal in Malta, Hyphen, Vol. V No 1, pp. 1-18.
Mitejn Sena ilu l-Parocca ta’ l-Isla saret Kolleggjata Insinji, LIS, 17/5.
Il-Purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira ta’ L-Isla, M, 23/3.
Il-Parrocca ta’ Marija Bambina fl-Isla – It-Tieni Centinarju minn mindu saret Kolleggjata (1786-1986), M, 18/5.
L-Istorja Nisranija u Socjali tal-Belt ta’ l-Isla, M, 29/6.
It-Tieni Twelid tal-Parrocca tal-Mellieha fl-1841, F.P. Mellieha, pp. 9-12.
Il-Furbani jahbtu ghall-Maltin fi triqthom lejn Ghawdex ghal Santa Marija, L-Ghid ta’ L-Assunta, pp. 2-4.
Mons De Piro f’riglejn il-Madonna tal-Mellieha, F.P. Mellieha, p 31.
Bonnici Alfred, Disinfection, parts 8 & 9, PSM, Vol. 15 Nos 1 & 2, pp. 9-15 & 9-13.
The “Boite Mobile” Mark of Malta, PSM, Vol. 15 No 1, pp 33.
Bonnici Cali’ L., Drawwiet Religjuzi Maltin, L-Imnara 10, pp. 129-132.
Bonnici Cali’ R., Identification of the Bozzetto of Saint Paul’s Statue enshrined in Valletta, Proceedings of History Week 1984, pp. 13-20.
Zwieg Malti fl-Antik, L-Imnara 10, pp. 139-144.
San Publiju fl-Arti, F.P. Floriana, p. 15.Artisti 11 Niftakar, a series in LIS continued from 1985: Fra Luigi Poggi – pittur u skultur 1872-1958 (11/1); Gorg Borg – Skultur 1903-1983 (8/3); Guzeppi Galea – il-pittur tal-veduti 1905-1985 (3/5); Karmnu Mallia “Il-Lhudi” 1880-1930 / Saver Vella – Skultur seklu 20 (2/8); Ganni Vella – Pittur 1885-1977 (23/8).
San Publiju ta’ Malta, LIS, 18/1.
San Pawl, San Duminku u l-Inkwizitur, LIS, 8/2.
L-Appostlu Modern ta’ Malta – Dun Gorg Preca (1880-1962), LIS, 12 & 19/7.
Is-Seba’ Santamarijiet ta’ 70 sena ilu – Storja u Folklor, LIS, 9/8.
Xi Tifkiriet tal-Milied, LIS, 20/12.
Borda Vassallo F., Il-Knisja ta’ San Pawl f’Birkirkara, H, 10/2.
Borg E.V., Farrugia ta’ l-Imdina: Tliet generazzjonijiet ta’ induraturi, H, 5 & 12/6.
Portrait: Tony Sciberras, C, Nos 27 & 28, pp. 750-3 & 779-82.
Borg Joe, Jum il-Helsien mit-Tigrif tar-Rotunda Taghna, Il-Mosta, No 118 Jan/Mar.
L-Opra tal “Buone Morte” jew ta’ l-Agunija taghlaq 300 sena mwaggfa, Il-Mosta, No 122, Nov/Dec.
Borg Joseph, Malta Through the Ages, a series in C, parts 7 & 8: The building of Valletta (No 27, pp. 750-3); The Changing face of the Maltese Islands (No 29, pp. 796-9).
Vicendarji, Kappilani u Arciprieti tal-Furjana, F.P. Floriana, p. 19.
Borg M., L-Ewwel Centinarju mit-Tqeghid ta’ l-Ewwel Gebla tal-Knisja Parrokjali ta’ San Lawrenz (1886-1986), LIS, 9 & 16/8.
Borg S. & Mizzi P., History of Monastic Orders: The Augustinians at Gozo, Heritage 61, pp. 1201-8.
Borg V., Malta and Its Palaeochristian Heritage: A New Approach, Malta Studies of its Heritage and History, pp. 47-86.
Tmiem il-Qalbiena Dun Mikiel Xerri u Shabu, Programme Monument Dun Mikiel Xerri u Shabu, pp. 9-24.
Brandi C., Relazione su “La Decollazione del Battista” del Caravaggio a Malta, Mid-Med Bank Ltd Report and Accounts, pp. 77-9.
Briffa C., Prehistoric Ships in Malta, The Year Book, pp. 402-6.
Buhagiar M., Francesco Vincenzo Zahra: A Critical Appreciation, Francesco Zahra 1710-1773, pp. 39-74.
The Qormi Pala d’Altare and Artistic Patronage in Malta during the 15th and early 16th Centuries, Proceedings of History Week 1984, pp. 21-31.
Xoghlijiet ta’ l-Arti fil-Knisja l-Qadima ta’ San Sebastjan, Hal Qormi - Apprezzament Kritiku, Parrocca San Sebastjan, Qormi - Hamsin Sena Parrocca 1936-1986, pp. 32-8.
San Bastjan fl-Arti Maltija, LIS, 15 & 22/2; 1/3.
Buhagiar V., Kappelli ta’ Santa Liena, F.P. Birkirkara (St Helen), pp. 25-9.
Calleja R., Festa tal-Madonna tal-Karmnu fil-Balluta - Taghrif Storiku dwar il-Knisja, M, 27/7.
Camilleri A.G., Mill-Partit tal-Haddiema ghall-Partit Mintoffjan, a series in LIS continued from 1985: 11/1; 1 & 15/2; 8 & 29/3; 19/4; 10 & 24/5; 7 & 21/6; 12/7; 2/8; 13 & 27/9; 25/10; 29/11.
Camilleri D., San Koronatu, il-Kon-Patrun tan-Nadurin, LIS, 8 & 15/11.
Camilleri J.C., The dark brown crust loaf - Maltese staple food for generations, ST, supplement, 21/1.
Mosta’s Good Friday Procession, The Year Book, pp. 406-15.
The Live Crib at Lija, C 27, pp. 729-31.
San Guzepp ta’ Hal Kirkop, Saghtar 117, p. 3.
Xi Taghrif fuq il-Milied Malti, Saghtar 122, pp. 14-5.
[p.388]
Camilleri J. C. & Fiorentino E., The Parish of Cospicua is 400 years old, ST, 25/5.
Camilleri J.J., Att ta’ l-Attendenza fl-Iskejjel (1946), Il-Mosta, No 122, Nov/Dec.
Camilleri V., Sant’Agata, Patruna ta’ Malta, LIS, 1/2.
St Agatha’s Catacombs (Part 3): The Stone Slabs, C 28, pp. 772-5.
Camilleri Flores A., The Oldest Extant Trade Union in Malta – The Movement of United Teachers (1919-1969), C 29, pp. 792-5.
Captur V., Francesco Zahra Exhibition – Variation in Assessment, T, 7/6 & 15/7.
Cardona G., Dun Gorg Fenech, M, 30/3.
Dun Gorg Fenech, LIS, 12 & 26/4.
Lejn it-Centinarju ta’ L-Ursolini, LIS, 18/1.
84th Birthday and 20th Anniversary – Fr George Fenech, ST, 30/3.
Fr. George Fenech – Engineer, Sun-dialist, Astronomer, ST, 6/4.
Dun Karm u Haz-Zebbug, Torca, 24/10.
Caruana J.F., Il-Banda Maria Mater Gratiae u L-Innijiet Li nghatat bejn 1883-1913, F.P. Zabbar (M.M. Gratiae Band), pp. 25-9.
Caruana M., Il-Knisja ta’ l-Isla taghlaq 200 sena Kolleggjata, IT, 19/5.
Mitejn Sena minn Grajja Specjali fl-Isla, H, 20/5.
Cassar P., The Availability of Medical Records in Malta: an Historical Retrospect, Proceedings of the 6th European Conference on Health Records, Malta, Ecomed.
Cassola A., The fast Printed List of Maltese Words, ST, 19/10.
Catania P., Il-Knisja Parrokjali tan-Naxxar, F.P. Naxxar (Peace Band Club).
Naxxar – Tifsira tal-Kelma, In-Nieqa, No 35, April.
Il-Pesta u r-Rahal, In-Nieqa, No 36, June.
In-Naxxarin ta’ Mitejn Sena Ilu, In-Nieqa, No 37, Dec.
Cauchi J.A., The Restoration of “The Beheading” and “St Jerome” in 1955/56, Mid-Med Bank Ltd Report and Acccounts, pp. 74-5.
Catalogue of Drawings, Francesco Zahra 1710-1773. pp. 141-3.
Cauchi J.A. & Espinosa Rodriguez A., Catalogue of Paintings, Francesco Zahra 1710-1773, pp. 127-140.
Ciappara F., M.A. Vassalli’s Sacred Patrimony, ST, 2/3.
M.A. Vassalli Studied for the Priesthood, ST. 9/3.
Cioffi J., Il-Kwadru u l-Istatwa ta’ Marija Immakolata ta’ Bormla, IT, 6/12.
Clews C., Tragedja u Rewwixta – zewg grajjiet fil-Karnival tas-seklu l-iehor, Torca, 11/5.
Min beda t-tigrija tal-Vitorja, Torca, 31/10.
Cocks C., The sermons of the boy, T, 13/12.
Coleiro M., Ir-Rahal ta’ Santa Venera u Grajjietu, F.P. St Venera, pp. 3-4.
Consiglo J.A., Main Dates in the History of Maltese Banking, T, supplement, 14/11.
Cordina J., The Presepju: Focal Point of the Maltese Christmas, D, 27/12.
Cremona J.J., Kommemorazzjoni ta’ Francesco Zahra fl-1974, Francesco Zahra 1710-1773, pp. 123-6.
Cuschieri L., Il-Wirja Religjuia tal-Mejda ta’ l-Appostli u l-Vari tal-Gimgha l-Kbira f’Paceville, L-Agostinjani Hamsin Sena f’Paceville, pp. 25-6.
Cutajar D., Francesco Zahra – Still a Little Understood Artist, T, 17/5, 7/5, 7/6, 15/7.
The Political Ideas of M.A. Vassalli, T, 6/8.
The Roots of Maltese Rococo Art, Property, No 1, Feb.
Albert Pullicino, an 18th Century Maltese Topographical Artist, Property, No 2, March.
Giuseppe Arcidiacono, Property, No 4, May.
The Schranz Family of Artists, Mid-Med Bank Ltd Desk Diary.
Caravaggio in Malta – His Works and Influence, Mid-Med Bank Ltd Report and Accounts, pp. 25-41.
Two Relief Carvings of Chalcolithic Malta, Archaelogy and Fertility Cult in the Ancient Mediterranean, pp. 163-8.
Cutajar D. & Cassar C.,
[p.389]
Malta’s Role in Mediterranean Affairs: 1530-1699, Malta Studies of its Heritage and History, pp. 105-140.
Budgeting in 17th Century Malta, Malta Studies of its Heritage and History, pp. 141-9.
Cutajar T.C., Cutajar T.C., San Gwann u l-Istorja Tieghu, Kazin Nazzjonalista ‘Giovanni Felice’ San Gwann.
Darmanin D., The Maltese Army Corps: I Cacciatori Maltese, Heritage 60, pp. 1186-91.
Diamantino C., Malta Maritime Mail, PSM, Vol. 15 No 2, pp. 14-9.
Diakonoff A., Two New Grapholotini from Malta and Madeira, Nota Lepidopterologica, Vol. 9, nos 3-4, pp. 170-4.
Dougall A., Seamen, Sealore, and Francesco Zahra, L-Imnara 10, pp. 125-8.
Ellul M., Il-Knisja l-Qadima ta’ San Sebastjan f’Hal Qormi – Apprezzament Arkitettoniku, Parrocca San Sebastjan, Qormi – Hamsin Sena Parrocca 1936-1986, pp. 27-31.
Birkirkara matul l-Ahhar Gwerra – Xi Tifkiriet, F.P. Birkirkara (St Helen), pp. 3-5
Ellul Galea A., Birth Centenary of Architect Joseph Damato, ST, 14/12.
Ellul Galea K., The Valletta Home of Trade Unionism, ST, 19/1.
Mil-Grajja tal-Maltin – Il-Festi Popolari Taghna, H, 26/7.
Il-Konvoj ta’ Santa Marija, H, 15/8.
Ellul Vincenti N., Maltese Confraternities: The Archconfraternity of the Holy Cross, Valletta, Heritage 62, pp. 1121-5.
Espinosa Rodriguez A., Francesco Zahra Exhibition, T, 15/7.
Il-Vara Titulari ta’ San Sebastjan f’Hal Qormi, Parrocca San Sebastjan, Qormi – Hamsin Sena Parrocca 1936-1986, pp. 23-6.
Hames Kwadri ta’ Giuseppe Calì fil-Parrocca tal-Mellieha, F.P. Mellieha, pp. 33-5.
Farrugia S., Il-Knisja l-gdida, F.P. St Venera, p 17.
Fenech A., Great Britain Stamps used in Malta, PSM, Vol. 15 No 2, pp 34-8.
Ferguson I.FG., New Views on the Hypogeum and Tarxien, Archaeology and Fertility Cult in the Ancient Mediterranean, pp. 151-62.
Filletti J.A., American Visitors in Malta, (1) Cornelius Vanderbilt, C 29, pp. 803-5.
Fiorentino E., Edward Lear in Malta, Proceedings of History Week 1984, pp. 33-40.
Fiorini B., Ekklesjastici Maltin f’servizz Episkopali barra minn Malta, LIS, 7/6.
Isqfijiet Barranin ta’ nisel Malti, LIS, 21/6.
L-Inkwizituri ta’ Malta, LIS, 6 & 20/9.
Fiorini S., A Survey of Maltese Nicknames, I - The Nicknames of Naxxar: 1832, Journal of Maltese Studies, No 16, pp. 62-93.
Status Animarum II: a Census of 1687, Proceedings of History week 1984, pp. 41-100.
Friggieri O., Il-Kompozitur Vincenzo Bugeja, IT, 12/4.
It-Tifsira Nazzjonali ta’ Dun Karm, Torca, 31/10.
Portrait: Sir Temi Zammit, C 26, pp. 716-9.
Portrait: Gwann Mamo, C 28, pp. 761-2.
Vincenzo Dimech u Vincenzo Bugeja: zewg artisti marbutin mal-Furjana, F.P. Floriana, p. 17.
Galea B., Ghaliex il-Knisja tar-Rabat tissejjah ‘San Pawl barra s-Swar,’ M, 1516.
Galea J., Il-Kongura tal-Ilsiera, Il-Pulizija, Jan/Feb, pp. 9-10.
Buildings of Valletta: The Castellania, Heritage 60, p. 1187.
Abbate Giuseppe Vella 1739-1814, Heritage 61, backcover.
Trip Villegaignon – It-Triq tal-Knisja tal-Karmnu, F.P. Mdina, pp 21-5.
Galea G., Kif niftakar lis-surmast Carmelo Tonna Artist, Skultur u Disinjatur mir-Rabat, Malta, LIS, 21/6.
Galea M., Mons Salvatore Imbroll – Prelat Malti ta’ l-Ordni ta’ San Gwann, a series in LIS continued from 1985: 4/1, 1/2.
Il-Kardinal Lorenzo Litta u l-Kolleggata ta’ San Pawl Nawfragu, LIS, 8/2.
Mons. Ignazio Panzavecchia (1855-1925), LIS, 27/9; 4/10 & 18/10.
An Austrian traveller in Malta at the turn of the century, ST, supplement, 12/1.
Hirohito’s Visit to Malta 65 years ago, ST, 16/11.
The Papaffy Memorial, C 26, pp. 720-1.
Galea S.R., A Bicentennial Celebration (Senglea), T, 20/5.
Galea Scannura C.,
[p.390]
A series in M on Malta during the Middle Ages continued from 1985: Kif il-Gzejjer Maltin ghaddew f’idejn il-Hohenstaufen (5/1); X’Kienu l-Krucjati u b’liema mod laqtu lil Malta (2/2);
L-Angevini f’Malta (1268-1282) / X’gara fil “Vespri Sqallin” u b’liema mod rabat lil Malta ma’ Aragona? (16/2); Minkejja l’-avventura ta’ Laura, Malta baqghet mal-kuruna ta’ Aragona / Is-seklu Erbaghtax: “Zmien it-Tiranni” (9/3); X’Wassal biex il-giejjer Maltin inghataw lil Gonsalvo Monroy? (20/4); Kif Zviluppa u x’setgha kellu l-gvern ta’Malta fis-seklu Hmistax (11/5); L-importanza strategika ta’Malta fi zmenijiet medjevali (15/6); It-Taghlirn u l-Kultura f’Malta Medjevali (3 & 10/8).
Ganado A., Italy’s Sixteenth Century Contribution to the Cartography of Malta, Imago et Mensura Mundi, pp. 221-32.
The Siege Map of Malta by Francesco de Marchi, Proceedings of History Week 1984, pp. 101-39.
The Growth of the Malta General Post Office 1802-1886, PSM, Vol. 15 No 3, pp. 10-36.
Girolamo Gianni (1837-1895) – Two decades of landscape painting in Malta, ST, 5/1.
Hotham’s Monument at Upper Barrakka: Plural Paternity Problems, ST, 9/12.
Ganado W., Dun Mikiel Xerri u Shabu u l-Qawmien kontra l-Francizi, Programme Monument Dun Mikiel Xeri u Shabu, pp. 3-8.
Gatt J.R., Il-Pittura fil-Knisja Kolleggjata u Parrokkjali ta’Bormla (part 2), Lehen il-Banda San Gorg, Bormla, pp. 41-3.
Gatt U.M., L-Agostinjani u s-Santwarju tal-Mellieha, F.P. Mellieha, pp. 19-30.
Gauci C.A., The Maltese Nobility, The Year Book, pp. 399-402.
Gauci J., Is-Sur tal-Qawra, Paulus 13, p.21.
Giorgio J., In-Nar tal-Festa fl-Antik, F.P. St Venera, p.21.
Ghirxi F., Sir Temi Zammit, Torca, 20/7.
Griffiths J.A., Football in Malta, a series in C, parts 15 & 16: The Gates are thrown wide open, (No 27, pp. 744-6); Towards a Century, (No 29, pp. 789-91).
Griffiths V.G., Strickland in 1886, ST, 28/12.
Grima J.F.,
[p.391]
The Iconography of the Maltese Good Friday Processional Statues: Their Development between 1960 and 1984, in Proceedings of History Week 1984, pp. 141-8.
Monthly Anniversary Stories, a series in D: The Abortive Anti-French Plot of 1799 – Maltese Patriots’ Futile Sacrifice (11/1); The Malta Tramways (1/2); March 1566 and 1571 – Two Valletta Anniversaries (1/3); Grand Master Alof de Wignacourt’s Aqueduct (5/4); The Beginning of the Great Siege of 1565 (3/5); The French Capture of Malta in 1798 (7/6); The Turkish Attack on Gozo in 1551(5/7); The Arab Conquest of Malta – A.D. 870 (2/8); The Outbreak of the Maltese Revolt against the French in 1798 (6/9); The Two Inaugurations of the Malta Royal Opera House (4/10); The Foundation of the University of Malta in 1769 (1/11); Jean Louis Guerin de Tencin – Founder of the National Library of Malta (6/12).
The Earliest Maltese Parishes, a series in D: The Mdina Cathedral (18/1); St Paul of Rabat (15/2); St Lawrence of Vittoriosa (15/3); The Gozo Cathedral (19/4); Santa Marija of Bir Miftuh (17/5); St Philip of Zebbug, Malta (31/5); St George of Qormi (21/6); St George of Victoria, Gozo (19/7); St Helen of Birkirkara (16/8); The Nativity of the Virgin – Naxxar (30/8); St Catherine of Zurrieq (20/9); St Nicholas of Siggiewi (18/10); St Catherine of Zejtun (15/11); The Assumption of Dingli (29/11); The Nativity of the Virgin – Mellieha (13/12); Bibliography and Further Reading (20/12).
Two Archaeological Sites in Gozo, D, 4/1.
The Harassment of the Jews during Holy Week in Malta, D, 27/3.
Qormi’s Titular Statue of St George, D, 28/6.
Il-Gublew tad-Deheb tal-Parrocca San Sebastjan f’Hal Qormi, M, 5/1.
F’Eghluq il-50 Sena mit-Twaqqif tal-Parrocca – Il-Knisja l-Gdida ta’ San Bastjan f’Hal Qormi, IT, 18/1.
Il-Bankun u l-Bradella tal-vara titulari ta’ San Gorg f’Hal Qormi, M, 6/7.
Il-Kwadri tal-Via Sagra fil-Knisja ta’ San Gorg, Hal Qormi, Bejnietna, No 29.
25 Sena Ilu: Zewg Vari Godda f’Hal Qormi – Zvilupp Importanti fl-Ikonografija tal-Vari tal-Gimgha l-Kbira, Bejnietna, No 30.
Opri ghall-Festa ta’ San Gorg bejn l-1884 u l-1895, Bejnietna, No 31.
It-Twaqqif tal-Fratellanza ta’ San Mikiel Arkanglu f’Hal Qormi fl-1739, Bejnietna, No 32.
Meta Saret il-vara tal-Kuncizzjoni ta’ Hal Qormi, Bejnietna, No 33.
The Beginning of the Great Siege of 1565, Maltese-American, No 3, Nov.
Il-Purcissionijiet tal-Gimgha Mqaddsa fil-Parrocca San Sebastjan, Sliem u Majja, 86/1.
Il-Vici-Parrocca ta’ San Sebastjan f’Hal Qormi (1918-1936), Parrocca San Sebastjan, Qormi – Hamsin Sena Parrocca 1936-1986, pp. 3-22.
Grima R., Military History of Malta: The Crimean Connection, Heritage 59, pp. 1166-75.
Holyoak D.T., Biological Species – Limits and Systematics of the Clausiliidae (Gastropoda) of the Maltese Islands, Journal of Conchology, Vol. 32 No 1, pp. 211-220.
Lanfranco G., Girolamo Darmanin – Recalling a forgotten artist, T, 10/7.
Sea Water Distillation at Sliema over a hundred years ago, T, 17/9.
Xi Centinarji tas-sena 1986 fil-gzejjer Maltin, H, 9/12.
Anniversarji tal-1986, H, 29/12.
L-Ewwel Hjiel dwar Glormu Darmanin, l-Iskultur li Hadem il-Vara tas-Sultana tal-Qalb ta’ Gesu; F.P. Sacra Cuor Sliema.
Recent Bibliography of interest to local folklorists – part 8, L-Imnara 10, pp. 148-53.
Popular Illustrations from life (5): Confraternity of the Blessed Sacrament, C 27, p. 747.
Trasport Minghajr Magni, a series in Saghtar coninued from 1985:
Il-Katalett (No 115, p. 13); Omnibus u Karozzin (No 116, pp. 8-9);
Karettun ghax-Xoghol (No 117, pp. 9-10);
Il-Karru tal-Mejtin (No 118, pp. 8 & 11);
Ghall-Passiggati (No 119, pp. 11-12).
Magro M., Id-Dahla Trijonfali fil-Qrendi ta’ l-Istatwa ta’ Santa Marija fl-1945, F.P. Qrendi (St. Mary Band), pp. 51 & 67.
Mallia F.S. Kitba fuq il-Blat fta’ Zaghruna, Excelsior 57.
Mallia Ph. National Monuments: Pius V at the City Gate, Heritage 60, pp. 1185-6.
Mamo L., L-Organista Slavu Mamo, Is-Siggiewi, Vol. 9 No 3, March.
Mangion A., Paintings for the Parish Church of Zurrieq c. 1756, Francesco Zahra 1710-1773, pp. 119-129.
Iz-Zurrieq isir Parrocca, F.P. Zurrieq (St. Catherine), pp. 5-10.
Linef fil-Knisja taz-Zurrieq jaghlqu hamsin sena 1936-1986, F.P. Zurrieq (St. Catherine), p. 15.
Mercieca A., Il-Bradella tal-Madonna, F.P. ZabbarM.M. Gratiae Band.
Micallef D., Verdala Castle (Parts 1 & 2), C 28 & 29, pp. 757-60 & 785-8.
Micallef J., Il-Knisja Parrokkjali ta’ Hal Luqa, Pronostku Malti, pp. 129-135.
Miceli A.G., Tifkiriet Operistici – L-Opra Marta, M, 23/2.
Mifsud M., Maltese Folktales, a series in C: 1. Torsinella (No 27, pp. 737-40); 2. The Seven-Headed Snake (No. 29, pp. 800-2).
Mizzi J.A., Scouting in Malta, a series in C, continued from 1985: 7. World War II and the Scouts (No 26, pp. 709-12); 8. The First Air Scouts (No. 28, pp.776-8).
Mizzi L., Malta Qabel il-Gwerra: Tifkiriet, Saghtar 120, p. 19.
L-Ewwel Air Raid, Saghtar 121, p. 13.
Hlisnieha B’Miraklu, Saghtar 122, p. 21.
Mizzi P., The Uprising of the Clergy, D, 22/11.
Gino Muscat Azzopardi 1899-1982, Heritage 59, backcover.
Maltese Emigration: The Economic Background, Heritage 60, pp. 1192-8.
Gabriel Henin 1696-1754, Heritage 61, backcover.
Street Shrines and Statues: Our lady of the Refugees, Heritage 62, pp. 1226-7.
Mgr Ignazio Panzavecchia 1855-1925, Heritage 62, backcover.
Mompalao de Piro J.C., The M.A.D.C. (1910-1985), C 28, pp. 763-6.
The M.A.D.C. The Year Book, pp. 415-7.
Montanaro A., Santa Marija 44 years ago, ST, 10/8.
Montanaro E.F., Alessandro Farrugia l-Iskultur tal-Vara ta’ San Mikiel 1791-1871, F.P. St George Gozo, pp.19-25.
Materials for the Life of Francesco Vincenzo Zahra, Francesco Zahra 1710-1773, pp. 1-38.
Montanaro E.G., God’s Acre: Msida Bastion Cemetery, C 26, pp. 722-8.
John Hookham Frere 1769-1846, C 28, pp. 767-9.
Floriana Parish Church, F.P. Floriana, p.13.
Morana A., Hal Luqa fis-snin 1419-1530, Lehen il-Parrocca, Nos 164,165 & 166, May/June/July.
Pacelli V., Gli Ultimi Anni della Produzione Artistica di Michelangelo Merisi da Caravaggio, Mid-Med Bank Ltd Report and Accounts, pp. 81-95.
[p.392]
Pellegrini V.M., Serati Memorabbli fit-Teatru Manoel, M, 16/2.
Peresso V., Il-Vara ta’ S. Sebastjan, M, 20/7.
Hal Qormi, il-Banda Pinto u San Sebastjan, Torca, 27/7.
Hal Qormi, il-Banda Pinto u San Sebastjan, F.P. Pinto Band Club Qormi, pp. 33-7.
Porsella Flores J., It-Tmienja ta’ Settembru, LIS, 30/8 & 6/9.
Pullicino E., Tumas Dingli, Il-Parrocca Taghna H’Attard.
Pullicino J., The Field of Maltese Folklore, Hyphen, Vol V No 2, pp.73-84.
Renfrew C., The Prehistoric Maltese Achievement and its Interpretation, Archaeology and Fertility Cult in the Ancient Mediterranean, pp. 118-130.
Said G., Swedish Letter Rates to Foreign Destinations, PSM, Vol. 15 No 2, pp. 20-2.
Sammut E., The Trial of Caravaggio, Mid-Med Bank Ltd Report and Accounts, pp. 69-73.
Sammut F.S., National Shrines: The Church of the Shipwreck, Heritage 59, pp. 1161-4.
Sant C., San Girgor Penitential Procession, T, 6/5.
Savona Ventura C., Carnivores of the Maltese Islands, C 26, pp. 713-5.
Scerri, L.J., Francesco Balbo di Correggio u l-Assedju ta’ Malta, Saghtar 119, pp. 25-6.
Gian. Francesco Abela, Missier l-Istoriografija Maltija, Saghtar 120, pp. 30-1.
Schmebri J., Il-Programm, Tridijiet u Panegierki tal-Festa ta’ San Nikola 1936-86, Is-Siggiewi, Vol 10, No 1, June.
Hamsin Sena Wara: Tifkiriet ta’ maltempata kbira fis-Siggiewi, Is-Siggiewi, Vol 10 No 2, Oct.
Schembri P.J., The Maltese Wall Lizard, C 27, pp. 741-3.
The Noble Fan-Shell, C 28, pp. 783-4.
Schinas H., Economic History of Malta: The French Administration of Valletta, Heritage 61, pp. 1215-20.
Sciberras A., Taghrif Storiku fuq il-Knisja tal-Agostinjani gewwa Paceville (1936-1986), L-Agostinjani Hamsin Sena f’Paceville, pp. 11-13.
Scicluna E., Joe Zammit Harison, an outstanding Tenor / Aida Sammut, ST, 14/12.
Soprano Bice Ciappara – an outstanding artist, ST, 21/12.
Scicluna J.P., ‘Operation Pedestal’ – the convoy that saved Malta, T, 14 & 15/8.
Scicluna Bonnici C., L-Ufficcju tal-Posta f’Bormla, Bormla, No 142, Nov.
Serracino Inglott P., The Fat Lady of Tarxien: A Dialogue on Woman as God, Priest and Politician, Malta Studies of its Heritage and History, pp. 1-16.
Spiteri N., Malta fi Zmien fl-Gwerra tal-Krimea, Lehen Farsons, Vol. 2 No 12, Spring, pp. 22-3.
Il-Fenici, Lehen Farsons, Vol. 3 No 2, Autumn, pp. 24-7.
Spiteri P.J., The Malta Centre of the Institute of Bankers, T, Supplement, 14/11.
Storace J., Maltese Personalities: Reggie Miller, Heritage 62, 1232-9.
Sultana D., John Murray’s celebrated ‘Handbook for Travellers to the East’ and the Bust of Vice-Admiral Sir Henry Botham at Valletta, T, 13/9.
Sultana J., The Robin: A Faithful Winter Visitor, C, 28, pp. 770-1.
Terribile T.,
[p.393]
San Pawl fit-toroq tal-Maltin, LIS, 8 & 15/2; 18/6; 12/7.
Slaleb u Kurcifissi fit-toroq tal-Maltin, LIS, 22 & 29/3.
Il-Parocca ta’ San Guzepp fl-Imsida, LIS, 19/7.
Marija Immakulata fit-toroq tal-Maltin, LIS, 6 & 13/12.
Nicec u Statwi tal-Madonna fit-toroq tal-Mellieha, F.P. Mellieha, pp. 41-2.
Manwel Sciberras, Ragel li ghamel gieh lil Rahal Twehdu, il-Qrendi, F.P. Qrendi (St Mary Band), pp. 42-3.
Nicec u Statwi tal-Karmnu fit-toroq tar-Rabat u ta’ l-Imdina, F.P. Mdina, pp. 13-5.
A series about Maltese parishes in H: Il-Kattidral ta’ l-Imdina 62551); Il-Kolleccjata ta’ San Pawl Nawfragu (8/2); Il-Parrocca ta’ San Pubbliju, Furjana (12/4); Il-Parrocca ta’ Santu Wistin tal-Belt (26/4), Il-Parrocca ta’ Sant’Andrija, Hal Luqa (5/7); Il-Parrocca ta’ San Guzepp fil-Kalkara (12/7); Il-Parocca ta’ San Bastjan, Hal-Qormi (19/7); Il-Parrocca ta’ Santa Venera (26/7); Il-Parrocca tas-Salvatur, Hal-Lija (2/8); Il-Parrocca ta’ San Gejtanu, Hamrun (9/8); Il-Parrocca ta’ l-Assunta, H’Attard (12/8); Il-Parrocca ta’ Marija Assunta, f’Had-Dingli (16/8); Il-Parrocca ta’ Stella Maris, tas-Sliema (23/8); Il-Parrocca ta’ San Giljan (30/8).
Valletta A., Malta’s Share of Tropical Butterflies, Nota Lepidopterologica, Vol. 9 Nos 3-4, pp. 279-81.
Vassallo C., The Maltese in 18th Century Cadiz: Some Preliminary Findings, ST, 5-10.
Vassallo L., Wied il-Ghasel: Dari u Llum, Il-Mosta, Nos. 121& 122, Sept-Dec.
Vassallo N., Arti u Storja fil-Kor tal-Knisja Parrokkjali tas-Siggiewi, Is-Siggiewi, Vol. 10 No 1, June.
Vella A.P., A Concise History of Malta, a series in Heritage: Social and Economic Progress (No 59, pp. 1177-84); The Navy of the Order (No 61, pp. 1209-14); Prince versus Pastor (No 62, pp. 1228-31).
Vella G., 75 Sena ilu, F.P. Sacro Cuor Sliema.
Vella G. J., Dun Gorg Fenech u l-Arloggi tax-Xemx, Pronostku Malti, pp. 99-107.
Vella H.R.C., Juno and Fertility at the Sanctuary of Tas-Silg, Malta, Archaeology and Fertility Cult in the Ancient Mediterranean, pp. 315-22.
Vella Ray, Dun Michelang Vella 1715-1792, Heritage 60, backcover.
Vella Raymond, Paintings by Francesco Zahra in Gozo, Francesco Zahra 1710-1773, pp. 121-2.
Vella Apap N., F’Eghluq il-Mitejn Sena mill-Ghotja tal-Gisem Qaddis ta­ San Klement Martri lill/Knisja Parrokkjali ta­ San Gorg 1786-1986, F.P. St George Gozo, pp. 33-7.
Grajjiet ix-Xlendi fl-Arkeologija, Pronostku Malti, pp. 137-43.
Il-Folklor tar-Randan madwar il-Bazilika ta­ San Gorg, LIS, 22-2.
Folklor mir-Rabat t’Ghawdex: Il-Festi u l-Vjatku, LIS, 31/5 & 14/6.
Il-Qima lejn il-Madonna tal-Karmnu fil-Knisja ta’ S. Wistin fir-Rabat t’Ghawdex, LIS, 19/7.
Tifkiriet tal-Milied fir-Rabat t’Ghawdex, LIS, 13/12.
Vella Bondin J., Paul Nani: The Closing of an Era, ST, 9/11.
Wettinger G., The Arabs in Malta, Malta Studies of its Heritage and History, pp. 87-104.
Early Maltese and Gozitan Place-Names, series continued from 1985 in C, Nos 26-29, backcovers.
Wettinger L., Series ‘Mill-Istorja’ in Excelsior. Il-Kappillan Gaffiero (No 50, Feb.); Il-Kappillan Salvatore Zarb (No 51, March); L-Imtiehen tar-Rih (No 54, June); Nicec hdejn id-djar (No 55, July); Kwadri Importanti fil-Knisja Parrokkjali tal-Gharghur (No 57, August, Special Feast Number); Id-Devozzjoni lejn San Mikiel (No 59, Oct.); Il-Knisja u c-Cimiterju ta’ S. Gwann Battista (No 61, Dec.).
‘Il-Knisja Parrokkajli ta’ Hal Gharghur’ and ‘Gharghur Parish Church’, both in Excelsior, No 52, Special number.
Xuereb P., The Theatre in Malta, Parts 1 & 2, C, 26 & 27, pp. 703-8 & 732-6. Patri Mattew Sultana OFM Kap, Lehen is-Santwarju Zabbar, No 34, pp. 14.
Zahra F., Il-Festa ta’ San Pawl fil-Munxar, Ghawdex, LIS, 8/2.
Zahra L., Is-surmast Giovanni Vella Drammaturgu, Rumanzier u Matematiku, M, 9/11.
A series about the Grand Harbour and its precincts in M,
Il-Port il-Kbir ta’ Malta (7/9); L-Gholja Sceberras (28/9);
Il-Marsa (12/10); Ir-Rikazli (26/10); L-Gholja ta’ Bighi (2/11); Il-Kastell Sant’Anglu (23/11); Il-Belt Vittoriosa (28/12).
Dar ix-Xini, Lehen Farsons, Vol. 3 No 1, Summer, pp. 22-3.
Il-Habs ta’ l-Iskjavi, Lehen Farsons, Vol. 3 No 3, Xitwa, pp. 20-1.
Zahra W.R., “San Girgor” Penitential Procession, T, 22/4.
Zammit L., “Is-Seaplane”, Paulus 13, p. 11.
Zammit V., Monte della Rendenzione degli Schiavi, F.P. Mellieha, pp. 37-9.
Progett ghal Sigurtà Ahjar tal-Gzira ta’ Ghawdex kontra Kull Attakk ta’ l-ghadu, Pronostku Malti, pp. 121-8.
Zammit W.L.,
[p.394]
The Sliema Primary School (1871-1911), The Year Book, pp. 418-23.
Kanonci Elenjani (1898-1914), F.P. Birkirkara (St Helen) pp. 89-91.
Il-Festa Titulari tal-1911, F.P. Sacor Cuor Sliema.
Maltese Personalities: Dr Giovanni Montanaro, Heritage 59, p. 1165.
Fra Francesco Ricasoli 1602-1673, Heritage 60, backcover.
Fra Giuseppe Zammit 1646-1740, Heritage 62, backcover.
Taghrif dwar Ghawdex 1657-1685, a series in Saghtar continued from 1985: Id-difiza tal-Kosta (No 115, pp. 27-9); Sptar, Mard u Faqar (No 116, pp. 22-3 & 27).
Zammit Gabarretta A., Il-Fratellanza tal-Karità fil-Knisja Kolleggjata ta’ San Lawrenz tal-Belt Vittoriosa, LIS, 30/8.

Abbreviations:

C: Civilization
D: The Democrat
F.P.: Feast Programme
H: Il-Hajja
IT: In-...Taghna
LIS: Lehen is-Sewwa
M: Il-Mument
O: L-Orizzont
PSM: The PSM Magazine
ST: The Sunday Times
T: The Times
Torca: It-Torca

Joseph F. Grima

Note: Newspaper dates are given as in the following example: 15/8 = 15th August.