Source: Melita Historica New Series. 10(1991)4(413-422)

[p.413] A Select List of Books on Maltese History Published 1986-90

Salv Mallia

(unless otherwise stated, place of publication is Malta)

1986

Aquilina, G., Il-Gimgha l-Kbira tal-Belt.

Azzopardi, J. (ed.) Francesco Zahra, 1710-1773.

Bezzina, Jos., Fontana u Grajjietha.

Bonanno, A., An illustrated guide to prehistoric Gozo.

Bonanno, A., (ed.), Archaeology and fertility cult in the ancient Mediterranean, (Amsterdam: B.R. Grüner).

Bonnici, A., Madre Marija Tereza Nuzzo: Hajja dokumentata ta’ Maltija li waqqfet il-Kongregazzjoni ‘Ulied il-Qalb ta’ Gesù’. (English trans. 1990, CFCJ, India)

Bonnici, A., L-Isla fi Grajjiet il-Bazilika-Santwarju ta’ Marija Bambina, vol. 2 (1635-1786).

Buhagiar, M., Late Roman and Byzantine catacombs and related burial places in the Maltese Islands, (Oxford: B.A.R.).

Calleja, P., (ed.), Architecture in Malta: I, historical aspects.

Ciarlò, J., Dun Karm Decelis.

Galea, M., German knights of Malta: a gallery of portraits.

Gauci, C.A., A guide to the Maltese nobility.

Hughes, J.Q., The building of Malta during the period of the Knights of St John of Jerusalem. (reprint)

Il-Knisja ta’ Hal Gharghur 250 sena kkonsagrata, 22 ta’April 1736-1986.

Malta: studies of its heritage and history.

Micallef, D., Malta mitt sena ilu.

Parrocca San Sebastjan, Qormi: Hamsin sena parrocca, 5 ta’ Jannar 1936-1986: tifkira tal-hamsin anniversarju mit-twaqqif tal-parrocca San Sebastjan, Hal Qormi.

Sacco, R., L-elezzjonijiet Generali, 1849-1986: il-grajja politika u kostituzzjonali ta’ Malta.

[p.414]

Sammut, E., Guide to the Mdina Cathedral and its Museum.

Scarabelli, G., La “caravana” marina di Fra’ Francesco Antonio Mansi, 1728-1729, (Lucca, Maria Pacini Fazzi).

Scerri, G., Anton Agius, Maltese sculptor.

Serracino, J., L-istorja tat-tigrija tal-Vitorja: studju, taghrif, analizi: it-tieni parti.

Smith, H., Lord Strickland, servant of the crown, vol. II, part III, (rev. & ed. By A. Koster).

Soler, E., The King’s guests in Uganda: from internment to independence, 1939-1964.

Vella, L., Storja ta’ Haz-Zebbug.

York, B., The Maltese in Australia, (Melbourne: AE Press).

Zammit, V., St.Paul’s catacombs.

Zammit, V., Tarxien prehistoric temples.

1987

Abela, J., Il-parocca taz-Zejtun fis-seklu XV.

Azzopardi, F., Padre Fedele da Valletta, OFM Cap (1762c-1824): predikatur, letterat u poeta.

Azzopardi, F., Il-kolera ta’ l-1887 u l-Isqof Mons. Ant. M. Buhagiar, OFM Cap.

Azzopardi, J., The Museum of St. Paul’s Collegiate Church, Wignacourt College, Rabat.

Azzopardi, J., (ed.), The Schranz artists: landscape and maritime painters in the Mediterranean (active, XI[X] century) = Die Malerfamilie Schranz: Zwei Generationen von Landschafts- und Marinemalern des 19. Jahrhunderts im Mittelmeer.

Bencini, A.J. Nothing but the truth: an illustrated autobiography.

Bezzina, Jos., Saint Joseph Home: a boys’ haven in Gozo.

Bezzina, Jos., Parish titular statues in Gozo.

Bibliotheca Apostolica Vaticana, Memorie melitensi nella collezione della Biblioteca Apostolica Vaticana, Vestibolo del Salone Sistino, 12 maggio – 12 novembre 1787, (Roma: Edizioni di Benincasa).

Bonanno, A., Malta: an archaeological paradise.

Bonnici, A., Dar Sant Anna ghall-anzjani fl-Isla.

[p.415]

Borg, E.V., The St Paul polyptych at the Cathedral Museum, Mdina, Malta.

Cassar, P., French influence on medieval developments in Malta.

Ciappara, F., Mill-qighan ta’ l-istorja: il-kappillani fis-seklu tmintax.

A Concert of Maltese baroque music by Benigno Zerafa, 1726-1804 (incl. a biography and a preliminary study of his music).

Cuschieri, C., Malta tqim lil uliedha: portrait gallery of distinguished Maltese personalities: catalogue of exhibits.

Ebe, LA., Gräber deutscher Ritter des Johanniter-Malteserordens in der St. Johannes Kirche in Valletta auf Malta, (Paderborn: Melitensia).

Galea, M., Monsinjur Enrico Dandria, 1892-1932.

Galea, M., Pioneers of Maltese natural history: Gavino and Giovanni Gulia: biographical notes.

Gauci, A., Hwejjeg li rajna: it-tieni ktieb.

Jaccarini, C.J., Dom Mauro Inguanez, 1887-1955: Benedictine of Montecassino.

Maritime mail, (based on a paper by J.G.C. Lander; ed. by R.E. Martin), (Watford: Malta Study Circle).

Mercieca, V.C., Is-Santwarju tal-Madonna tal-Herba, B’Kara: taghrif fil-qosor.

Morina, M., The prehistoric cave of Ghar Dalam.

Nicec f’Ghawdex: storja, religjon, folklor.

Pellegrini, V.M., Taghrif fuq Injazju Falzon: hajtu u mewtu.

Pirotta, J.M., Fortress colony: the final act, 1945-1964: vol.1, 1945-1954.

Programm ta’ Santa Marija, Rabat, Ghawdex.

Programm tal-Festi f’gheluq il-150 sena ta’ l-istatwa ta’ Sant’Elena, 1837-1987.

Schiavone, M.J., L-elezzjonijiet f’ Malta, 1849-1981.

Shores, C., et al., Malta: The hurricane years, 1940-41, (London: Grub, Street).

Vella Haber, K., The Sovereign Order of Saint John of Jerusalem: the hereditary order: outlines of history.

Zammit, V., Die St Pauls Katakomben.

[p.416]

1988

Abela, A.E., The Order of St Michael and St George in Malta and Maltese knights of the British realm.

Al-Shidyaq, A.F., El-Wasita: taghrif dwar Malta tas-seklu 19 (trans. by F.X. Cassar).

Anati, A.F. & E., Missione a Malta: ricerche e studi sulla preistoria dell’arcipelago maltese nel contesto mediterraneo, (Milano: Jaca Book).

Ash, S.G., Malta’s nobility and the winds of change, 1898-1988: an analytical study of the rules and regulations governing the Assembly of Nobles and the Committee of Privileges of the Maltese Nobility.

Ash, S.G., The nobility of Malta: an analytical study and re-appraisal of Royal Commission of 1877.

Attard, J., The battle of Malta: an epic true story of suffering and bravery.

Attard, J., Britain and Malta: the story of an era.

Azzopardi, J., (ed.) L. Anton Inglott, 1915-1945.

Azzopardi, J., La cappella musicale della Cattedrale di Malta e i suoi rapporti con la Sicilia.

Battistino, V., L-istorja tal-Ghaqda Muzikali Marija Annunzjata, Hal Tarxien, 1862-1987: 125 sena ta’ storja muzikali socjali u kulturali.

Bezzina; Jos., Gozo: a historical glimpse.

Bonnici, A., Giuseppe De Piro, 1877-1933: founder of the Missionary Society of Saint Paul.

Bonnici, A., In-Nadur: Grajjiet kolleggjata u bazilika imxebilkin fil-hajja socjali ta’ Ghawdex: vol. II, Il-wirt Nisrani fiz-Zmenijiet moderni (1827-1988).

Bonnici, A., In-Nadur isir parrocca fl-1688.

Bonnici, J. & Cassar M., The Malta railway = Il-vapur ta’ l-art.

Bonnici, J. & Cassar M., Tifkira tal-Kungress Ewkaristiku Internazzjonali, Malta, 1913.

Buhagiar, M., The iconography of the Maltese Islands, 1400-1900: painting.

Buttigieg, A., Fejn saret il-parrocca fl-1688? fil-Qala jew fin-Nadur?

Cachia, L., Mikiel Anton Vassalli.

Calleja, Ph., Nazju Falzon: Alla ghadu jfejjaq.

Calliari, P., Madre Margherita tal-Qalb ta’ Gesù: fundatrici tas-Sorijiet Frangiskani tal-Qalb ta’ Gesù, 1862-1952.

[p.417]

Caruana, S., L-istatwa tal-fidda ta’ San Filep t’Aggira: taghrif migbur f’eghluq il-mija u hamsa u ghoxrin sena minn meta saret l-istatwa tal-protettur u patrun tal-knisja arcipretali ta’ Haz-Zebbug, 1863-1988.

Cassar, Joann, Past stone restoration methods in the Maltese Islands.

Cassar, P., The Castellania Palace: from law courts to guardian of the nation’s health.

Cathedral Museum (Mdina), An inventory of the manuscript volumes of the “spoils” (1549-1772) preserved in the archives at the Cathedral Museum, Mdina, Malta.

Cauchi, R., The Mosta Rotunda: a short history and guide, (3rd ed.)

Ciappara, F., Marriage in Malta in the late eighteenth century, 1750-1800.

Cutajar, D., The medieval chapel of Sancir: the story of its rehabilitation.

De Piro, N., The international dictionary of artists who painted Malta.

Ellul, J.S., Malta’s prediluvian culture at the Stone Age temples, with special reference to Hagar Qim, Ghar Dalam, Cart ruts, Il-Misga, Il-Maqluba and Creation.

Ellul, M., Fort St. Elmo, Malta: a brief history.

Farrugia Randon, R., The Maltese Cardinal Fabrizio Sceberras Testaferrata.

Ferraris di Celle, G., La Madonna di Filermo: storia, arte, devozione intorno allicona della madre di Dio, protettrice del Sovrano militare ordine di Malta.

Filletti, J.A., La polemica nella stampa maltese per la visita di Giuseppe Garibaldi a Malta nel 1864.

Galea, F.R., Air war over Malta: the allies.

Galea, M., The church of St Paul Shipwrecked, Valletta.

Galea, M., The Palace of the Grandmasters and the Armoury.

Galea Scannura, C., et al. Funtani fil-Belt.

Gambin, M., Oscar Testa: pittur Malti, 1909-1979.

Gauci, C.A., A key to Maltese coats of arms.

Grech, G.A., Grajja tas-Socjeta Filarmonika Leone, Ghawdex, Vol. I.

Grech, L., Distinguished forefathers.

Griffiths, G.H., Ritratti: Maltese migration in focus, (Sydney, N.S.W.: Maltese News & Information).

Grima, J.F., (ed.), The Parish of St. Sebastian, Qormi, Malta.

[p.418]

Hogan, G., Malta: the triumphant years, 1940-43.

Joughin, J., Island fighter: a tribute to his father, J.C. Joughin C.B.E., R.C.N.C. (U.K.: Jane Joughin).

Karmon, Y., Die Johanniter and Malteser: Ritter and Samariter; die Wandlungen des Ordens vom Heiligen Johannes, (München: Callwey).

Kemp, P.J., Malta convoys, 1940-1943, (London: Arms & Armour Press).

Il-Kumpless tas-saqaf tal-knisja arcipretali, kolleggjata, bazilika u matrici ta’ l-Gharb, Ghawdex, 1970-1987.

Il-Madonna u Tas-Sliema.

Mahoney, L., A history of Maltese architecture: from ancient times up to 1800.

Mallia-Milanes, V., (ed.), Capello Giacomo: descrittione di Malta, anno 1716: a Venetian account.

Mallia-Milanes, V., (ed.) The British colonial experience, 1800-1964: the impact on Maltese society.

Mifsud, G., Il-Madonna tal-Mellieha.

Neubert, S., Die Tempel von Malta: das Mysterium der Megalithbauten, (Bergisch Gladbach: Gustav Lubbe).

Nicholas-Borg, M., Titwila lejn it-twelid tal-Kattolicizmu fl-Awstralja: silta mill-grajja ta’ tmien parrocci: ricerka dokumenta.

L’Ordre de Malte et la France de 1530 à nos jours: ... exposition... Musée national de la Légion d’Honneur et des Ordres de Chevalerie ... (Paris, Boulogne: HM Editions).

Parker, R., Malta’s ancient temples and ruts, (Tunbridge Wells, Kent: the Institute for Cultural Research).

Sammut, J.C., Currency in Malta: a brief history (2nd ed.)

Spiteri, S.C., Discovering the fortifications of the Order of St. John in Malta.

Sultana, D., The journey of William Frere to Malta in 1832, preceded by a sketch of his life and of the Frere family, with particular reference to John Hookham Frere: a monograph in two parts.

Zammit, F., Il-ballata tal-Maltin ta’ New Caledonia, (2nd ed.), (Sydney, N.S.W.).

1989

Abela, A.E.., Malta’s George Cross and war gallantry awards.

Attard, L.E., The great exodus (1918-1930).

Azzopardi, J., (ed.), The Order’s early legacy in Malta.

[p.419]

Azzopardi, J., (ed.), Giorgio Pullicino,1779-1851: architect and painter.

Baldacchino, C., Goals, cups and tears: a history of Maltese football: Vol. I, 1886-1919, the golden age of Maltese football.

Bezzina, Jos., Marian shrines in Gozo: a review of sixty Madonna churches, 1200-1990.

Bezzina, Jos., Sannat fi grajjiet Ghawdex.

Boffa, J.M., Periodicals and newspapers in Malta.

Bonnici, A., Dun Gorg Preca: Hajja-Xiehda-Dokumenti, vol.3: Il-Bniedem t’Alla.

Bonnici, J., & Cassar, M., The Malta Buses.

Bonnici, J., & Cassar, M., The Royal Navy in Malta: a photographic record.

Bonnici, J., & Cassar, M., Malta then and now, 2.

Borg, Paul P., Selmun u l-inhawi.

Bradford, E., Siege: Malta 1940-1943, (Anstey, Leicestershire: F.A. Thorpe) (large print series).

Buttigieg, A., Mons. Mikiel Frangisk Buttigieg: l-ewwel isqof t’Ghawdex.

Cachia, L., Mikiel Anton Vassalli (hajtu fil-qosor).

Calleja, J., L-Imsida l-bierah u llum, Vol. 2.

Caruana-Dingli, M.J., Caruana-Dingli artists.

Corace, E. (ed.), Mattia Preti, (Rome: Palombi).

Cuschieri, C., Esposizzjoni dwar Dr Enrico Mizzi, 1885-1950: taghrif bijografiku.

Cuschieri, C., Esibizzjoni dwar Sir Paul Boffa K.B., O.B.E., 1890-1962.

Cutajar, D., History and works of art of St Johns Church, Valletta.

Dauber, R.L., Die Marine des Johanniter-Malteser-Ritter-Ordens: 500 Jahre Seekrieg zur Verteidigung Europas, (Graz: H. Weishaupt Verlag).

Debono, J., An inventory of Alessio Erardi’s painting and books.

Ducros Louis in Malta: catalogue of exhibition of works held by the Musée cantonal de beaux arts, Lausanne, and the Museum of Fine Arts, Valletta.

Farrugia Randon, P. (ed.), Caravaggio in Malta.

Fiorini, S., Santo Spirito Hospital at Rabat, Malta: the early years to 1575.

[p.420]

Frendo, H., Malta’s quest for independence: reflections on the course of Maltese History.

Galea, B., L-Imdina ta’ tfuliti, (2nd ed.).

Galea, J., Malta’s timeline: a handbook of Malta chronology.

Galea, J., Bibliography of the French rule in Malta, 1798-1800.

Galea, M., Gorg Borg Olivier mill-qrib.

Ganado, A., Malta in British and French caricature, 1798-1815, with historical notes.

Mangion, A. & Zerafa, K., Santa Katerina: il-festa u s-socjetà muzikali taghha fiz-Zurrieq.

Mangion, G.(ed.), Maltese baroque: proceedings of a seminar onThe baroque route in Maltaheld at ... Malta on 3rd June 1989.

Mason, R. & Willis, P., Maps of Malta in the Museum and Library of the Order of St John: a short catalogue, (London: St John Supplies Dept.)

Mason, B. & Squires, D., Malta images: Malta defences W.W.II, (U.K.: George Cross Island Association).

Micallef, P.I., Mnajdra prehistoric temple: a calendar in stone.

Mizzi, J.A., Scouting in Malta: an illustrated history.

Monument Dun Mikiel Xerri u Shabu: programm tifkira ta’ l-inawgurazzjoni tieghu.

Naudi, H., Il-Banda Stella Maris, Tas-Sliema: djarju u hjiel ta’ l-istorja taghha.

Prins, A.H.J., In peril on the sea: marine votive paintings in the Maltese Islands.

Rödel, W.G., Der ritterliche Orden St Johannis vom Spital zu Jerusalem: ein Abriß seiner Geschichte: Handreichung für Mitglieder und Freunde des Ordens and seiner Werke, (2nd rev.ed.), (Nieder-Weisel: [Johanniter-Ordens-haus])

Said, G., Malta through postcards, 1900-1910.

Sant, M., Sette Giugno, 1919: tqanqil u tibdil.

Spiteri, S.C., The Knights’ fortifications: an illustrated guide of the fortifications built by the Knights of St John in Malta.

Testa, C., The life and times of Grand Master Pinto, 1741-1773.

Warlow, Ben, The Royal Navy at Malta: vol. I, the Victorian era, 1865-1906, (Liskeard, Cornwall: Maritime Books).

Wismayer, J .M., The history of the King’s Own Malta Regiment and the armed forces of the Order of St John.

[p.421]

Xuereb, Paul., Promoters of information: the first twenty years of the Ghaqda Bibljotekarji, 1969-1989.

Zammit Maempel, G., Pioneers of Maltese geology.

1990

Agius Muscat, A., Esposizzjoni dwar Patri Guzeppi Delia SJ, 1900-1980.

Azzopardi, F., Il-Kapuccini f’Malta: 400 sena hidma, 1589-1989: tahdita.

Azzopardi, J. (ed.), St Paul’s grotto, church and museum at Rabat, Malta.

Bezzina, Jos, The Popes and Gozo: Saint Peter to John Paul II.

Blagg, T.F.C., et al., Excavations at Hal Millieri[1977], Malta.

Bonnici, A., Storja ta’ l-Inkizizzjoni ta’ Malta, vol. I: Mill-Inkizizzjoni medjevali sa mitt sena ta’ Inkizizzjoni Rumana (1433-1653).

Bonnici, A., The Ursuline Sisters of Malta.

Bonnici, J. & Cassar, M., The Royal Opera House, Malta.

Buttigieg, A., Il-knisja parrokkjali u arcipretali ta’ San Guzepp fil-Qala, Ghawdex.

Calleja, J., L-Imsida: il-bierahu llum; Vol. 2.

Cassar, P., Saint Luke’s Hospital: foundation and progress, 1930-1990.

Cassar Pullicino, G., L-Imghoddi tal-gens taghna: bejn storja u folklore.

Cauchi, M.N., Maltese migrants in Australia, (Victoria, Australia: Maltese Community Council).

Cini, C., (ed.), Gozo: the roots of an island.

Cuschieri, C., Esposizzjoni dwar is-surmastrijiet Nani: taghrif bijografiku.

Cuschieri, C., Esposizzjoni dwar il-venerabbli Ignazio Falzon, 1813-1865.

D’Angelo, M., Mercanti inglesi a Malta; 1800-1825, (Milano: Franco Angeli).

Douglas-Hamilton, Lord J., The air battle of Malta: the diaries of a fighter pilot, (Shrewsbury: Airlife).

The Epic of Malta: a pictorial survey of Malta during the Second World War.

Espinosa Rodriguez, A., Paintings at the National Museum of Fine Arts in Malta.

Frendo, H., Lejn gvern responsabbli: it-rieda ghall-helsien, it-tieni ktieb, 1905-1921.

[p.422]

Fsadni, M., Il-girna, wirt arkitettoniku u etniu Malti.

Galea, F., Ma sebh is-seklu: il-hidma ta'Guliermu Arena.

Galea, M., Sir Alexander John Ball and Malta: the beginning of an era.

Gauci, G. (ed.), Sacred art in Malta, 1890-1960.

Kilin, A., Maltese mosaic.

Leaver, A.J. History of water polo in Malta, 1910-1988.

Mizzi, L. (ed.), Meta faqqghet il-gwerra: antologija ta’ tifkiriet.